vvd.nlword lidcontact
 
 
 • Verkiezingen

  Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De lokale VVD zit vol van ambitie om jouw stem opnieuw te laten horen in de gemeenteraad!

  Op deze website vind je meer informatie over onze kandidaten en onze standpunten.

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Autoverkeer Smitsvest-Garnizoenspad


door Barry Jacobs, woensdag 22 maart 2017
smitsvest garnizoenspad
De bouw op het voormalige Nedalcoterrein vordert gestaag. Dat is mooi om te zien. VVD-raadslid Barry Jacobs wijst het college van B & W er wel op dat de route Smitsvest/Garnizoenspad is bedoeld voor langzaam verkeer, terwijl deze sinds de recente openstelling veelvuldig wordt gebruikt door autoverkeer.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: autoverkeer Smitsvest-Garnizoenspad

Geacht college,
Het is fantastisch om te zien hoe dat de bouw op het voormalige Nedalcoterrein vordert en we met Waterveste en de Nieuwe Kaai er ondertussen een mooie nieuwe wijk bij hebben in onze gemeente. Binnenkort wordt daar het appartementencomplex Smitsvest aan toegevoegd, wat via het Garnizoenspad een groene verbinding krijgt met de Burgemeester Stulemeijerlaan. Volgens plan komen de appartementen op een verkeersluwe plek en loopt er alleen een langzaam verkeer route langs het gebouw.

Toch is het juist deze langzaam verkeer route - de aansluiting van het Smitsvest op het Garnizoenspad - die voor de VVD-fractie aanleiding geeft tot het stellen van schriftelijke vragen. Het blijkt namelijk dat, sinds de recente openstelling, automobilisten veelvuldig gebruik maken van deze route. Dit is niet alleen een zorgelijke ontwikkeling die leidt tot onveilige situaties voor voetgangers en fietsers, maar ook de tijdelijke maatregelen die genomen zijn om gemotoriseerd verkeer te weren, vinden wij onvoldoende. Als bijlage zijn er twee foto’s toegevoegd om de situatie ter plekke te duiden.
De VVD ziet graag dat de langzaam verkeer route gehandhaafd wordt en stelt voor om maatregelen te nemen om gemotoriseerd verkeer tegen te gaan. Wij denken aan het plaatsen van een verkeersbord ‘doodlopende weg’ aan het begin van de straat en aan paaltjes die moeten voorkomen dat automobilisten via het Smitsvest het Garnizoenspad oprijden.

Conform artikel 39 van het reglement van orde hebben wij de volgende vragen voor u:

- Klopt het dat volgens plan de aansluiting Smitsvest op het Garnizoenspad een route is uitsluitend voor langzaam verkeer?
- Bent u op de hoogte van het feit dat automobilisten sinds de openstelling van de verbinding Smitsvest-Garnizoenspad veelvuldig gebruik maken van deze route?
- Van bewoners weten we dat zij melding van de situatie hebben gedaan, onder andere via de buitenbeter app, wat is er met deze meldingen gebeurd? Zijn er bruikbare suggesties gedaan door bewoners om de situatie op te lossen en veiliger te maken?
- Als tijdelijke maatregel is er een hekwerk over de helft van het Garnizoenspad geplaatst, zonder enige vorm van markering. Bent u het met ons eens dat dit geen verkeersveilige oplossing is? Welke andere maatregelen kunt u nemen om gemotoriseerd verkeer daar tegen te houden?
- Wij zouden graag zien dat bij het inrijden van het Smitsvest vanaf de Rijtuigweg voor gemotoriseerd verkeer duidelijk is dat dit geen doorgaande weg is. Welke mogelijkheden zijn er om bijvoorbeeld een ‘doodlopende weg’ bord te plaatsen?
- Zijn er nog andere mogelijkheden om volgens plan de langzaam verkeer route te garanderen?

Wij hopen dat u met spoed maatregelen neemt en er ook op korte termijn voor zorgt dat er een verkeersveilige situatie ontstaat. In het antwoord op onze brief lezen wij graag welke maatregelen er genomen zijn.

Namens de VVD-fractie,

Barry Jacobs,
vice-fractievoorzitter
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT