• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Beleidskader 2018


door Gertjan Huismans, donderdag 22 juni 2017
Hieronder leest u de bijdrage die VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans gaf bij de behandeling van het Beleidskader 2018.

   
Voorzitter, het laatste beleidskader voor de verkiezingen ligt vandaag voor ons. De VVD fractie wil graag haar waardering uitspreken voor de constructieve bijdrage van iedereen - college, ambtelijke organisatie, griffie en ook de collega’s in de raad - voor de afgelopen jaren waarin we als gemeente op tal van punten er beter voor zijn komen te staan.

De schuldenlast is sterk gekrompen, de decentralisaties zijn goed uitgepakt voor de gemeente en de inwoners. Waar je ook rond kijkt gaat de schop in de grond, de woningbouw trekt aan, wijken worden opgeknapt, de bedrijvigheid neemt toe. We zijn een bruisende stad, we zijn niet meer de duurste gemeente. Onze gemeente er in bijna alle opzichten op vooruit gegaan. Er is een goede basis gelegd voor de volgende raadsperiode.

Natuurlijk blijven er zorgen, wensen en aandachtspunten. Die zullen tijdens deze behandeling van het beleidskader uitvoerig worden besproken.
Onze fractie zal daarbij haar afwegingen maken op een zakelijke wijze, vooral kijkend naar het coalitieakkoord met name over vermindering van de schuldenlast en de lasten voor de inwoners, het nakomen van afspraken uit het verleden, en de urgentie die bijstellingen en nieuwe ambities kunnen rechtvaardigen.

Zoals eerder toegezegd zou de VVD het initiatief nemen om met een motie te komen inzake het proces om stedenbouwkundig en vanuit rentmeesterschap het herstel van de verbinding van het havenkwartier met de binnenstad op een historisch verantwoorde wijze van de juiste kaders te voorzien. Laten we er samen voor zorgen dat van deze gemeenteraad later gezegd zal worden dat zij 65 jaar na de desastreuze knip op de Westersingel toekomstige generaties een enorm cadeau heeft gedaan door te komen tot reconstructies waarbij gedurfde keuzes werden gemaakt. Niet alleen Steenbergen, Breda, Oudenbosch verdienen een mooie haven. Nu dus even geen onomkeerbare besluiten, zodat onder meer een open Kaai in de toekomst mogelijk blijft.

Wij zijn bekend met de brede maatschappelijke discussie met ketenpartners in het kader van de Dialoogtafels. Wat schrijnend is, is dat nog te veel ruimte voor alle ketenpartners, waaronder enkele grote als WIJZijn, de GGD, Stadlander, tante Louise, de gemeente zelf om hun loketten op te tuigen met eigen middelen zonder vanuit efficiëntie met elkaar te overleggen welke ruimten zij samen zouden kunnen delen. Slecht voorbeeld daarvan is dat WIJZijn een ruimte is gaan huren in het Geminipand en daardoor Stadlander heeft opgezadeld met een leeg gezondheidscentrum. En dit allemaal met publiek geld. Op het Zonneplein zijn 2 steunpunten: bij Boszhard en WIJZijn op honderd meter van elkaar. Het gemeentehuis staat leeg maar kan een ontmoetingsplaats zijn. Een wijkhuisfunctie. Daarom dienen wij een motie in die oproept tot afstemming op het maatschappelijk vastgoed. Wij zien nog steeds veel meer mogelijkheden dat ook de gemeente en ketenpartners elkaar daar meer in opzoeken. Maatschappelijke functies dicht-bij-jou.

In Brabant moeten 130.000 woningen worden bijgebouwd. Waar we eerder door het echec Bergse Haven onze ambities hebben terug gebracht van 3200 woningen naar zo’n 1300 rijst nu toch weer de vraag: welke claim leggen wij als potentiële krimpgemeente om te voorkomen dat die krimp een kans gaat krijgen ?

Wij willen groeien naar 70.000 inwoners. Praten we mee met de 50 grootste gemeenten van Nederland, trekken we onderwijs, bedrijven en werkgelegenheid naar ons toe en voeren we niet steeds de discussie over behoud van voorzieningen zoals zwembaden, bibliotheken, culturele voorzieningen, het ziekenhuis het openbaar vervoer en ga zo maar door. Daarom dienen wij een motie in voor een claim op meer woningen in het middensegment.

Nog elke nacht en overdag rijden nodeloos goederentreinen van Vlissingen naar Kijfhoek om daar via Roosendaal terug te rijden naar Antwerpen. Voor zowel Roosendaal als Bergen op Zoom levert dit dit overlast en gevaarzetting op. De inspanningen van de RWB onder aanvoering van Breda doen oproepen aan het kabinet om van de extra gelden in het MIT ze een aantal Brabantse Knelpunten voordragen zoals Hooipolder en de A 58 bij Breda.

Na vijftien jaar strijd een commissie Robel van de gemeenteraad is het ons blijkbaar niet gelukt om mee te rijden op deze trein zodat de 4 kilometer Veza bocht bij Rilland kan worden aangelegd. Het zegt iets over de West Brabantse samenwerking en het vermogen van Netwerkstad Roosendaal Bergen op Zoom om hier eindelijk eens een vuist te maken.
Daarom dienen we een motie in om de de Veza Bocht alsnog in het MIT te krijgen nu het kabinet 10 miljard extra heeft uitgetrokken voor infrastructuur tot 2030.

wij zijn blij dat het college in gesprek gaat met de werkgroep dementievriendelijke gemeente en dat er in elk geval een werkbudget beschikbaar is.

De VVD is van mening dat de werkgroep haar belangrijkste doelstellingen gehaald heeft en dat de discussie over de verdere transformatie van het sociaal domein meer gevoerd mag worden op het politieke toneel. De meningen over de toekomst van de werkgroep lopen nogal uiteen, daarom zullen we dit laten agenderen om binnen de werkgroep eerst verder te bespreken.

Brede sociaal adviesraad. Na de reactie van de wethouder gehoord te hebben, denken we inderdaad dat dit nog een aantal jaren te vroeg is en heeft het geen zin om -zolang de transformatie nog in volle gang is - weer toenadering te zoeken tot Steenbergen en Woensdrecht. Een ezel stoot zich niet graag aan dezelfde steen.

Wij begrijpen niet zo goed waarom in het beleidskader de woordkeuze “fietsenprobleem” is opgenomen. Koester de bezoeker aan onze stad! Iedere fietser is omzet voor ondernemers en waar de auto in de binnenstad heeft plaatsgemaakt voor fietsverkeer zou je blij moeten zijn met iedere gestalde fiets.

Fietsen horen bij het straatbeeld en fietsers laten zich niet dwingen om centraal te parkeren. De kosten voor de stalling zijn niet te verantwoorden ten opzichte van de oplossing die ermee geboden wordt. Zelfs op piekmomenten zullen slechts maximaal 200 fietsen kunnen worden gestald van de vele fietsen die in het centrum staan. Wij begrijpen ook wel de wens om iets te doen, maar we benadrukken: als het er dan toch moet komen, maak het multifunctioneel, biedt toegevoegde waarde.
Vragen die wij daarbij stellen: participeren de ondernemers, wordt het een dienstenpunt, een uitgestoken hand, een serviceplaats voor het publiek? Suggesties die we doen: denk aan een politiepost, hulppost voor kleine en grote ongemakken, exporuimte, afhaalpunt, verhuurkantoor voor streekfietsen, rolstoelen, buggies, flexplek en meeting-point.
Enfin genoeg ingrediënten om een hele sterke business-case te ontwikkelen met een verdienmodel. En waarom gratis ? Gratis bestaat niet.

Het fietsparkeren mag dan worden benoemd als een probleem omdat mensen hun fiets niet in de bovenste rekken kunnen krijgen. Wij snappen niet waarom dat bij het station dan wel zo goed lukt zonder assistentie. U wenst extra geld uit te trekken om daar hulp bij in te schakelen op piekmomenten bij het Joorenplein.

Wij zien dat anders. Realiseer voor fiets en auto extra parkeerruimte in het V & D pand. Een parkeerdek voor fietsers en auto’s. Onderzoek of dit constructief kan. Graag een reactie van het college.

Wij geven volledige steun aan het college om deze garage weer naar de tijd te brengen. En noem hem gewoon: Parkeergarage Grote Markt. Dat is de beste PR om de loop erin te krijgen.
Uit recente zittingen met ondernemers en eigenaren van panden in het winkelgebied bleek wel dat daar nog wensen en onduidelijkheden zijn over de op handen zijnde renovatie. Wij roepen het college op om daar zorgvuldig mee om te gaan.

Voorzitter, nadat wij in 2015 het initiatief hebben genomen om de binnenstad intergraal en breed aan te pakken, is er al veel gebeurd. Maarten van ‘t Hof was daar kartrekker van. Wat in ieder geval opvalt in de gesprekken is dat parkeren een steen des aanstoots blijft. Want er is een grote klacht: het centrum van Bergen op Zoom is niet parkeervriendelijk. We gaan daar graag over in gesprek met u en de raad.
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 • VVD steun voor een disco is crimineel?
  19 november 2009 - De VVD is gewend dat wethouder Linssen als een wesp gestoken reageert, maar dat hij een VVD-fractielid uitmaakt voor crimineel gaat ons echt te ver, a... lees verder
 • Nieuwjaarsgroet
  01 januari 2012 - VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans blikt in dit weblog kort terug op 2011 en kijkt met vertrouwen vooruit naar 2012.... lees verder
 • Waterpoel De Heide
  27 november 2014 - Weer poedelen bij de Heide. Wie herinnert zich dat niet ? Breng het zwemwater weer terug. Laat de mensen weer een handdoekje wegleggen op het gras en ... lees verder
 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT