vvd.nlword lidcontact
 
 
 • Verkiezingen

  Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De lokale VVD zit vol van ambitie om jouw stem opnieuw te laten horen in de gemeenteraad!

  Op deze website vind je meer informatie over onze kandidaten en onze standpunten.

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Concessies Biomoer van tafel: een gemiste kans


door Maarten van 't Hof, zaterdag 1 april 2017
biomoer
In de raadsvergadering van donderdag 30 maart stemde een meerderheid tegen een amendement van VVD, D66 en CDA om een gelimiteerde uitbreiding van Biomoer mogelijk te maken. VVD-duoburgerlid Maarten van 't Hof zet uiteen waarom dit een gemiste kans is en een onlogische gang van zaken.

Politiek is een interessante tak van 'sport'. Naast rationele overwegingen zijn er heel dikwijls vooral gevoelens en inschattingen die besluiten sturen.
Maar het kan zeker geen kwaad om eens te kijken naar wat nu eigenlijk door de diverse fracties nagestreefd wordt en wat het resultaat is van de gerealiseerde besluiten.

Neem nu de discussie over Biomoer. Afgelopen donderdag is er door de raad besloten dat ze niet mee willen werken aan de uitbreiding van dit bedrijf. Ik wil proberen hier de zaak rationeel te beoordelen.

Laat ik beginnen te zeggen dat met de kennis van nu het zeer de vraag is of een dergelijke installatie daar op zijn plaats is. Je kan daar veel plussen en minnen over opnoemen. Maar het bedrijf staat daar en is operationeel. Dus allerlei argumenten waarom het daar niet gevestigd zou moeten zijn, zijn interessant, maar verandert niets aan de situatie. Je kan wel wensen dat het bedrijf daar weg is, of weg gaat, maar dat is niet realistisch. Tenzij je als 'wenser' een hele grote zak met geld aan de eigenaar geeft, gaat die echt niet verhuizen. En gelukkig is er zoveel rechtszekerheid in Nederland, dat we ze ook niet kunnen verplichten te verhuizen. Dus we gaan er vanuit dat Biomoer daar is en blijft. Dat is de enige rationele constatering.

De discussie ging over uitbreiding van de capaciteit. Reden dat men in de Raad van Bergen op Zoom hierover spreekt, is dat het bedrijf in twee gemeentes ligt en het deel dat in Roosendaal gevestigd is, ruimte te kort komt voor uitbreiding en dat men daarom dit het handigste plaats kan laten vinden op nu net dat stukje grond dat in de gemeente Bergen op Zoom ligt. Biomoer - voor zover dat in Roosendaal ligt - is daar legaal, met de nodige vergunningen van de stad Roosendaal en de provincie. Ze mogen daar tot zelfs wel 50.000 ton mest e.d. verwerken binnen de verstrekte vergunningen.

Nu wilde men oorspronkelijk naar een hoger tonnage en dan was het praktisch om dus op gebied van Bergen op Zoom uit te breiden. En daar is dan een vergunning voor nodig. Daar ging het donderdagavond uiteindelijk over. Zoals gezegd, is er van alles te vinden van de plaats van dit bedrijf, maar het is er, het functioneert en het zit er legaal met de nodige vergunningen. Voor de ondernemer is het natuurlijk het meest ideaal als Bergen op Zoom hier toestemming voor geeft.

Wat zijn zo de nadelen van deze locatie. Er is veel vrachtverkeer. Er is veel min of meer kwetsbare natuur omheen en het zou fraai zijn als je de silo’s e.d. niet zou zien. Mogelijke uitstoot van stoffen etc. kan effecten hebben op mens, dier en plantenleven. Omwonenden maakten ook bezwaar tegen het bedrijf vanwege allerlei overwegingen.

De eigenaar wilde best de gemeente Bergen op Zoom tegemoet komen. Zo wilde men toezeggen dat er minder geproduceerd zou worden (circa 6.500 ton minder dan de vergunning nu al toestaat) men wilde de weg er naartoe verbeteren op hun kosten. Geen extra silo aanleggen en nog wat meer concessies. Voor de gemeenteraad van Bergen op Zoom was dat niet genoeg. Als je de bijdragen van de fracties die tegen waren beluisterde, dan waren dat zo ook de bezwaren. Ook met concessies was de teneur: we willen het bedrijf daar eigenlijk niet en daarom werken wij aan niets mee. Maar zoals gezegd, het bedrijf staat er - en was bereid flinke concessies te doen.

Wat nu. Wel het bedrijf kan nog steeds produceren. En meer dan zij bereid waren toe te zeggen in hun concessie. Het bedrijf was bereid te investeren in de wegen van en naar de locatie. Het bedrijf was bereid om bomen en zo te planten om de gebouwen zo veel mogelijk aan het zicht te onttrekken.

Nu de gemeenteraad nee heeft gezegd, is het bedrijf niet gebonden aan zijn concessie toezegging. Dus het hoeft de bomen niet te plaatsen; en gaat dat ook niet doen. Dus vanuit de omgeving gezien gaat een verbetering van het zicht niet door. Volgens mij een verliespunt. Ze gaan niet investeren in de wegen. Dus de minder goede situatie, vrachtwagens op relatief kleine wegen met alle problemen van dien, blijft bestaan. Volgens mij een verliespunt. Ze kunnen meer produceren dan toegezegd in de concessie en ze zullen ook meer gaan produceren. Met alle gevolgen voor de omgeving, wat men niet wilde door de uitbreiding tegen te houden. Volgens mij een verliespunt.

Tenslotte, men kan zo men dat wenst uitbreiding nog steeds nastreven, binnen de verstrekte vergunning maar dan op grondgebied van Roosendaal. Dat is voor het bedrijf een stuk lastiger, maar zeker niet onmogelijk. En of men wel of niet de vergunning daarvoor krijgt, de kans in Roosendaal is aanwezig.

Kortom, de gemeenteraadsfracties die zo enorm tegen waren, deden dat met allerlei argumenten. Door ook de concessies van het bedrijf af te wijzen, zijn de argumenten om de uitbreiding niet toe te staan teniet gedaan. Het wordt erger vanuit hun standpunt gezien dan dat het geworden zou zijn als ze met de concessie akkoord waren gegaan. Er had dan minder verwerkt geworden dan nu mogelijk is, de landschappelijke verbeterde inpassing is van de baan en de wegverbetering ook. De al dan niet aanwezige invloed op de omgeving is ontegenzeggelijk met 50.000 ton verwerking groter dan met het voorgestelde lagere tonnage.

De raad heeft dus een besluit genomen dat bedoeld was om de situatie niet 'erger' te maken vanuit hun standpunten gezien, maar als effect heeft dat het erger wordt dan als men op de concessie was ingegaan. En het kan niet genoeg gezegd worden, het bedrijf zit daar, is legaal en blijft daar.

Logica en nuchtere beschouwing had hier een verbetering vanuit de standpunten van de diverse fracties mogelijk gemaakt maar door afwijzen wordt dat niet uitgevoerd. Een grote gemiste kans.
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT