vvd.nlword lidcontact
 
 
 • Verkiezingen

  Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De lokale VVD zit vol van ambitie om jouw stem opnieuw te laten horen in de gemeenteraad!

  Op deze website vind je meer informatie over onze kandidaten en onze standpunten.

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Lokale uitvoering Wet Aanpak Woonoverlast


door Ahmet Yagbakar, vrijdag 24 februari 2017
De VVD ziet veel nut in de nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast. VVD-duoburgerlid Ahmet Yagbakar bevraagt het college naar de wijze waarop ze dit nuttige instrument in de lokale praktijk zal gaan inzetten. Het biedt goede mogelijkheden om buren- en woonoverlast aan te pakken, zodat mensen op een fatsoenlijke, normale en veilige manier kunnen leven.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: lokale uitvoering ‘Wet Aanpak Woonoverlast’

Geacht College,

Op 24 januari 2017 jl. is de Wet Aanpak Woonoverlast door de Eerste Kamer aangenomen.

Het doel van deze regeling is om in eerste instantie ernstige woonoverlast aan te pakken. Denk hierbij aan buren die tegen elkaar schreeuwen of het gebied rondom de woning vervuilen. Deze wet biedt de mogelijkheid aan burgemeesters om effectief en krachtig op te treden tegen mensen die zich schuldig maken aan woonoverlast. Dit optreden gaat gepaard met maatwerk.

De overlastgever kan een gedragsaanwijzing krijgen in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. De burgemeester kan een maatregel pas inzetten indien alle andere vormen van bemiddeling en/of overleg niet effectief zijn gebleken. Vanzelfsprekend dient de ingezette maatregel proportioneel te zijn.

VVD Bergen op Zoom is zeer te spreken over deze nieuwe wet en de mogelijkheden die het biedt om op lokaal niveau constante buren- en woonoverlast aan te pakken. Dit zorgt ervoor dat de mensen op een fatsoenlijke, normale en veilige manier met elkaar kunnen leven.

We hebben al eerder kunnen zien dat de bewoners van de wijk Borgvliet te kampen hebben met ernstige vormen van overlast. De VVD-fractie is van mening dat onder andere de Wet Aanpak Woonoverlast bij kan dragen aan het stabiliseren en aanpakken van de overlast aldaar.

Deze wet kan tevens ervoor zorgen dat problemen die ontstaan uit de verhuur van woningen op een effectieve en krachtige manier kunnen worden aangepakt.

Deze wet gaat pas in de zomer in. Gemeenten moeten eerst de nieuwe regels toevoegen aan de plaatselijke regelingen. Zodra dit is gebeurd, kan er pas sprake zijn van invoering.

Conform artikel 39 van het Reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

- Is het college reeds bekend met deze nieuwe wet?
- Welke mogelijkheden ziet het college om na ingang van deze wet, implementatie op lokaal niveau te laten plaatsvinden?
- Bent u bereid om met de wijkteams, buurtpreventieteams en/of Stadlander de opties te bespreken die deze nieuwe wet biedt?
- Is het college bereid (wanneer dit mogelijk is) om op lokaal niveau een pilot te starten (bijvoorbeeld in wijken/buurten die met ernstige overlast te kampen hebben) om zo tot een uitvoeringsplan te komen? Zo niet, op welke manier gaat u dan deze nieuwe wet toepassen binnen de gemeente Bergen op Zoom?

Namens de VVD-fractie,

Ahmet Yagbakar
Duoburgerlid

Gertjan Huismans
Raadslid
 
   

 
 

Aanverwante artikelen

 • Nieuwe omgevingswet biedt kansen
  12 december 2015 - De nieuwe omgevingswet biedt meer ruimte voor maatwerk en verminderd het aantal regels. VVD-duoburgerlid Ahmet Yagbakar en fractievoorzitter Gertjan H... lees verder
 • Aanpak verloedering Gageldonk
  10 februari 2014 - Door het langdurig uitblijven van de herontwikkeling in Gageldonk treedt verloedering op. VVD-duoburgerlid Ahmet Yagbakar en VVD-raadslid Joost Pals v... lees verder
 • Opgepakte Syrische terreurverdachte
  02 december 2017 - Afgelopen dinsdag is een van terrorisme verdachte Syriër opgepakt. De VVD-fractie heeft het volste vertrouwen in het werk van de AIVD en het OM. Tege... lees verder
 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT