• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Geen experimenten met wietteelt


door Barry Jacobs, dinsdag 10 oktober 2017
Het nieuwe kabinet biedt gemeenten de mogelijk om deel te nemen aan een proef met legale wietteelt. VVD-leider Barry Jacobs is duidelijk: niet in Bergen op Zoom. Hij roept de burgemeester op om samen met Roosendaal vast te houden aan de huidige lijn en het optreden tegen illegale straathandel te intensiveren.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Bergen op Zoom, 10 oktober 2017

Betreft: Open brief aan de burgemeester van Bergen op Zoom inzake het experimenteren met legale wietteelt.

Geachte burgemeester van Bergen op Zoom, beste Frank Petter,

Vandaag zijn de plannen van het kabinet Rutte-III gepresenteerd. Zoals u weet biedt het nieuwe kabinet gemeenten de mogelijkheid om deel te nemen aan een proef met legale wietteelt. Experimenteren met het legaliseren van wietteelt is voor Bergen op Zoom geen optie. Met dit schrijven wil ik u oproepen om samen met Roosendaal vast te houden aan het huidige cannabisbeleid en het optreden tegen illegale straathandel te intensiveren.

Voordat in 2009 het nul-beleid in beide gemeenten definitief van kracht werd, gingen Bergen op Zoom en Roosendaal gebukt onder een wekelijkse toestroom van 25.000 Belgische en Franse drugstoeristen. Drugstoeristen hebben grote nadelige effecten op de veiligheidsbeleving. Ze veroorzaken overlast en bieden een gegarandeerde afzetmarkt aan illegale handel. Het is niet voor niets dat uiteindelijk in het belang van de openbare orde en veiligheid gekozen is om te stoppen met het gedoogbeleid. Deze argumenten wegen zwaarder dan de mogelijkheid voor lokale gebruikers om softdrugs te kopen.

Graag wil ik in herinnering roepen dat in 2010 en 2011 de effecten van het nieuwe beleid onder de loep zijn genomen. Resultaat is dat niet alleen het aantal buitenlandse drugstoeristen is met 95% verminderd, ook de illegale straathandel is door het sluiten van de coffeeshops met ca. 50% afgenomen. Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen overlast meer is, ook vandaag de dag vraagt illegale handel in onze wijken en dorpen de noodzakelijke aandacht. Tot slot is uit onderzoek van de gemeente Breda gebleken, dat een verschuiving naar buurgemeenten, niet heeft geleid tot meer drugs gerelateerde overlast. Kortom, de beslissing om coffeeshops in onze gemeente te sluiten heeft goed uitgepakt.

Laten we daarom onze poot stijf houden, door samen met Roosendaal vast te houden aan het huidige nul-beleid en niet toe te geven aan oproepen om deel te nemen aan een proef met legale wietteelt. Een gemeente zonder coffeeshops zijn leent zich nu eenmaal niet voor een dergelijk experiment. Meedoen betekent namelijk dat er weer coffeeshop(s) geopend zullen moeten worden en ook drugstoeristen massaal hun weg zullen terugvinden naar onze gemeente. De terugkeer van drugstoeristen zal de illegale handel doen floreren en ook op het gebied van drugsoverlast zijn we dan weer terug bij af.

In plaats daarvan zou het beter zijn om een eigen initiatief te starten.
Een eigen initiatief op het gebied van het intensiveren van het project Courage, waarbij we met partners samenwerken om illegale handel te bestrijden en drugsoverlast tegen te gaan. Blijven inzetten op goede voorlichting op scholen en hard optreden tegen illegale handel in onze dorpen en wijken. Vooral op dit laatste punt moeten we stappen zetten, het veiligheidsgevoel ‘in de wijk’ kan en moet beter. Niet voor niets heeft de VVD ervoor gezorgd dat sinds deze raadsperiode ook onze gemeente een veiligheidsfunctionaris of ‘stadsmarinier’ in het arsenaal heeft. Wat ons betreft blijft deze functionaris ook komende jaren een belangrijke – signalerende en verbindende – rol spelen.

Op korte termijn gaan wij graag met u het gesprek aan over het bestrijden van illegale handel en het tegengaan van drugsoverlast. Het mag duidelijk zijn dat onze deur voor het experimenteren met overheidswiet gesloten is.

Met vriendelijke groet,

Barry Jacobs
Lijsttrekker VVD Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 • Opgepakte Syrische terreurverdachte
  02 december 2017 - Afgelopen dinsdag is een van terrorisme verdachte Syriër opgepakt. De VVD-fractie heeft het volste vertrouwen in het werk van de AIVD en het OM. Tege... lees verder
 • Bekladding "Tussenstop"
  30 oktober 2017 - Dit weekend zijn we opgeschrikt door het bericht van de bekladding van de tussenstop. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs onderstreept dat we dit niet norma... lees verder
 • Claim op meer politiecapaciteit
  28 oktober 2017 - Onze lijsttrekker Barry Jacobs roept de burgemeester op om, samen met zijn collega’s en de verantwoordelijke hoofdcommissaris, werk te maken van mee... lees verder
 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT