• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Zorg voor goede terugkoppeling bij meldingen


door Joost Pals, maandag 3 juli 2017
stadskantoor
Als je bij de gemeente een melding maakt, hoort daar een nette terugkoppeling op te volgen. Dat de melding serieus in behandeling wordt genomen. VVD-raadslid Joost Pals draagt bij het college van B & W twee illustratieve voorbeelden aan dat dit nog wel een stuk beter kan. Eenvoudig een berichtje wat er met de melding wordt gedaan is immers een kleine moeite en zorgt ervoor dat mensen worden gestimuleerd ook in de toekomst een melding te doen. De gemeente hoort gewoon in alle opzichten dienstbaar te zijn richting burgers, bedrijven en verenigingen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: terugkoppeling over de afhandeling van meldingen

Geacht College,

Bij de behandeling van de Jaarstukken 2016, op 21 juni jongstleden, diende de VVD-fractie een motie in over Dienstverlening (bijna raadsbreed aangenomen). Onderdeel van de motie was een adequate terugkoppeling bij meldingen van burgers, bedrijven en verenigingen.
De volgende twee illustratieve voorbeelden dragen we aan ten behoeve van het plan van aanpak inzake dienstbaarheid, zoals de directie die gaat opstellen.

Melding drugsdumping

Begin juni is er drugsafval gedumpt aan de Ernst Casimirweg. Een inwoner die daar wandelde heeft er op donderdag 8 juni keurig een melding van gemaakt via de BuitenBeter app. Binnen twee uur na de melding kreeg de melder in de app de status “voortijdig afgehandeld” te zien. De melder krijgt, logischerwijze, de indruk dat de melding is afgehandeld, maar de hele berg lag er een dag later nog steeds.

Per e-mail ontving de melder een ontvangstbevestiging en een tussenmelding. In de tussenmelding werd genoemd dat het binnen 10 werkdagen zou worden afgehandeld. Echter, ook na die werkdagen is geen afmelding ontvangen. Het werd stil en er volgde geen enkel bericht meer.

Natuurlijk heeft de melding geleid tot actie – immers, het drugsafval is opgeruimd en dat is het belangrijkste – maar wanneer iemand de moeite neemt om een melding te maken, is het ook wel zo netjes als de gemeente op haar beurt de moeite neemt om voor terugkoppeling te zorgen. Een berichtje dat het is opgeruimd lijkt ons toch niet een grote moeite? Dat stimuleert om te blijven melden.

Melding zwerfafval

Over zwerfvuil als gevolg van kapotte plastic zakken krijgt onze fractie met regelmaat vragen. Bijvoorbeeld afgelopen vrijdag een melding vanuit Wijk Oost. Daarvan werd netjes een melding gemaakt via de BuitenBeter app. Met een fotootje erbij, waarop je de bende aan uitgewaaid plastic kunt zien.

Wat was de reactie vanuit de gemeente? “Uw melding openbare ruimte wordt niet in behandeling genomen. Bedankt voor uw melding openbare ruimte. Het onderwerp waarover u gemeld heeft nemen wij niet in behandeling omdat: Het onderwerp geen eigendom is of tot de taken behoort van de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Bergen op Zoom. Toelichting: . Met vriendelijke groet, (etc.)”

Zo koppel je toch niet terug naar iemand die de moeite neemt om een melding te maken? Aan de ene kant willen we als gemeentebestuur dat inwoners zich betrokken voelen en meldingen maken. Vervolgens wordt er een melding gemaakt en dan komt daar aan de andere kant zo’n reactie op! Dat nodigt niet uit om ook nog maar ooit een keer een melding te maken.

Als het gaat om dienstbaarheid willen we het volgende meegeven. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om de openbare ruimte netjes te houden. Als taken worden uitgevoerd door een andere organisatie (bijvoorbeeld Saver), dan zorg je er als gemeente voor dat de melding terecht komt bij de juiste uitvoerende organisatie.

Het handigste is natuurlijk wanneer een melding vanuit de BuitenBeter app al meteen op de juiste plek terecht komt, maar als dat niet lukt (om technische redenen, of anderszins), dan zet je dat zelf door. Daar ga je een melder niet mee lastig vallen. Wees blij dat die de moeite neemt om een melding te maken!

Zoals we in de overwegingen van de motie noemden: een dienstbare houding valt te typeren als het verschil tussen enerzijds het afwerken van een melding, vraag of dienst en anderzijds een intrinsieke motivatie om een melder te helpen.

Met deze twee voorbeelden menen we bij te dragen aan het opstellen van het plan van aanpak om de dienstbaarheid te vergroten.

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   

 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT