• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Communicatie richting bewoners over situatie Bergsche Heide


door Joost Pals, zondag 11 juni 2017
Heide
Het college heeft een voorkeursrecht gevestigd op percelen in het zogenoemde Poortgebied van het plan Bergsche Heide. VVD-raadslid Joost Pals verzoekt het college om gericht te communiceren naar bewoners van het plangebied wat dit betekent voor hun eigendommen. Er is immers ruis ontstaan over het gebied waar het voorkeursrecht voor geldt: dat beperkt zich ruwweg tot het gebied tussen de A4 en de Heide (Bemmelenberg).

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Communicatie richting bewoners over situatie Bergsche Heide

Geacht College,

Zoals in de Staatscourant van 31 mei jongstleden is gepubliceerd heeft uw college voorkeursrecht (WVG) gevestigd op het zogenoemde Poortgebied in het plan Bergsche Heide. Dit is voor de duur van 3 maanden, waarbinnen de gemeenteraad dit kan verlengen tot de duur van 3 jaar.

De mensen die woonachtig zijn in het gebied plan Bergsche Heide, in het Halsterse buitengebied, verkeren al meerdere jaren in onzekerheid over de daadwerkelijke ontwikkeling van dit gebied. Naar aanleiding van het vestigen van het voorkeursrecht ontvangt onze fractie verontruste signalen van deze inwoners; wat de betekenis van de WVG voor hun percelen is. Ook na de bestuurlijke publicatie op de voorlichtingspagina van 4 juni.

Onze fractie constateert dat er ruis is ontstaan. De WVG beperkt zich immers tot het gebied langs de A4 richting de Heide (Bemmelenberg), met andere woorden een relatief klein deel van het gehele plan Bergsche Heide. Daarmee gaat het ook om een ander gebied dan de beoogde golfbaan, die in de oorspronkelijke plannen meer in de richting van Moerstraten stond ingetekend.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

- Op welke wijze heeft u, naar aanleiding van de WVG, reeds gericht gecommuniceerd met belanghebbenden in het Poortgebied?
- Op welke wijze heeft u, naar aanleiding van de WVG, reeds gericht gecommuniceerd met belanghebbenden in het gehele plangebied Bergsche Heide?
- Bent u, gelet op de ruis die is ontstaan, voornemens om belanghebbenden in het plangebied Bergsche Heide te voorzien van de meest recente informatie?
- Kunt u op de gemeentelijke website een plattegrond publiceren van het gebied waar voorkeursrecht op is gevestigd?

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT