vvd.nlword lidcontact
 
 
 • Verkiezingen

  Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De lokale VVD zit vol van ambitie om jouw stem opnieuw te laten horen in de gemeenteraad!

  Op deze website vind je meer informatie over onze kandidaten en onze standpunten.

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Beleid van de Zuidwester geeft aanleiding tot vragen


door Gertjan Huismans, maandag 5 januari 2009
De VVD fractie is de afgelopen maanden diverse keren gewezen op de overlast door daklozen bij het winkelcentrum aan de Glacis. De klachten betroffen met name, het verblijf van een groep daklozen op het parkeerterrein van C1000. De daarbij behorende bekende verschijnselen van openbaar alcoholgebruik, rommel en zelf barbecueën waren vele bezoekers van het winkelcentrum een doorn in het oog.

VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans schreef het College van Burgemeester en Wethouder hierover de volgende brief. Onder de brief vindt u het pamflet waarover wordt gesproken.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Geacht College,

De VVD fractie is de afgelopen maanden diverse keren gewezen op de overlast door daklozen bij het winkelcentrum aan de Glacis. De klachten betroffen met name, het verblijf van een groep daklozen op het parkeerterrein van C1000. De daarbij behorende bekende verschijnselen van openbaar alcoholgebruik, rommel en zelf barbecueën waren vele bezoekers van het winkelcentrum een doorn in het oog.

Door buurtbewoners is de VVD fractie gewezen op een merkwaardig pamflet dat in de omgeving van de Zuidwester is opgehangen. Nu AH de C1000 supermarkt exploiteert lijkt een einde te zijn gekomen aan de overlast op het parkeer terrein, hetgeen ons zeer verheugt. Echter het pamflet dat werd aangetroffen doet weinig goeds vermoeden. De zwervers lijken nu zelf een PR campagne te starten om omdat zij zich verstoten voelen. Het aanbrengen van deze pamfletten zien wij als een kwalijke zaak omdat er in onze ogen geen enkele aanleiding zou mogen zijn vooreen dergelijke actie. Immers de gemeente heeft een goed vangnet via de Zuidwester. Echter de bekende vraag rijst wederom: Waarom is een groep daklozen stelselmatig op straat te vinden met alle overlast van dien voor de omgeving.

Deze groep mensen is blijkbaar voor haar dagverblijf aangewezen op de openbare ruimte. We horen klachten dat daarbij zelfs de sanitaire behoeften in de omgeving van het gezondheidscentrum worden gedaan.

De VVD constateert dat het beleid van de Zuidwester blijkbaar weer aanleiding geeft tot vragen. Het kan niet zijn dat een instantie die zorgplicht heeft naar deze doelgroep het er zo bij laat zitten. Wij zijn zeer verontwaardigd dat blijkens het aangetroffen pamflet een verstrekking van lunchpakketten plaatsvond op het terrein van C1000 en vanaf morgen bij de ingang van AH. Wij willen dan ook heldere antwoorden op de vragen die wij hebben en eisen op korte termijn maatregelen om de overlast die keer op keer de kop op steekt voorgoed in te dammen.

Wij verzoeken u om antwoord op de volgende vragen:

1. Is het waar dat er lunchpakketten worden uitgedeeld in de openbaren ruimte en door wie?
2. Wat is momenteel het beleid ten aanzien van de sluitingstijden van de Zuidwester, waardoor daklozen overdag op straat moeten verblijven?
3. Wie controleert en begeleidt de groep daklozen op tijden dat ze niet in de Zuidwester terecht kunnen?
4. Is uw college van mening dat de Zuidwester mensen tijdens de slottijden op eigen terrein moet opvangen en voorzien van een mogelijkheid om de sanitaire behoefte te doen?
5. Welke sanctiemogelijkheden heeft u om overlastgevende daklozen tot aangepast gedrag te bewegen. Hoort daar een korting op de uitkering bij?
6. Op welke wijze denkt u te voorkomen dat de overlast zich van het AH terrein verplaats naar de omgeving?
7. Hoe denkt u te gaan optreden tegen alcohol gebruik in de openbare ruimte?
8. Is de verplaatsing van de Zuidwester naar een andere locatie een mogelijkheid om de al maar voordurende overlast de hand te bieden?
9. Welke concrete afspraken gaat u met de Zuidwester maken?

Graag verzoeken wij u ons te antwoorden conform artikel 39 van het reglement.

Namens de VVD fractie,

Gertjan Huismans
 
   


pamflet
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT