vvd.nlword lidcontact
 
 
 • Verkiezingen

  Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De lokale VVD zit vol van ambitie om jouw stem opnieuw te laten horen in de gemeenteraad!

  Op deze website vind je meer informatie over onze kandidaten en onze standpunten.

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • Het nieuwe college

  wethouders 2018

  18 mei - Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over het coalitieakkoord. In dit artikel kunt u de bijdrage van VVD-er Barry Jacobs lezen. In diezelfde bijeenkomst is Barry benoemd als wethouder, samen met Arjan van der Weegen (GBWP), Patrick van der Velden (GBWP), Annette Stinenbosch (CDA) en Andrew Harijgens (GL). Tevens is Maarten van 't Hof beëdigd als raadslid namens de VVD. lees verder

 • Roparun to Challenge

  17 mei - Tot vorig jaar werden de teams van de Roparun feestelijk ontvangen in de binnenstad van Bergen op Zoom. VVD-raadslid Dominique Hopmans roemt de verdiensten van allen die dit in die jaren mogelijk maakten en roept het college op om faciliterend en enthousiasmerend op te treden, zodat de Bergse binnenstad in de toekomst opnieuw de Roparunteams kan verwelkomen. lees verder

 • Barry Jacobs beoogd wethouder in nieuwe coalitie

  Barry Jacobs

  11 mei - Vrijdagmiddag hebben de lijsttrekkers van GBWP, VVD, CDA en GroenLinks het coalitieakkoord ‘Brug naar de toekomst’ ondertekend. Namens de VVD is Barry Jacobs voorgedragen als wethouder. Donderdagavond 17 mei beslist de gemeenteraad hierover en volgt de installatie van het nieuwe college. lees verder

 • Proeftuinen met aardgasvrije wijken

  25 april - De rijksoverheid stelt 90 miljoen euro beschikbaar voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. VVD-ers Maarten van 't Hof en Joost Pals vragen het college van B&W om hiervan gebruik te maken en actief op in te spelen. lees verder

 • Raadsvergadering informatieproces

  9 april - In dit artikel kunt u de bijdrage teruglezen zoals VVD-fractievoorzitter Barry Jacobs die gaf tijdens de raadsvergadering over het informatieproces. lees verder

 • Kiezers bedankt!

  22 maart - De lokale VVD dankt u voor uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vorige keer haalde de VVD nog nipt een vijfde zetel, deze keer is daar met een winst naar 14,7% een stevig fundament onder gezet. Ook feliciteren we de winnaars GBWP, CDA, GroenLinks, SP en Steunpunt. lees verder

 • Manifest Samenstadjesterker

  16 maart - De VVD Bergen op Zoom ondersteunt met enthousiasme het manifest “Samenstadjesterker” van organisaties in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven in West-Brabant West. Laat het chauvinisme snel plaatsmaken voor een goede samenwerking tussen Bergen op Zoom en Roosendaal! De VVD roept alle politieke partijen op om het manifest voor samenwerking mede te ondertekenen. lees verder

 • Column: uitdaging aanvaard

  11 maart - In deze column vertelt VVD-lijsttrekker Barry Jacobs over het sportieve treffen met de andere lijsttrekkers en fracties. lees verder

 • Aanhaken bij verbetering waterkwaliteit Grevelingenmeer

  binnenschelde - dick vermaas

  11 maart - Het kabinet trekt 275 miljoen euro uit voor verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer. VVD-raadslid Rian Govers roept het college op om dit aan te grijpen om ook over de Binnenschelde in gesprek te gaan met de minister van Infrastructuur en Waterstaat. lees verder

 • Aanpak waterkwaliteit Binnenschelde

  4 maart - De waterkwaliteit van de Binnenschelde blijft een zorgpunt. VVD-raadslid Rian Govers vraagt samen met GBWP-fractievoorzitter Evert Weys om alternatieve oplossingsrichtingen, waaronder het plan dat onlangs door dhr. Jongejan is gepresenteerd. lees verder

 
 
 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT