• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Privacywetgeving en Zorg- en Veiligheidshuis


door Joost Pals, woensdag 11 oktober 2017
Zorg en Veiligheidshuis
Nieuwe privacywetgeving gaat impact hebben op de werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis. VVD-raadsleden Joost Pals en Rian Govers bevragen het college van B & W of hier goed op wordt voorbereid. Immers, de korte lijntjes tussen organisaties als gemeente, politie, GGZ, GGD, woningstichting, enz. komen bijeen in het Zorg- en Veiligheidshuis. Dat is een waardevolle aanpak die, met respect voor de privacyregels, wel behouden dient te blijven.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Privacywetgeving (AVG) en effectiviteit Zorg- en Veiligheidshuis

Geacht College,

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese wetgeving harmoniseert de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens. De verplichtingen op dit gebied worden fors aangescherpt.

De partners van het Zorg- en Veiligheidshuis beschikken ieder afzonderlijk over grote hoeveelheden persoonsgegevens. Vaak ook bijzondere persoonsgegevens. Een belangrijke sterkte van het Zorg- en Veiligheidshuis is dat daar zowel op strategisch vlak, als op het niveau van individuele casussen korte lijntjes zijn. Gemeente, politie, justitie, GGZ, woningstichting, GGD, Halt: er kan enorm snel worden geschakeld. Professionals weten elkaar meteen te vinden.

Juist op het vlak van individuele casussen kan spanning ontstaan met de AVG, omdat sprake is van het uitwisselen van informatie over personen. Hoewel natuurlijk privacy hoog in het vaandel moet staan en de AVG ook simpelweg een feit is, zou het wel bijzonder jammer zijn wanneer in het Zorg- en Veiligheidshuis niet meer multidisciplinair gewerkt zou kunnen worden.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

- Op welke wijze wordt binnen het Zorg- en Veiligheidshuis geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
- Welke mogelijkheden ziet u om de effectiviteit van het Zorg- en Veiligheidshuis te borgen, binnen de kaders die de AVG stelt?
- Wat is de stand van zaken op dit vlak binnen de eigen gemeentelijke organisatie? Zowel wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente zelf, als de uitwisseling van persoonsgegevens met derden (verbonden partijen, leveranciers, …)

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid

Rian Govers
Raadslid
 
   

 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT