vvd.nlword lidcontact
 
Bergen op Zoom
Halsteren Lepelstraat
 
 • 15 maart: Barry Jacobs

  Stem 15 maart bij de Tweede Kamerverkiezingen op VVD-raadslid Barry Jacobs uit Bergen op Zoom.

  De ondernemende West-Brabantse geest moet in Den Haag beter gehoord worden. Onze ligging in de Schelde Delta geeft ons een unieke positie.

  Barry Jacobs wil zich in de Tweede Kamer inzetten voor het verder doen opbloeien van de bedrijvigheid in onze regio.

   
 • Lid worden?

  De VVD biedt vele mogelijkheden om mee te denken en uw stem te laten klinken op plaatselijk, provinciaal en landelijk gebied.

  Bent u geïnteresseerd in de VVD en wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met het afdelingsbestuur of via
  lidworden@vvd-bergenopzoom.nl

   
 • 15 maart: Barry Jacobs

  Stem 15 maart bij de Tweede Kamerverkiezingen op VVD-raadslid Barry Jacobs uit Bergen op Zoom.

  De ondernemende West-Brabantse geest moet in Den Haag beter gehoord worden. Onze ligging in de Schelde Delta geeft ons een unieke positie.

  Barry Jacobs wil zich in de Tweede Kamer inzetten voor het verder doen opbloeien van de bedrijvigheid in onze regio.

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt h├ęt openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • Veiligheid oversteek Vissershaven

  13 februari - Bij herhaling vraagt de VVD-fractie om aandacht voor de oversteekplaats aan de Vissershaven. VVD-duoburgerlid Cees van Loon en VVD-raadslid Rian Govers verwachten spoedige actie van college om ongelukken te voorkomen. lees verder
 • VVD Next

  1 februari - Met jongerenfractie VVD Next richt de VVD in Bergen op Zoom zich direct tot jonge liberalen die hun politieke inzichten willen delen en nieuwe initiatieven aandragen. Op dit moment bestaat VVD Next uit zeven jongeren met verschillende achtergronden. Wil je meedenken, meepraten en meedoen: je bent van harte welkom! lees verder
 • Zorgen over rampenbestrijding op Schelde-Rijnkanaal

  31 januari - Door gewijzigde afspraken tussen de Veiligheidsregio's Zeeland en Midden en West-Brabant staat de kwaliteit van noodhulpverlening en rampenbestrijding op het Schelde-Rijnkanaal ter discussie. VVD-raadslid en Tweede Kamerkandidaat Barry Jacobs vindt dat niet getornd mag worden aan de capaciteiten om incidenten op een van de drukste vaarroutes van ons land te bestrijden. Hij vraagt het college van B&W om opheldering over de gewijzigde afspraken. lees verder

 • Raad steunt motie voor rotonde Steenbergseweg

  rotonde schoolstraat steenbergseweg

  28 januari - Afgelopen donderdag steunde een meerderheid van de gemeenteraad een motie van VVD, CDA en GBWP om het het kruispunt Steenbergseweg-Schoolstraat-Wouwseweg te vervangen door een rotonde. Het college beloofde dat de rotonde in het 1e kwartaal 2019 is gerealiseerd. lees verder

 • Geef krimp geen kans!

  krimp

  13 januari - Voor het tweede jaar op rij krimpt het inwonersaantal van de gemeente Bergen op Zoom. Kandidaat Tweede Kamerlid Barry Jacobs ziet dit als een trend die zeer zorgelijk genoemd mag worden. Krimp is immers een belangrijke indicator voor de vitaliteit van gemeenten. Na krimp volgt leegloop en krimpende gemeenten moeten vrezen voor vertrek van voorzieningen. lees verder

 • Gemeente verantwoordelijk in veiligheidsdomein

  handhaving openbare orde

  4 januari - De gemeente Bergen op Zoom verwacht van bewoners dat zij 'in gesprek gaan' met groepen overlastgevers die zich intimiderend gedragen. VVD-raadslid Joost Pals vindt dit de omgekeerde wereld. Juist voor de overheid is het handhaven van de openbare orde de allereerste kerntaak. Dat mag niet worden afgeschoven naar buurtbewoners. Een overheid die de veiligheid van haar burgers niet kan borgen, verliest haar bestaansrecht. lees verder

 • Incidenten met vuurwerk

  vuurwerkoverlast

  4 januari - Vuurwerk afsteken is een echte traditie met de jaarwisseling. Helaas zitten er ook minder leuke aspecten aan. VVD-raadslid Rian Govers vraagt om aandacht voor de overlast die dit jaar vooral in Borgvliet heeft plaatsgevonden. Ze vraagt het college o.m. om te kijken naar handhaving van de toegestane tijden om vuurwerk af te steken en de mogelijkheden om gericht vuurwerkvrije zones in te stellen. lees verder

 • Nieuwjaarswens 2017

  rots in de branding

  1 januari - De jaarwisseling is een bijzonder moment om terug te blikken op het voorbije jaar. VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans kijkt naar wat er in 2016 is bereikt, maar werpt ook alvast een blik op 2017 lees verder

 • Blijverslening voor levensloopbestendige woningen

  blijverslening - langer thuis blijven wonen28 november - Nu ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen, neemt ook de behoefte om woningen levensloopbestendig te maken toe. Het financieren van noodzakelijke aanpassingen is vaak niet eenvoudig. VVD-raadslid Barry Jacobs pleit voor de invoering van de "blijverslening", een initiatief dat wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. lees verder
 • VVD zeer ontstemd over detailhandel moskee Wattweg

  moskee wattweg

  27 november - De VVD-fractie heeft via de besluitenlijst en de pers vernomen dat het college de moskee aan de Wattweg een vergunning wil verlenen voor detailhandel. De VVD-fractie is hierover zeer ontstemd, omdat bij het vaststellen van het bestemmingsplan expliciet is afgesproken dat dit niet wordt toegestaan. lees verder

 
 
 
 
© 2017 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT