• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Claim op meer politiecapaciteit


door Barry Jacobs, zaterdag 28 oktober 2017
Onze lijsttrekker Barry Jacobs roept de burgemeester op om, samen met zijn collega’s en de verantwoordelijke hoofdcommissaris, werk te maken van meer beschikbare politieagenten. Helaas blijven er bovengemiddeld veel aangiftes vanwege capaciteitsgebrek liggen. Nu het nieuwe kabinet 267 miljoen investeert in veiligheid, wordt het hoog tijd voor meer agenten in onze gemeente en regio. Aan de slag!   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: claim op meer politiecapaciteit

Geacht college,

Het nieuwe kabinet Rutte III gaat meer investeren in justitie en veiligheid. Zo krijgt de nationale politie er structureel 267 miljoen euro bij voor onder andere meer agenten in de wijk en rechercheurs. Zoals te lezen valt in het regeerakkoord wordt daarbij de verdeling van de politie-inzet over de regio’s geactualiseerd.

Als je kijkt naar het hoge percentage aangiftes dat in onze regio wordt afgewezen, dan is deze actualisatie van aantallen politieagenten meer dan noodzakelijk. Uit recent onderzoek van LocalFocus blijkt dat in 2016 58,3% van de aangiftes in Zeeland en West-Brabant wordt afgewezen. Dit is op Amsterdam na het hoogste gemiddelde. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er simpelweg te weinig mensen om alle aangiften te behandelen en worden rechercheurs vooral ingezet op zwaardere zaken.

Als het aan de VVD ligt, dan komt de beschikbaarheid van meer politiecapaciteit hoog op de agenda te staan van de burgemeesters in de regio. Wij vinden dat veiligheid een hoofdtaak is voor de gemeente. Dat begint al vanaf de voordeur, de hoek van de straat, door bijvoorbeeld de inzet van voldoende wijkagenten en meer aandacht te hebben voor het afhandelen van kleinere misdrijven.
Daarnaast vraagt het aanpakken van zware (drugs) criminaliteit om intensieve aandacht en daadkrachtige aanpak.

De gemeente levert al een grote inspanning om het gevoel van veiligheid in de samenleving te vergroten. Naast de inzet van extra BOA’s, is op initiatief van de VVD een stadsmarinier (veiligheidsfunctionaris) aangesteld, om met name een brug te slaan tussen preventie en veiligheid. Maar het kan niet langer zo zijn dat alleen de gemeente aan zet is. Wij leggen een claim neer op meer politie in onze regio.

De VVD ziet graag dat onze burgemeester, samen met zijn collega’s in de regio en de verantwoordelijke hoofdcommissaris, werk maakt van de actualisatie van de verdeling van de politie-inzet. Met de start van het nieuwe kabinet, is dit het moment om een claim te leggen op meer agenten en rechercheurs in onze regio.

Conform artikel 39 van het reglement van orde hebben wij de volgende vragen voor u:

- Bent u op de hoogte van het onderzoek dat gedaan is door LocalFocus, waarover diverse media vorige week hebben bericht?
- Wat vindt u ervan dat er zo veel aangiftes door capaciteitsgebrek bij de politie worden afgewezen? Heeft dit naar uw mening voldoende aandacht van de politieregio? Wat doet dit naar u mening met de veiligheidsbeleving van onze inwoners?
- Hoe beoordeelt u de inspanning van onze gemeente om (het gevoel van) veiligheid te verbeteren?
- Bent u het met ons eens dat niet langer alleen de gemeente aan zet is, maar dat het tijd is dat in onze regio de politiecapaciteit vergroot wordt?
- Hoe krijgt u de beschikbaarheid van meer politieagenten hoog op de regionale agenda?
- Bent u het met ons eens dat met de start van het nieuwe kabinet en de afspraak in het regeerakkoord om meer te investeren in politiecapaciteit, dit het moment is om ervoor te zorgen dat er agenten in onze regio bij komen?
- Gaat u hiermee actief aan de slag?

Het antwoord op onze brief ontvangen wij graag schriftelijk.

Namens de VVD-fractie,

Barry Jacobs,
Lijsttrekker VVD Bergen op Zoom
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT