vvd.nlword lidcontact
 
 
 • Verkiezingen

  Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De lokale VVD zit vol van ambitie om jouw stem opnieuw te laten horen in de gemeenteraad!

  Op deze website vind je meer informatie over onze kandidaten en onze standpunten.

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Gevoelige onderwerpen in de klas


door Ahmet Yagbakar, vrijdag 3 maart 2017
horen zien zwijgen
Uit onderwijsonderzoek blijkt dat onderwerpen als seksuele voorlichting, homoseksualiteit of religie en terrorisme worden gemeden in de schoolklassen. VVD-duoburgerlid Ahmet Yagbakar vraagt hierover om aandacht bij het college van B & W. De VVD-fractie is van mening dat het bespreekbaar maken van onderwerpen waar een taboe op rust binnen de basisscholen en het voortgezet onderwijs bij kan dragen aan een betere deelname aan de maatschappij.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: gevoelige onderwerpen in de klas

Geacht college,

Uit een recent Onderwijsonderzoek van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) blijkt dat in een op de zeven basisscholen in de vier grote steden bepaalde onderwerpen niet meer met de kinderen worden besproken. Landelijk is dat bij twintig basisscholen het geval.

In het voortgezet liggen de percentages op respectievelijk 13 in de grote steden en 11 procent landelijk. Eén op de negen docenten in het voortgezet onderwijs behandelt gevoelige onderwerpen niet in de klas. De onderwerpen die vermeden worden zijn dezelfde als op lagere scholen.

Voor het onderzoek werden in totaal 2203 mensen ondervraagd: 590 leerkrachten en 628 schoolleiders uit het basisonderwijs, en 738 docenten en 247 schoolleiders uit het voortgezet onderwijs.

Leerkrachten en schoolleiders noemen onderwerpen als seksuele voorlichting of homoseksualiteit. Ook over zaken als religie of geloof kan niet worden gesproken. Op aanslagen, terrorisme en slavernij rust eveneens een taboe. Er kan ook niet worden gesproken over de politieke situaties in diverse landen.

De VVD-fractie is van mening dat het bespreekbaar maken van onderwerpen waar een taboe op rust binnen de basisscholen en het voortgezet onderwijs bij kan dragen aan een betere deelname aan de maatschappij. Verder kan het een positief effect hebben op het creëren van wederzijds begrip en respect. Het leren kennen van elkaar en elkaars verschillen, kan ervoor zorgen dat er geen samenklitting ontstaat binnen de klas, wat kan leiden tot afzondering en uitsluiting.

Wij vinden dat er binnen de gemeente Bergen op Zoom, en ook hierbuiten, leerlingen beter met elkaar om kunnen gaan als zij meer met elkaar in contact komen en elkaars verschillen leren kennen. Dit kan tevens ervoor zorgen dat onze fatsoensregels en normen en waarden beter bekend worden binnen de scholen. Hierdoor zal de neiging om bijvoorbeeld kattenkwaad uit te halen sterk kunnen verminderen. Immers, jong geleerd is oud gedaan.

Volgens staatssecretaris Dekker heeft de onderwijsinspectie onderzocht in hoeverre scholen erin slagen burgerschap over te brengen op hun leerlingen. De resultaten daarvan gaan binnenkort naar de Tweede Kamer.

De inhoudelijke maatschappelijke opdracht van de school bevat onder andere aspecten als integratie, voorkomen van segregatie, waarborgen van veiligheid, goed burgerschap en sociale cohesie.

Conform artikel 39 van het Reglement van orde stellen we u de volgende vragen.

1. Deelt het college met ons dat dit een verontrustende ontwikkeling is?
2. Zijn er scholen (basisscholen/voortgezet onderwijs) in Bergen op Zoom waar dit ook speelt?
3. Zo ja, wat gaat u daaraan doen?
4. Zo nee, welke stappen hebt u dan reeds ondernomen om te voorkomen dat het in Bergen op Zoom zover gaat komen?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Ahmet Yagbakar
Duoburgerlid

Joost Pals
Raadslid
 
   

 
 

Aanverwante artikelen

 • Uitstekend Bergs resultaat bij schooluitval
  19 april 2012 - Schooluitval is in het afgelopen schooljaar in de gemeente Bergen op Zoom flink teruggedrongen. VVD-wethouder Ad Coppens (Onderwijs) vertelt over dit ... lees verder
 • Schoolvergunning parkeren
  05 augustus 2015 - Vanaf het nieuwe schooljaar is het voor ouders niet meer mogelijk om een parkeervergunning aan te schaffen die het mogelijk maakt om 15 minuten voor e... lees verder
 • Kleine scholen blijven open
  01 februari 2014 - De basisschool is hét hart van een dorp. Daarom staat voor de VVD buiten kijf dat ook Lepelstraat z'n basisschool zal behouden. In Lepelstraat zal, w... lees verder
 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT