• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Werk maken van de Auvergnepolder


door Barry Jacobs, vrijdag 29 september 2017
   
Om het tekort aan bedrijventerreinen op te lossen, moet er binnen afzienbare tijd werk gemaakt worden van het uitbreiden van de Theodorushaven met 60 hectare bedrijvenpark. Er komt hiermee wat de VVD betreft een eind aan het gedraal rond het zuidelijk deel van de Auvergnepolder. Dit is hard nodig om ook in de toekomst te kunnen inspelen op bestaande bedrijven die willen uitbreiden en op nieuwe bedrijven die zich in de gemeente Bergen op Zoom willen vestigen. Werkgelegenheid en economische ontwikkeling zijn belangrijke voorwaarden voor het goed functioneren van onze samenleving. Het stelt ons in staat om krimp tegen te gaan en in plaats daarvan te groeien naar 70.000 inwoners. Belangrijk is ook dat er wat te kiezen valt als het gaat om waar je welke bedrijvigheid wel wilt toestaan en waar niet.

Dat er op dit moment weinig keuze is, bleek afgelopen raadsvergadering wel in de discussie over het opleggen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op het noordelijk deel van de Ster van Lepelstraat. De komende drie jaar zijn grondeigenaren verplicht om bij verkoop van een perceel, dit eerst aan de gemeente aan te bieden. Een noodzakelijk maatregel. Op de kaart van het kadaster is goed te zien dat er in het gebied al volop kavels verkocht, gesplitst en als aantrekkelijke investeringsmogelijkheid doorverkocht zijn. De jarenlange politieke impasse rondom de Auvergnepolder heeft er zeker aan bijgedragen dat de Ster nu serieus in beeld is bij het bedrijfsleven. Begrijpelijk, want het gebied ligt op een toplocatie langs de A4. Het lijkt een kwestie van tijd te zijn voordat de Ster als bedrijventerrein ontwikkeld kan worden. Om verdere versnippering van kavels tegen te gaan biedt de Wvg uitkomst, maar dit wil niet zeggen dat in het gebied zomaar alles mag.

De Ster van Lepelstraat vraagt namelijk om een passende invulling. Zoals wethouder Ad Coppens nadrukkelijk aangaf zijn dit geen grote logistieke dozen, maar alleen hoogwaardige bedrijven met veel werkgelegenheid. Voldoen bedrijven hier niet aan, dan komt er geen ontwikkeling van het gebied. Het is natuurlijk goed dat we kritisch zijn over hoe we omgaan met de verdere invulling van de Ster, een gebied dat door de komst van de A4 al een grote metamorfose heeft ondergaan. Landschappelijke inpassing is een belangrijke voorwaarde en als het lukt om er binnen de gestelde criteria bedrijven te vestigen, dan biedt dit grote kansen voor de vitaliteit van Lepelstraat en omgeving. Het is alleen triest om te constateren dat voor bedrijven die niet aan deze criteria voldoen, er op dit moment nauwelijks alternatieve locaties in onze gemeente beschikbaar, laat staan bespreekbaar zijn.

Een ander standpunt is dat je bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen, doorverwijst naar buurgemeenten. Er is natuurlijk niets mis met afstemming in de regio, maar deze verantwoordelijkheid volledig bij anderen weg leggen, is wat de VVD betreft ondenkbaar. Zeker als je kijkt naar de mogelijkheden die er in onze eigen gemeente zijn. Deze raadsperiode hebben we als lokale VVD met onze coalitiepartners afgesproken om de Auvergnepolder planologisch met rust te laten. Wij hebben ons aan ons woord gehouden, maar aan deze afspraak komt met de nieuwe verkiezingen een einde. Laat ik duidelijk zijn dat elk gebied, dus ook de Auvergnepolder om een passende invulling vraagt. Het zuidelijk deel van de polder zou een mooie locatie zijn voor hoogwaardige bedrijvigheid in de biobased sector. De ligging langs het Schelde-Rijnkanaal biedt bovendien alle kansen om ook de verbinding met het water te maken.

Er is de afgelopen jaren in de gemeenteraad te veel gesproken over wat we niet willen. Beter hebben we het met elkaar hebben over welke ontwikkelingen we op welke locatie wel willen toestaan. Het is niet een ontwikkelaar, maar de gemeenteraad die hier aan de knoppen moet draaien. Er moet natuurlijk wel wat te kiezen zijn. Wij rekenen erop dat andere partijen samen met ons de uitdaging willen aangaan om te zorgen voor de realisatie van voldoende bedrijventerreinen. Wat ons betreft mag de schop in de Auvergnepolder.

Barry Jacobs
Lijsttrekker VVD Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT