vvd.nlword lidcontact
 
 
 • Verkiezingen

  Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De lokale VVD zit vol van ambitie om jouw stem opnieuw te laten horen in de gemeenteraad!

  Op deze website vind je meer informatie over onze kandidaten en onze standpunten.

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Ondernemen in de bijstand


door Ahmet Yagbakar, zondag 12 maart 2017
VVD-duoburgerlid Ahmet Yagbakar en VVD-raadslid Barry Jacobs brengen een succesvol experiment in de stad Groningen onder de aandacht bij het college van B & W. Het gaat om het parttime ondernemen door mensen in de bijstand. Uit de pilot blijkt dat een flink aantal van de deelnemers daarmee uit de bijstand komt.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: ondernemen in de bijstand

Geacht college,

Sinds oktober vorig jaar loopt in de gemeente Groningen een pilot om mensen in de bijstand meer ruimte te geven om parttime te ondernemen. Hieraan deden aspirant webdesigners en coaches, maar ook fietsenreparateurs, stylistes en vertalers mee. Deze mensen hebben een ondernemingsplan gemaakt en zijn aan de slag gegaan. Uit een evaluatie blijkt nu dat van de 110 mensen die in de pilotperiode mee hebben gedaan, er 18 geen bijstand meer nodig hebben. 33 hebben winst gemaakt met hun onderneming.

Tegenover de vermindering van de uitkeringskosten stonden de extra kosten van begeleiding en trainingen. Netto heeft de gemeente Groningen hiermee 50.000 euro bespaard. De pilot heeft zichzelf ruimschoots terugverdiend.

De VVD-fractie vindt dat parttime ondernemen in de bijstand past in de wens van Bergen op Zoom om mensen in de bijstand meer ruimte te geven om zich te ontwikkelen zonder dat ze worden belemmerd door allerlei regels. Hiernaast dragen deze mensen hun steentje bij aan de samenleving en wordt de kans op sociaal isolement aanzienlijk verkleind.

Wij zijn van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om de uitstroom uit de bijstand te vergroten. Een pilot als in de gemeente Groningen is hiervoor een handig instrument.

Conform artikel 39 van het Reglement van orde stellen we u de volgende vragen.

1. Is het college bekend met deze pilot van de gemeente Groningen?

2. Wat wordt er nu gedaan om de uitstroom uit de bijstand te vergroten?

3. Is het college bereid om te onderzoeken of een dergelijke pilot als in Groningen ook mogelijk is binnen Bergen op Zoom?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Ahmet Yagbakar
Duoburgerlid

Barry Jacobs
Raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT