• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Parkeergarage Grote Markt


door Maarten van 't Hof, zaterdag 21 oktober 2017
In de komende raadsvergadering wordt er gestemd over een krediet van 2,8 miljoen om de parkeergarage Grote Markt (vroeger Lindebaan genoemd) brandveilig te maken, weer waterdicht en vooral om hem weer klantvriendelijker en veilig te maken.
De VVD vindt dit een goede ontwikkeling. Zeker 2,8 miljoen is veel geld, maar volgens ons een goede investering om bij te dragen aan het revitaliseren van onze binnenstad.

Een toelichting.

In het voorjaar 2015 is door ondergetekende in een aantal stappen het initiatief genomen om de binnenstad aan te pakken. In de jaren en maanden hiervoor werden er wekelijks winkels gesloten, het bezoek aan de stad liep snel terug en het zag er somber uit voor de ondernemers en onze stad.

In het najaar van 2015 is unaniem door de raad een opdracht aan het college gegeven om een groot aantal maatregelen die o.a. door ons zijn voorgesteld te nemen om het tij te keren en de binnenstad weer vitaal te maken.

Wethouder van der Velden is voortvarend aan de gang gegaan en inmiddels zie je al weer allerlei verbeteringen en wordt de binnenstad langzaam maar zeker weer vitaler. Van begin af aan was duidelijk dat als je de binnenstad interessant wil houden voor bezoekers, bewoners en de ondernemers dat er geïnvesteerd moet worden. De raad heeft dan ook 1,5 miljoen ingezet om in 3 jaar veel maatregelen te nemen. En zoals gezegd de resultaten worden zichtbaar. En het zal duidelijk zijn dat het ook een proces is dat tijd nodig heeft en ook de komende jaren veel inzet zal vragen om te voorkomen dat we weer terugvallen in de neergaande spiraal.

Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan en verschillende visies zijn ook door de raad aangenomen en zijn nu de leidraad voor verdere ontwikkelingen. Een van de onderzoeken geeft ook aan dat wij met betrekking tot het welkom voelen van bezoekers nog wel het nodige te doen hebben. Goed vindbare parkeerplekken met een klantvriendelijke uitstraling is een belangrijk onderdeel. De parkeergarage Grote Markt scoort hier slecht op en dat blijkt ook uit het gebruik. Wij vinden dus dat deze parkeergarage aangepakt moet worden.

Begin van de zomer is al aan de raad gevraagd wat de raad vond dat moest gebeuren met de parkeergarage. Er zijn toen 3 opties gegeven, van sluiten, alleen veilig maken tot renoveren en verbeteren. Daarbij was het benodigde budget al benoemd. Men stemde in met renoveren en verbeteren voor 2,8 miljoen. Die keuze is toen dus in principe gemaakt. Nu mag en kan je altijd op je standpunt terugkomen. Maar in korte tijd zo totaal anders aankijken tegen een vraag is op zijn zachts gezegd vreemd.

Als ik denk aan de bijeenkomsten die dit voorjaar zijn gehouden met ondernemers en pandeigenaren over de verdere ontwikkelingen aangaande de binnenstad, dan was altijd parkeren een van de onderwerpen. Ik was bij al deze bijeenkomsten aanwezig en heb zeer goed begrepen wat er zoal speelt en wat de wensen van de ondernemers zijn.

Om zo’n complex probleem als het vitaal krijgen van een binnenstad aan te pakken moet integraal gedacht worden. Alles wat je doet heeft effect op eigenlijk de totale binnenstad. Het aanpakken van de parkeergarage is niet alleen de parkeergarage maar moet gezien worden als een onderdeel van het opwaarderen van de Bosstraat en omgeving. Eigenlijk moet je ook de omgevingseffecten hierin ook als opbrengst van de investering zien.

En van het totale bedrag van 2,8 miljoen is maar een deel voor de omgevingselementen. Meer dan de helft bestaat uit noodzakelijke verbeteringen zoals brandveiligheid, installatie vervangen, water dicht maken etc. De parkeervoorziening is ook een belangrijk onderdeel van de visie op de binnenstad en de plannen deze vitaler te maken. Daarnaast moet de oude AH winkelruimte en omgeving omgebouwd worden. Deze investeringen die door de eigenaar en niet de gemeente wordt gedragen sluit wel aan bij de plannen. En als de plannen voor de parkeergarage niet doorgaat is het maar de vraag of in deze ombouw nog door de eigenaar geïnvesteerd gaat worden .

Er werd in de raad nog voorgesteld om alleen de meest noodzakelijke problemen aan te pakken. Wij zijn daar tegenstander van want dan wordt de garage niet aantrekkelijker en zijn er veel minder positieve effecten op en voor de binnenstad te verwachten. We laten dan ook nog eens naar de ondernemers zien dat we wel praten over een verbetering van de binnenstad, maar dat we als gemeenteraad eigenlijk niet bereid zijn om daar goed in te investeren. Met halve maatregelen gaan we niet verder komen. Zachte heelmeesters...

Wij nemen in ieder geval het project vitalisering binnenstad zeer serieus en gaan er al 2 jaar voor. De investering in de parkeergarage en omgeving hoort daarbij en moet gebeuren anders nemen we onszelf niet serieus...

Maarten van ‘t Hof
 
 

Aanverwante artikelen

 • Werkzaamheden rondom Laan van Borgvliet
  04 juli 2010 - De VVD verbaast zich over de voortgang van werkzaamheden rondom de Laan van Borgvliet en Markiezaatsweg. VVD-raadslid Joost Pals informeert of het Col... lees verder
 • Analyse: verkeer loopt vast
  24 december 2006 - Een ruimere centrumring moet over een tiental jaren het rondje rond de stad mogelijk blijven maken. De bereikbaarheid moet gegarandeerd blijven. Extra... lees verder
 • Fietsers krijgen meer ruimte
  08 december 2017 - De VVD dient, samen met CDA, GBWP en BSD, een motie in om in het winkelgebied van de binnenstad meer ruimte te geven aan de fietser. VVD-duoburgerlid ... lees verder
 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT