• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Belangrijk dat er goede parkeervoorzieningen zijn


door Joost Pals, dinsdag 22 augustus 2017
Wachten bij een slagboom, terwijl de parkeergarage nog volop vrije plekken heeft: dat geeft een rare indruk bij bezoekers van de binnenstad. VVD-raadslid Joost Pals bevraagt het college van B & W hierover. Ook waarom de vervanging van het parkeerverwijssysteem nog niet is uitgevoerd, terwijl was afgesproken dat dit in april zou worden gedaan.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: parkeergarage Achter de Grote Markt

Geacht College,

Voor een bloeiende binnenstad zijn goede parkeervoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde. Vandaar dat onze fractie al meermaals op zaken die hiermee verband houden heeft gewezen.

Al in mei 2013 hebben we gewezen op de foutieve informatie op de borden die aangeven dat er nog vrije parkeerplaatsen zijn bij parkeergarage Achter de Grote Markt. U noemde hierbij dat (tot dan) 20 parkeerplaatsen werden vrijgehouden voor vergunninghouders. U onderkende dat dit een te hoog aantal was en zou dit terugbrengen naar 10 parkeerplaatsen, zodat dit zou corresponderen met de bezettingsgraad van de garage.

We constateren nu dat er opnieuw volop parkeerplaatsen vrij zijn in de parkeergarage (circa 80 plaatsen), terwijl de slagboom niet omhoog gaat en er “vol” wordt aangegeven. Voor de helderheid: het gaat dus niet om de borden van het parkeerverwijssysteem, maar om de informatie die bij de ingang van de parkeergarage wordt getoond. Bezoekers moeten minuten wachten en komen dan in een parkeergarage met een overvloed aan lege plekken. Het spreekt voor zich dat dit een rare indruk maakt.

Vragen:
- Wat is er aan de hand?
- Als sprake is van een defect, waarom is dat niet direct hersteld?
- Wanneer gaat deze situatie wel hersteld zijn?

In juli 2016 wezen we u op het niet functionerende parkeerverwijssysteem (PRIS). Ook daar werd onjuiste informatie getoond over vrije parkeerplaatsen. Er bleek niet in de gaten te zijn gehouden dat het onderhoudscontract was verlopen en de leverancier geen ondersteuning meer bood op het oude systeem (aanschaf 2005). Het systeem zou, zo gaf u toen aan, in 2017 worden vervangen. Daarvoor zou eind 2016 tot aanbesteding worden overgegaan.

Met uw brief van 14 februari 2017 (U17-001624) informeerde u de gemeenteraad over de laatste stand van zaken. Daarin noemde u dat de voorbereidingen voor de vernieuwing in volle gang zijn en dat de verwijsborden in het centrum in het tweede kwartaal van 2017 worden vernieuwd, door niet-digitale exemplaren. Ook wordt gewerkt aan vernieuwen van de informatieborden aan de rand van het centrum en aan het verbeteren van de bewegwijzering naar en vanuit het (historisch) centrum. Tevens noemde u dat mogelijk ook gebruik zou worden gemaakt van innovatieve technieken, zoals in-car-informatie via navigatie-systemen.

Qua planning zien we termijnen staan die toch inmiddels al ruim verstreken zijn. U noemde in februari dat op dat moment het bordenplan voor de nieuwe parkeerroute gedetailleerd wordt uitgewerkt. De borden zouden naar verwachting in maart/april 2017 worden geplaatst. Directe daarna zou de oude bebording alsmede de digitale PRIS-borden worden verwijderd.

Vragen:
- Wat is er aan de hand met de planning inzake de parkeerinformatie-voorziening?
- Wanneer worden de nieuwe borden geplaatst en de oude PRIS-borden verwijderd?
- Waarom kon de door u genoemde planning niet worden gerealiseerd?

Voor specifiek de bewegwijzering naar het centrum en naar de rijksweg gaf u aan overleg te moeten plegen met de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Uw verwachting in februari was dat deze bewegwijzering in het derde kwartaal 2017 zou kunnen worden aangepast.

Vragen:
- Acht u de planning op het voorgaande punt momenteel nog als realistisch?
- Welke eventuele maatregelen neemt u om de voortgang te bespoedigen?

De bovengenoemde vragen worden gesteld onder toepassing van artikel 39 van het reglement van orde.

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT