• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Openingstijden VVV


door Cees van Loon, donderdag 10 augustus 2017
openingstijden vvv
Het VVV kantoor in de Steenbergsestraat gaat pas om 11.00 uur open, op zondag en maandag nog later. VVD-duoburgerlid Cees van Loon en VVD-raadslid Rian Govers kaarten bij het college van B & W aan dat dit natuurlijk niet aansluit op een goede serviceverlening aan de toeristen die Bergen op Zoom bezoeken.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: openingstijden VVV

Geacht College,
Hierbij meld ik u dat ik als inwoner van Bergen op Zoom, en anderzijds als duo-burgerlid van de VVD fractie, inmiddels al tot 4 maal toe geconfronteerd met het feit dat toeristen, die in onze mooie stad logeerden niet voor 12.00 uur terecht konden voor informatie bij het VVV kantoor in de Steenbergsestraat. Wat mij verbaasde.
Ik ben derhalve op bezoek gegaan en vond tot mijn verbijstering een bord met daarop de openingstijden. (Foto van het bord is gevoegd).

Bent u bekend met deze, naar mijn mening veel te korte en merkwaardige openingstijden in het toeristische hoogseizoen, voor een informatiebalie van een stad die voor een deel van het toerisme moet leven?
Per slot van rekening zijn wij de bewoners, en als eerste de toeristen, alleen maar gebaat met een maximale serviceverlening die dat met deze openingstijden nooit kan zijn.
Kunt u aangeven wat de reden is van deze veel te krappe openingstijden? Welke maatregelen denkt u te nemen ter verbetering, om het toerisme naar een hoger plan te tillen? Dit alles in ogenschouw nemende, verzoek ik u passende maatregelen te treffen teneinde situaties als hiervoor genoemd te verbeteren.

Graag vernemen wij de beantwoording schriftelijk conform art. 39 RvO.

Namens de VVD-fractie,

C.M. van Loon, duo-burgerlid
Rian Govers – Gabriëls, raadslid.
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT