vvd.nlword lidcontact
 
Bergen op Zoom
Halsteren Lepelstraat
 
 • Lid worden?

  De VVD biedt vele mogelijkheden om mee te denken en uw stem te laten klinken op plaatselijk, provinciaal en landelijk gebied.

  Bent u geïnteresseerd in de VVD en wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met het afdelingsbestuur of via
  lidworden@vvd-bergenopzoom.nl

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • VVD Bergen op Zoom presenteert kandidatenlijst 2018

  top 11 voor GR2018

  20 november - Maandag 20 november 2017 hebben de lokale liberalen zich uitgesproken over de definitieve volgorde van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Tijdens de ALV, die gehouden werd in het Heemhuis “Hof van Ram” te Halsteren, werd er gestemd over de nummers 2 t/m 29 van de lijst. Zoals al eerder bekend was gemaakt zal Barry Jacobs de lijst aanvoeren en is Cees van Loon op plaats 30 lijstduwer. lees verder

 • Een veilig Oud en Nieuw

  15 november - Oud en Nieuw is een feest waar velen naar uitkijken. Tegelijkertijd brengt het vuurwerk ook schade en onveiligheid met zich mee. VVD-duoburgerlid Sander Buijs en VVD-raadslid Rian Govers wijzen het college van B&W op een proef in Scheveningen met vrijwillige vuurwerkvrije zones. lees verder

 • 11-11, schoon, heel en veilig

  14 november - Na de "elluf elluf" viering op zaterdag bleeft het afval de hele zondag liggen. Op maandag heeft de gemeente alles opgeruimd. VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans vraagt aandacht bij het college van B&W voor de rol van het zogenoemde initiatief "BI-zone" waar ondernemers aan betalen in het kader van "schoon, heel en veilig". lees verder

 • Verkeersveiligheid Noordsingel

  12 november - Ondanks de recente herinrichting van de Noordsingel wordt er nog hard door deze straat gereden. Onder andere door de Arriva bussen. Ook zorgen ongelijke putdeksels voor onnodige geluidsoverlast. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs spoort het college van B&W aan om samen met omwonenden te komen tot het vergroten van de verkeersveiligheid en een goede afronding van de herinrichting. lees verder

 • Begroting 2018

  8 november - Op 8 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2018. In dit artikel vindt u de bijdrage zoals fractievoorzitter Gertjan Huismans namens de VVD in 1e termijn heeft gegeven. lees verder
 • Bekladding "Tussenstop"

  30 oktober - Dit weekend zijn we opgeschrikt door het bericht van de bekladding van de tussenstop. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs onderstreept dat we dit niet normaal moeten vinden. Mogelijk dat de inzet van tipgeld kan leiden tot het achterhalen van de daders en daarmee het verhalen van de schade. lees verder

 • Claim op meer politiecapaciteit

  28 oktober - Onze lijsttrekker Barry Jacobs roept de burgemeester op om, samen met zijn collega’s en de verantwoordelijke hoofdcommissaris, werk te maken van meer beschikbare politieagenten. Helaas blijven er bovengemiddeld veel aangiftes vanwege capaciteitsgebrek liggen. Nu het nieuwe kabinet 267 miljoen investeert in veiligheid, wordt het hoog tijd voor meer agenten in onze gemeente en regio. Aan de slag! lees verder

 • Parkeergarage Grote Markt

  21 oktober - In de komende raadsvergadering wordt er gestemd over een krediet van 2,8 miljoen om de parkeergarage Grote Markt (vroeger Lindebaan genoemd) brandveilig te maken, weer waterdicht en vooral om hem weer klantvriendelijker en veilig te maken. De VVD vindt dit een goede ontwikkeling. Zeker 2,8 miljoen is veel geld, maar volgens ons een goede investering om bij te dragen aan het revitaliseren van onze binnenstad. VVD-duoburgerlid Maarten van 't Hof licht nader toe. lees verder

 • Privacywetgeving en Zorg- en Veiligheidshuis

  Zorg en Veiligheidshuis

  11 oktober - Nieuwe privacywetgeving gaat impact hebben op de werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis. VVD-raadsleden Joost Pals en Rian Govers bevragen het college van B&W of hier goed op wordt voorbereid. Immers, de korte lijntjes tussen organisaties als gemeente, politie, GGZ, GGD, woningstichting, enz. komen bijeen in het Zorg- en Veiligheidshuis. Dat is een waardevolle aanpak die, met respect voor de privacyregels, wel behouden dient te blijven. lees verder

 • Geen experimenten met wietteelt

  10 oktober - Het nieuwe kabinet biedt gemeenten de mogelijk om deel te nemen aan een proef met legale wietteelt. VVD-leider Barry Jacobs is duidelijk: niet in Bergen op Zoom. Hij roept de burgemeester op om samen met Roosendaal vast te houden aan de huidige lijn en het optreden tegen illegale straathandel te intensiveren. lees verder
 
 
 
 
© 2017 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT