• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Waterkwaliteit van de Binnenschelde


door Rian Govers, donderdag 28 september 2017
binnenschelde
Bergen op Zoom was een stad aan het water. Vanaf ongeveer 1983 is het 'tobben' met de waterkwaliteit van de Binnenschelde. Dit kan zo niet langer. VVD-raadslid Rian Govers roept het college op om dit op de (boven)regionale bestuurlijke agenda's te krijgen. Als we weer een echte 'stad aan het water' willen worden, moet er iets gaan gebeuren.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: de waterkwaliteit van de Binnenschelde

Geacht College,

'Het is weer mis met de waterkwaliteit van de Binnenschelde in Bergen op Zoom. In de recreatieplas zijn te veel schadelijke poepbacteriën gevonden. Het provinciebestuur raadt zwemmen in de Binnenschelde voorlopig af. Afgelopen zomer kampte de zwemlocatie al met blauwalg.' Zo meldde diverse nieuwsbronnen dit weekeinde.

De Omgevingsdienst vond tijdens laatste inspecties een schadelijke hoeveelheid intestinale enterokokken in het water. Deze bacteriën, die voorkomen in de ontlasting van mensen en dieren, kunnen voor gezondheidsproblemen zorgen. Daarop volgde een zgn 'Negatief zwemadvies'. Zwemmen in de Binnenschelde mag nog wel, maar wordt door de provincie sterk afgeraden. Het negatief zwemadvies wordt pas ingetrokken als de waterkwaliteit structureel is verbeterd.

Inmiddels vernamen wij dat u een plan (van aanpak) heeft wat nog dit jaar wordt gepresenteerd. Dat is mooi vooral gelet op de toenemende activiteiten op recreatie en watersport gebied, zoals bijv 23 september j.l. nog de 'Bergse Barrier Run'. Als men na zo’n activiteit in ieder geval even kan douchen is al prettig.

De kans dat er een verzilting van het Volkerak - Zoommeer komt is zeer miniem, zeg maar gerust nihil. Zowel in Den Haag als in Den Bosch wordt het zoeken naar bestuurders die daarvoor in de toekomst het benodigde geld beschikbaar kunnen en willen stellen.

Bergen op Zoom was een stad aan het water. Vanaf ongeveer 1983 is het 'tobben' met de waterkwaliteit van de Binnenschelde. Dit kan zo niet langer. Als we weer een echte 'Stad aan het water' willen worden, moet er iets gaan gebeuren.

Door de aanleg van de Oesterdam is de waterkwaliteit van de Oosterschelde zodanig gewijzigd dat van de visstand in de Oosterschelde nog slechts 2 % is overgebleven. Het zoet water dat de Brabantse delta nu verlaat via het Schelde-Rijnkanaal, mengde zich met het Oosterscheldewater voordat de Deltawerken werden uitgevoerd.

Het afsluiten van de Oosterschelde en het creëren van de Binnenschelde heeft grote gevolgen gehad voor Bergen op Zoom. Volgens de VVD fractie is er hier sprake van een nationaal milieubelang. Wij willen een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Delta en voldoende zoetwater. Dat staat de samenwerkende partijen binnen de Zuidwestelijke Delta voor ogen: het Rijk, drie provincies, gemeenten, waterschappen en samenwerkende ondernemers en maatschappelijke partijen. De Zuidwestelijke Delta is bezig met het opstellen van een integrale ruimtelijke visie voor het Oosterscheldegebied voor de korte termijn (2018-2024).

In relatie tot dit bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1. Ziet u mogelijkheden om op korte termijn in overleg te treden met de Boulevard ondernemers?
2. Ziet u mogelijkheden om (samen met de ondernemers) enkele douches te realiseren?
3. De vele ganzen vervuilen ook de Binnenschelde met hun uitwerpselen. Welke mogelijkheden om hieraan iets te doen, ziet u?
4. Welke mogelijkheden ziet u om de waterkwaliteit van de Binnenschelde te verbeteren?
5. Bent u met ons eens dat er voor de relatie Binnenschelde - Oosterschelde, sprake is van een nationaal milieubelang?
6. (Hoe) Is Bergen op Zoom betrokken bij de regionale samenwerking die 'de Zuidwestelijke Delta' is?
7. Bent u met ons van mening dat Bergen op Zoom ook tot (het gebiedsoverleg van) de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta dient te behoren? En welke mogelijkheden heeft u reeds aangewend om hiermee in overleg te treden?

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform art. 39 RvO.

Namens de VVD-fractie,

Rian Govers – Gabriëls,
raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT