• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Bekladding "Tussenstop"


door Barry Jacobs, maandag 30 oktober 2017
Dit weekend zijn we opgeschrikt door het bericht van de bekladding van de tussenstop. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs onderstreept dat we dit niet normaal moeten vinden. Mogelijk dat de inzet van tipgeld kan leiden tot het achterhalen van de daders en daarmee het verhalen van de schade.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: bekladding tussenstop

Geacht college,

Dit weekend zijn we opgeschrikt door het bericht van de bekladding van de tussenstop. Zowel de voor- als achterzijde van het kunstwerk, dat tevens dient als geluidsscherm zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met graffiti. Als je de reacties op de berichtgeving in de media leest, dan geven veel reageerders, waaronder de fractie van het CDA, aan dat dit wel te verwachten viel en sommigen lijken het zelfs normaal te vinden.

Laten we duidelijk zijn, de fractie van de VVD vindt het bekladden van andermans eigendom verre van normaal. Het nieuwe scherm is tot stand gekomen in samenspraak met bewoners in de wijk en wordt zelfs gezien als een voorbeeld waarvan anderen kunnen leren. Nee, dit hadden we absoluut niet verwacht, het is niet alleen een vernieling, maar vooral ook een belediging aan het adres van mensen die zich voor de realisatie van de tussenstop hebben ingezet.

Met deze brief willen we u steunen in uw inzet om de daders te achterhalen en om, waar mogelijk, maatregelen te nemen om bekladding in de toekomst te voorkomen. Wat ons betreft wordt er 1000 euro tipgeld uitgeloofd om de daders te achterhalen en wordt er geld uitgetrokken voor camerabewaking op en om het kruispunt. Dat laatste kan misschien ook bijdragen aan de verkeersveiligheid, het is en blijft een gevaarlijk kruispunt.

Conform artikel 39 van het reglement van orde hebben wij de volgende vragen voor u:

- Welke maatregelen acht u noodzakelijk om de daders te achterhalen? Is het een optie om daarbij tipgeld uit te loven?
- Wat vindt u van het idee om camerabewaking op en om het kruispunt aan te brengen? Welke mogelijkheden zijn er op dit gebied en hoeveel geld is hiervoor nodig?
- Ziet u toegevoegde waarde in het nemen van andere maatregelen, zoals het aanbrengen van een anti-graffiti laag op de tussenstop?
- Deelt u onze mening dat een kordate en snelle reactie graffitispuiters zal ontmoedigen? Is er een procedure beschikbaar hoe te handelen bij dit soort bekladdingen?

Het antwoord op onze brief ontvangen wij graag schriftelijk.

Namens de VVD-fractie,

Barry Jacobs
Lijsttrekker
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT