• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Veiligheid kermis


door Rian Govers, woensdag 2 augustus 2017
Naar aanleiding van nieuwsberichten over minder frequent controleren van kermisattracties informeert VVD-raadslid Rian Govers bij het college van B & W naar de situatie in Bergen op Zoom.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: veiligheid kermis

Geacht College,

In vervolg op het nieuws over het ongeval op de kermis te Tilburg en het bijgevoegde krantartikel, zijn wij erg benieuwd naar hoe een en ander in de gemeente Bergen op Zoom is geregeld.

In het artikel staat te lezen dat kermisattracties tegenwoordig minder vaak worden gecontroleerd dan vroeger doordat de wetgeving is veranderd. Nu dienen exploitanten zelf een controle te laten uitvoeren.

Wij hebben de volgende vragen:
1. bent u bekend met het krantartikel?
2. hoe is een en ander tot op heden in de gemeente Bergen op Zoom geregeld?
3. ziet u mogelijkheden om in het vervolg in de verunningverlening voor het organiseren van een kermis, een bepaling op te nemen dat alle attracties voor in gebruik name goedgekeurd dienen te zijn?
4. wie is bevoegd om handhavend op te treden?
5. welke (extra) (keurings)kosten zijn er mee gemoeid voor een exploitant?

Graag vernemen wij de beantwoording schriftelijk conform art. 39 RvO.

Namens de VVD-fractie,

Rian Govers – Gabriëls, raadslid
 
   


 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT