• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Sluipverkeer vrachtwagens Pomonalaan


door Joost Pals, donderdag 31 augustus 2017
De Pomonalaan en Burgemeester Wittelaan hebben te maken met flinke aantallen vrachtwagens die de straten als sluiproute gebruiken, terwijl de Randweg West en Noord een prima alternatief bieden. VVD-raadslid Joost Pals vraagt het college om maatregelen te nemen, waaronder om in gesprek te gaan met de betreffende vrachtwagenbedrijven.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: sluipverkeer vrachtwagens Pomonalaan

Geacht College,

Tot onze vreugde wordt de vernieuwing van de Halsterseweg (zowel Noord als Zuid) in gang gezet. De VVD Bergen op Zoom heeft hier eerder meermaals bij u op aangedrongen en we zijn dan ook blij dat het nu richting realisatie gaat.

Wat hier wel een duidelijk raakvlak mee heeft, zijn de verkeersstromen door de Pomonalaan. Bewoners van de Pomonalaan en aangrenzende straten hebben te maken met flinke aantallen vrachtwagens die de route Burgerhout / Pomonalaan / Burgemeester Wittelaan nemen, terwijl ze eigenlijk over de Randweg West en Randweg Noord zouden horen te gaan. De randwegen zijn immers bedoeld voor grote stromen doorgaand verkeer.

De Pomonalaan is weliswaar voorzien van snelheid remmende verkeersdrempels, maar vrachtwagens rijden daar veelal met een flinke vaart overheen, wat leidt tot een gebonk en gedreun en zelfs schade door de trillingen.

De VVD-fractie vraagt uw aandacht voor deze problematiek. We vragen ook of u bereid bent om de volgende maatregelen te nemen:

- Het houden van verkeerstellingen en het in kaart brengen van de betreffende vrachtwagenbedrijven.
- Het bespreken van de problematiek met de partijen voor wie de vrachtwagens actief zijn, met het nadrukkelijke pleit om ook toeleveranciers niet te laten rijden via sluiproutes zoals genoemd.
- Het overwegen van verkeersmaatregelen zoals een slalom, juist gericht op het ontmoedigen van vrachtverkeer door een 30km zone.

Aan de noordkant van de Pomonalaan, op zeer korte afstand van de rijweg, bevindt zich een hogedruk gasleiding. Omwonenden maken zich zorgen over de impact van het vrachtverkeer (met als gevolg de trillingen bij de verkeersdrempels) op deze gasleiding.

- Kunt u aangeven welke effecten een en ander heeft op de gasleidingen ter plaatse?

Bewoners hebben melding gemaakt van deze problematiek via de gemeentelijke website maar zijn niet op een goede manier gehoord. De reactie die vanuit de gemeente werd gegeven was een automatisch antwoord: "Uw Melding Openbare Ruimte is al bij de gemeente bekend. Bedankt voor uw Melding Openbare Ruimte. Het onderwerp waarover u gemeld heeft is al eerder gemeld en in behandeling genomen"

- Vindt u een dergelijke reactie passend bij de dienstbare houding die de gemeente hoort te hebben?

De bovengenoemde vragen worden gesteld onder toepassing van artikel 39 van het reglement van orde.

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT