vvd.nlword lidcontact
 
Bergen op Zoom
Halsteren Lepelstraat
 
 • Lid worden?

  De VVD biedt vele mogelijkheden om mee te denken en uw stem te laten klinken op plaatselijk, provinciaal en landelijk gebied.

  Bent u geïnteresseerd in de VVD en wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met het afdelingsbestuur of via
  lidworden@vvd-bergenopzoom.nl

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • Privacywetgeving en Zorg- en Veiligheidshuis

  Zorg en Veiligheidshuis

  11 oktober - Nieuwe privacywetgeving gaat impact hebben op de werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis. VVD-raadsleden Joost Pals en Rian Govers bevragen het college van B&W of hier goed op wordt voorbereid. Immers, de korte lijntjes tussen organisaties als gemeente, politie, GGZ, GGD, woningstichting, enz. komen bijeen in het Zorg- en Veiligheidshuis. Dat is een waardevolle aanpak die, met respect voor de privacyregels, wel behouden dient te blijven. lees verder

 • Geen experimenten met wietteelt

  10 oktober - Het nieuwe kabinet biedt gemeenten de mogelijk om deel te nemen aan een proef met legale wietteelt. VVD-leider Barry Jacobs is duidelijk: niet in Bergen op Zoom. Hij roept de burgemeester op om samen met Roosendaal vast te houden aan de huidige lijn en het optreden tegen illegale straathandel te intensiveren. lees verder
 • Werk maken van de Auvergnepolder

  29 september - Om het tekort aan bedrijventerreinen op te lossen, moet er binnen afzienbare tijd werk gemaakt worden van het uitbreiden van de Theodorushaven met 60 hectare bedrijvenpark. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs geeft aan waarom dit nodig is voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling. lees verder

 • Waterkwaliteit van de Binnenschelde

  binnenschelde

  28 september - Bergen op Zoom was een stad aan het water. Vanaf ongeveer 1983 is het 'tobben' met de waterkwaliteit van de Binnenschelde. Dit kan zo niet langer. VVD-raadslid Rian Govers roept het college op om dit op de (boven)regionale bestuurlijke agenda's te krijgen. Als we weer een echte 'stad aan het water' willen worden, moet er iets gaan gebeuren. lees verder

 • Een arm om iemand heen slaan - heel normaal

  heel normaal

  17 september - Geef uw ideeën over een toekomstbestendig ouderenbeleid en vul de enquête in. lees verder

 • Europese regeling voor gratis WiFi

  stocksnap TXSMCUMSQL CC0 License

  15 september - De Europese Unie wil gratis WiFi in kleine kernen mogelijk maken. VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans stelt aan het college van B&W voor om samen met Woensdrecht en Steenbergen gebruik te maken van deze middelen. lees verder

 • Ruimte voor duurzame energie Biomoer

  15 september - In de Commissie Stad & Ruimte stond van 13 september stond op de agenda het weigeren van de Verklaring van Geen Bedenkingen, uitbreiding capaciteit Biomoer te Moerstraten. Tijdens deze oordeelsvormende vergadering wordt duidelijk hoe de raadsfracties over dit agendapunt denken. Met dit artikel geeft VVD-raadslid Rian Govers een nadere toelichting waarom de VVD vóór een verklaring van geen bedenkingen is. lees verder

 • Sluipverkeer vrachtwagens Pomonalaan

  31 augustus - De Pomonalaan en Burgemeester Wittelaan hebben te maken met flinke aantallen vrachtwagens die de straten als sluiproute gebruiken, terwijl de Randweg West en Noord een prima alternatief bieden. VVD-raadslid Joost Pals vraagt het college om maatregelen te nemen, waaronder om in gesprek te gaan met de betreffende vrachtwagenbedrijven. lees verder

 • Bergen op Zoom campervriendelijk

  30 augustus - Campertoerisme neemt flink in populariteit toe. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs roept het college van B&W op om Bergen op Zoom op de kaart te zetten als campervriendelijke gemeente en daarbij samen te werken met campings, lokale middenstand en andere gemeenten in de regio. lees verder

 • Belangrijk dat er goede parkeervoorzieningen zijn

  22 augustus - Wachten bij een slagboom, terwijl de parkeergarage nog volop vrije plekken heeft: dat geeft een rare indruk bij bezoekers van de binnenstad. VVD-raadslid Joost Pals bevraagt het college van B&W hierover. Ook waarom de vervanging van het parkeerverwijssysteem nog niet is uitgevoerd, terwijl was afgesproken dat dit in april zou worden gedaan. lees verder

 
 
 
 
© 2017 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT