vvd.nlword lidcontact
 
Bergen op Zoom
Halsteren Lepelstraat
 
 • Lid worden?

  De VVD biedt vele mogelijkheden om mee te denken en uw stem te laten klinken op plaatselijk, provinciaal en landelijk gebied.

  Bent u geïnteresseerd in de VVD en wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met het afdelingsbestuur of via
  lidworden@vvd-bergenopzoom.nl

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • Een toegankelijke gemeentelijke website

  toetsenbord

  27 maart - Ondanks eerdere vragen van de VVD medio 2016 zijn de webformulieren op de gemeentelijke website nog steeds niet goed toegankelijk voor blinden en slechtzienden. VVD-raadslid Joost Pals verwacht van het college dat dit uiterlijk 1 juli 2017 geregeld is. lees verder

 • Veiligheid: de allereerste kerntaak van de overheid

  politie

  24 maart - De gemeenteraad sprak donderdag 23 maart over de focuspunten voor het veiligheidsbeleid in het komende jaar. VVD-raadslid Joost Pals vroeg om bijzondere aandacht voor de aanpak van drugscriminaliteit, de "lange arm van Ankara" en de overlast van verwarde personen en groepen straattuig. Ook benadrukte hij nogmaals dat instanties hun verantwoordelijkheden dienen te nemen en deze zeker niet mogen afschuiven naar burgers. lees verder

 • Autoverkeer Smitsvest-Garnizoenspad

  smitsvest garnizoenspad

  22 maart - De bouw op het voormalige Nedalcoterrein vordert gestaag. Dat is mooi om te zien. VVD-raadslid Barry Jacobs wijst het college van B&W er wel op dat de route Smitsvest/Garnizoenspad is bedoeld voor langzaam verkeer, terwijl deze sinds de recente openstelling veelvuldig wordt gebruikt door autoverkeer. lees verder

 • Snel internet in het buitengebied

  snel internet

  19 maart - Al in 2014 sprak Bergen op Zoom de ambitie uit om zo snel mogelijk breedbandinternet te realiseren in het hele buitengebied. De VVD Bergen op Zoom is daar groot voorstander van. De Regio West-Brabant onderschrijft dat sinds 2015. VVD-raadsleden Joost Pals en Rian Govers informeren bij het college van B&W wanneer dat nu eindelijk gaat gebeuren en wat 'zo snel mogelijk' dan betekent. Bij burgers en bedrijven zijn immers wel verwachtingen gewekt. lees verder

 • Brabant kleurt opnieuw oranje blauw!

  kiezers bedankt

  17 maart - Met 24% van de stemmen is de VVD opnieuw de grootste partij in de gemeente Bergen op Zoom. Daarmee zelfs nog net iets meer dan de 23,9% voor heel Brabant. Alle VVD stemmers bedankt voor uw vertrouwen! lees verder

 • Ondernemen in de bijstand

  12 maart - VVD-duoburgerlid Ahmet Yagbakar en VVD-raadslid Barry Jacobs brengen een succesvol experiment in de stad Groningen onder de aandacht bij het college van B&W. Het gaat om het parttime ondernemen door mensen in de bijstand. Uit de pilot blijkt dat een flink aantal van de deelnemers daarmee uit de bijstand komt. lees verder
 • Gevoelige onderwerpen in de klas

  horen zien zwijgen

  3 maart - Uit onderwijsonderzoek blijkt dat onderwerpen als seksuele voorlichting, homoseksualiteit of religie en terrorisme worden gemeden in de schoolklassen. VVD-duoburgerlid Ahmet Yagbakar vraagt hierover om aandacht bij het college van B&W. De VVD-fractie is van mening dat het bespreekbaar maken van onderwerpen waar een taboe op rust binnen de basisscholen en het voortgezet onderwijs bij kan dragen aan een betere deelname aan de maatschappij. lees verder

 • Communicatie bestemmingsplan Buitengebied Oost

  bestemmingsplan buitengebied oost

  27 februari - Het bestemmingsplan Buitengebied Oost wordt herzien. De procedure kent een langere doorlooptijd. VVD-raadslid Joost Pals vraagt aan het college van B&W om bewoners actief te informeren wat zij nu qua tijdspad kunnen verwachten. lees verder

 • Lokale uitvoering Wet Aanpak Woonoverlast

  24 februari - De VVD ziet veel nut in de nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast. VVD-duoburgerlid Ahmet Yagbakar bevraagt het college naar de wijze waarop ze dit nuttige instrument in de lokale praktijk zal gaan inzetten. Het biedt goede mogelijkheden om buren- en woonoverlast aan te pakken, zodat mensen op een fatsoenlijke, normale en veilige manier kunnen leven. lees verder

 • Raadsvergadering 23 februari

  24 februari - In de raadsvergadering van 23 februari diende de BSD-fractie 3 moties in, waaronder een motie van wantrouwen, jegens wethouder Coppens. Dit terwijl raadsbreed grote waardering bestaat voor het optreden van wethouder Coppens als degelijke hoeder van de gemeentelijke financiën; ook door de BSD-fractie zelf. Daarmee maakt de BSD een farce van een zwaarwegend politiek instrument, een motie van wantrouwen, oftewel het opzeggen van het vertrouwen in een bestuurder. VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans wilde deze niet serieuze gang op de korrel nemen door, in stijl van de Vastenavend, een "pratje op 't biljart". De voorzitter stond de VVD-fractie niet toe om langs die weg het woord te voeren. We betreuren dit, maar in dit artikel kunt u op onze website de beoogde spreektekst lezen. Zonder één onvertogen woord, maar wel door de lichtzinnige motie op een luchtige manier van repliek te voorzien. lees verder

 
 
 
 
© 2017 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT