vvd.nlword lidcontact
 
 
 • Verkiezingen

  Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De lokale VVD zit vol van ambitie om jouw stem opnieuw te laten horen in de gemeenteraad!

  Op deze website vind je meer informatie over onze kandidaten en onze standpunten.

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Een toegankelijke gemeentelijke website


door Joost Pals, maandag 27 maart 2017
toetsenbord
Ondanks eerdere vragen van de VVD medio 2016 zijn de webformulieren op de gemeentelijke website nog steeds niet goed toegankelijk voor blinden en slechtzienden. VVD-raadslid Joost Pals verwacht van het college dat dit uiterlijk 1 juli 2017 geregeld is.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Een toegankelijke gemeentelijke website

Geacht College,

Als college heeft u de ambitie om Bergen op Zoom neer te zetten als betrouwbare dienstverlener. Dat is een ambitie die de VVD Bergen op Zoom natuurlijk van harte toejuicht en ondersteunt.

Een deelaspect hiervan is, zoals u dat zelf in de P & C documenten verwoordt, dat u streeft naar een volledige en informatieve website. In de jaarstukken 2015, gaf u aan: “Onze website voldoet aan de Webrichtlijnen 2.0 waardoor deze toegankelijk is voor iedereen (met uitzondering van de webformulieren)”.

Over die laatste opmerking heeft onze fractie destijds vragen gesteld. Het is immers een wat merkwaardig onderscheid: de toegankelijkheid van de website is goed geregeld (prima, complimenten!), maar juist de webformulieren niet: die zijn niet goed toegankelijk voor mensen met bijvoorbeeld een visuele handicap.

De VVD heeft daar in mei 2016 de verbazing over uitgesproken. Ook voor mensen met een visuele handicap dient de gehele gemeentelijke website zonder uitzondering goed toegankelijk te zijn. U gaf aan dat het verbeteren van de gemeentelijke website een continu proces is. De (toen) nieuwe website voldeed al aan de Webrichtlijnen 2.0. De webformulieren waren de volgende stap in het verbeteren van de website. U inventariseerde in mei 2016 welke stappen hiertoe gingen worden gezet. “Onze ambitie is om hier zo snel mogelijk slagen in te maken”, zo luidde het.

Recent hebben we bij de ambtelijke organisatie geïnformeerd naar de stand van zaken. Het blijkt dat er nog geen voortgang is geboekt ten opzichte van mei 2016. De keuze ligt voor of de huidige webformulieren worden aangepast, of dat andere software zal worden gebruikt. Het kan nog wel tot eind dit jaar duren (“streven”) voordat de webformulieren toegankelijk zijn.

Het gebrek aan voortgang geeft toch wel zekere teleurstelling over hoe er met dit onderwerp wordt omgegaan. We leven in een tijd waarin digitale toegang feitelijk de norm is. Ook de gemeente zelf stimuleert burgers en bedrijven om de dienstverlening bij voorkeur digitaal af te nemen. Dan is het toch merkwaardig dat diezelfde gemeentelijke overheid nota bene de webformulieren niet goed toegankelijk heeft gemaakt.

Het is bovendien ook niet zo dat de Webrichtlijnen 2.0 een nieuwigheid zijn. Reeds medio 2011 zijn deze vastgesteld. Inmiddels is er een verplichtende Europese standaard (EN 301 549) voor de toegankelijkheid van ICT diensten. In 2018 zal dit in landelijke wetgeving worden omgezet.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

- Onderkent u het belang van het conformeren aan de Webrichtlijnen 2.0, in het belang van de toegankelijkheid voor (bijvoorbeeld) mensen met een visuele handicap?
- Waarom is er sinds mei 2016 geen of hooguit zeer marginale voortgang geboekt om de webformulieren goed toegankelijk te maken? Dit in relatie tot uw opmerking om zo snel mogelijk slagen te maken en het feit dat niet actief is gemeld dat sprake zou zijn van tegenslag.
- Hoe gaat u er voor zorgen dat dit manco zo spoedig mogelijk is hersteld?
- Bent u bereid om een realisatiedatum van uiterlijk 1 juli 2017 toe te zeggen?

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 • Beeldmerk citymarketing
  03 januari 2010 - De VVD gaf eerder al aan 25.000 euro puur voor de citymarketing-huisstijl nogal fors te vinden. Nu het beeldmerk zich beperkt tot de naam Bergen op Zo... lees verder
 • Maak werk van de digitale servicelijn
  29 augustus 2012 - Het moet makkelijk mogelijk zijn om via de gemeentelijke website een melding te maken. VVD-raadslid Maarten Velthoen geeft het college van B & W een aan... lees verder
 • De gemeente als dienstverlener
  21 november 2016 - Bergen op Zoom heeft dringend behoefte aan een communicatievisie die inspeelt op de gemeente in de rol van dienstverlener. VVD-raadslid Joost Pals doe... lees verder
 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT