vvd.nlword lidcontact
 
Bergen op Zoom
Halsteren Lepelstraat
 
 • Lid worden?

  De VVD biedt vele mogelijkheden om mee te denken en uw stem te laten klinken op plaatselijk, provinciaal en landelijk gebied.

  Bent u geïnteresseerd in de VVD en wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met het afdelingsbestuur of via
  lidworden@vvd-bergenopzoom.nl

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt h├ęt openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • Blijverslening voor levensloopbestendige woningen

  blijverslening - langer thuis blijven wonen28 november - Nu ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen, neemt ook de behoefte om woningen levensloopbestendig te maken toe. Het financieren van noodzakelijke aanpassingen is vaak niet eenvoudig. VVD-raadslid Barry Jacobs pleit voor de invoering van de "blijverslening", een initiatief dat wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. lees verder
 • VVD zeer ontstemd over detailhandel moskee Wattweg

  moskee wattweg

  27 november - De VVD-fractie heeft via de besluitenlijst en de pers vernomen dat het college de moskee aan de Wattweg een vergunning wil verlenen voor detailhandel. De VVD-fractie is hierover zeer ontstemd, omdat bij het vaststellen van het bestemmingsplan expliciet is afgesproken dat dit niet wordt toegestaan. lees verder

 • VVD ledenraadpleging: steun Barry Jacobs

  24 november - Het Bergse VVD-raadslid Barry Jacobs staat op plaats 64 van de concept kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is natuurlijk mooi, maar het kan nog beter. Daarom roepen we alle VVD-leden op om bij de ledenraadpleging de maximale stemwaarde toe te kennen aan Barry Jacobs. lees verder

 • De gemeente als dienstverlener

  stadskantoor

  21 november - Bergen op Zoom heeft dringend behoefte aan een communicatievisie die inspeelt op de gemeente in de rol van dienstverlener. VVD-raadslid Joost Pals doet het college van B&W een aantal voorstellen om de dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld door brieven in een meldsysteem vast te leggen, zodat de voortgang bewaakt wordt en de melder digitaal de stand van zaken kan inzien. Ook doet hij de suggestie om reactietermijnen drastisch in te korten. lees verder

 • Waterpoort trekt veel belangstelling

  waterpoort21 november - Op donderdag 17 november 2016 organiseerde VVD Scheldebrug een bijeenkomst over Waterpoort. Ruim 50 belangstellenden waren naar het Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer gekomen om kennis te nemen van allerlei plannen over water en Waterpoort. Voorzitter Jan van Wijk doet verslag van deze bijeenkomst. lees verder
 • Barry Jacobs kandiaat voor Tweede Kamer

  Barry Jacobs

  11 november - Vandaag is de (advies) kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 bekend gemaakt. De VVD Bergen op Zoom is verheugd dat we met ons raadslid Barry Jacobs een uitstekende kandidaat uit Bergen op Zoom op de lijst hebben. lees verder

 • Begroting 2017

  8 november - Op 8 en 10 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2017. In dit artikel vindt u de bijdrage zoals fractievoorzitter Gertjan Huismans namens de VVD in 1e termijn heeft gegeven. lees verder
 • Verkeersveiligheid fietspad Tholenseweg (65000.nl)

  Tholenseweg, betonbanden

  4 november - De betonbanden langs de Tholenseweg en de drempels in de 30km-zone aldaar zijn zeer slecht zichtbaar, zeker nu ook het blad valt. VVD-raadslid Rian Govers kaart deze onveilige verkeerssituatie aan bij het college van B&W. lees verder

 • Bezorgdheid over rubberen korrels kunstgras

  sportveld

  8 oktober - Naar aanleiding van een uitzending van Zembla en onderzoek door het RIVM over onderzoek naar gezondheidsrisico bij kunstgrasvelden stelt VVD-raadslid Barry Jacobs vragen aan het college van B&W over de situatie in de gemeente Bergen op Zoom. Door het college is hierop inmiddels geantwoord dat het gaat om 5 sportvelden, alle voetbalvelden (De Beek, Meilust, Rozenoord, De Markiezaten). Tevens zijn 5 trapveldjes ingestrooid met rubber (Lobeliapad, Andorrapad, Lievenshovelaan, Smitsstraat, Keurvorstenweg). De gemeente volgt het advies van de KNVB om het gebruik nu niet te verbieden en houdt de ontwikkelingen op dit onderwerp in de gaten vanuit de branchevereniging Sport en Cultuurtechniek. lees verder

 • Veilige oversteekplaats Van Konijnenburgweg - Wagenpleintje

  zebrapad

  1 oktober - Na wederom een verkeersongeval met letsel maant VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans het college tot spoedige actie voor een verkeersveiligere situatie bij de Van Konijnenburgweg, ter hoogte van het Wagenpleintje. Op eerdere vragen was toegezegd dat hiermee aan de slag zou worden gegaan, nog zonder resultaat - het geduld is op. lees verder

 
 
 
 
© 2016 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT