• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Veiligheid: de allereerste kerntaak van de overheid


door Joost Pals, vrijdag 24 maart 2017
politie
De gemeenteraad sprak donderdag 23 maart over de focuspunten voor het veiligheidsbeleid in het komende jaar. VVD-raadslid Joost Pals vroeg om bijzondere aandacht voor de aanpak van drugscriminaliteit, de 'lange arm van Ankara' en de overlast van verwarde personen en groepen straattuig. Ook benadrukte hij nogmaals dat instanties hun verantwoordelijkheden dienen te nemen en deze zeker niet mogen afschuiven naar burgers.

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

De VVD-fractie vraagt om aandacht voor de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. In het bijzonder de drugsgerelateerde criminaliteit. De winsten die daar worden gemaakt staan niet in verhouding tot wat er aan 'ontnemingen' plaatsvindt. Die prestaties moeten echt in een veelvoud omhoog om misdaad niet langer te laten lonen.

Bij ondermijning zal er ook aandacht horen te zijn voor wat dan heet 'de lange arm van Ankara'. Kijkend naar een partij als Denk in Bergen op Zoom, maar ook de door Erdogan geïnitieerde demonstraties en het voorval van een Turks raadslid in Rotterdam dat zich genoodzaakt voelde om terug te treden: dat zijn schrikbarende ontwikkelingen.

Verbinding met de zorg

De impact van 'verwarde personen' neemt toe. Je ziet de zorg daar een terugtrekkende beweging maken. Mensen moet meer 'in' de maatschappij leven. Dat heeft positieve kanten, maar heeft ook gevolgen voor buurtbewoners.

Overlastgevende groepen, daar moet echt veel, heel veel meer aandacht voor zijn. Denk aan Borgvliet, maar ook in andere wijken, zoals in Wijk Oost. Dat wordt nog altijd te zeer onderschat. Voor bewoners die daarmee te maken hebben is dat ontzettend ingrijpend.

Fysieke veiligheid

Voor de VVD is van belang dat de lijn die is ingezet ten aanzien van de nucleaire veiligheid, maar ook de veiligheidsaspecten rondom spoor en water stevig dient te worden voortgezet.

Script aanpak

Een thema binnen de kadernota Integrale Veiligheid waar onze fractie moeite mee blijft hebben is de zogenoemde 'script aanpak': de gemeente die doorslaat in het verwachten van zelfredzaamheid door burgers.

Een eigen verantwoordelijkheid bij burgers is natuurlijk prima bij preventieve maatregelen. Zoals het voorkomen van inbraken, of het vergroten van brandveiligheid. Ook met de rol van de veiligheidsfunctionaris is de VVD-fractie tevreden.

Maar het mag absoluut niet uitmonden in het afschuiven van verantwoordelijkheden. Veiligheid is immers dé kerntaak van de overheid. Dan draait het ook om het geweldsmonopolie en het voorkomen van eigenrichting. Die principes kun je enkel volhouden als de betrokken overheden hun verantwoordelijkheden ten volle nemen en daarmee zorgen dat misdaad niet loont.
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT