• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Verkeersveiligheid Noordsingel


door Barry Jacobs, zondag 12 november 2017
Ondanks de recente herinrichting van de Noordsingel wordt er nog hard door deze straat gereden. Onder andere door de Arriva bussen. Ook zorgen ongelijke putdeksels voor onnodige geluidsoverlast. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs spoort het college van B & W aan om samen met omwonenden te komen tot het vergroten van de verkeersveiligheid en een goede afronding van de herinrichting.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: verkeersveiligheid Noordsingel

Geacht college,

De herinrichting van de Noordsingel heeft zeker voor de veiligheid van fietsers goed uitgepakt. Met van de weg gescheiden fietspaden en een middenberm ziet de straat er bovendien een stuk fraaier uit. Bewoners maken zich echter wel grote zorgen over de verkeerssnelheid en het rijgedrag van automobilisten en buschauffeurs.

Eigen initiatief van bewoners om, in overleg met politie en Arriva, te komen tot structurele oplossingen, heeft nog niet tot gewenst resultaat geleid. De VVD is van mening dat er meer gedaan kan worden om hard rijden te ontmoedigen en snelheidsovertreders aan te pakken. We roepen het college op om samen met bewoners, politie en de busmaatschappijen op te trekken en waar mogelijk passende maatregelen te nemen.

Op verzoek van bewoners heeft de politie snelheidsmetingen gedaan en geconstateerd dat door automobilisten de maximumsnelheid van 50km/u regelmatig wordt overschreden. Ook heeft er een test plaatsgevonden met Arriva, waaruit blijkt dat een snelheid van 70km/u op de Noordsingel zeker geen uitzondering is. De busmaatschappij erkent de situatie en spreekt haar chauffeurs hierop aan. Dat is natuurlijk erg positief, maar ondanks dit en alle andere inspanningen wordt er nog altijd te hard gereden, zijn er ongelukken gebeurd en wordt er overlast ervaren:

- Nog niet zo lang geleden is er een automobilist over de middenberm gevlogen, omdat hij op hoge snelheid de weg niet juist had ingeschat.
- Van vijf langs de weg geparkeerde auto’s zijn inmiddels spiegels afgereden. Sommige bewoners parkeren daarom de auto gedeeltelijk (met twee banden) op het fietspad om schade te voorkomen.
- Omdat de rijbaan versmald is en de parkeerplaatsen krap zijn, moeten auto’s op de rijbaan stoppen, wanneer het portier van een geparkeerde auto wordt geopend om in of uit te stappen. Dit in combinatie met een te hoge snelheid leidt tot onveilige situaties.
- Ook liggen putdeksels dermate diep in het asfalt dat, wanneer er een voertuig over rijdt, dit binnen in de woningen hoorbaar is.

De verkeerssnelheid op de Noordsingel moet wat de VVD betreft omlaag en de veiligheid omhoog. Zo zou het - net als tijdens de herinrichtingswerkzaamheden - mogelijk moeten zijn om bussen een andere route, via de Zuidzijde Zoom, naar het station te laten rijden. Nu de drukte op de centrumring onderzocht wordt en er plannen zijn om de Westersingel in 2019 aan te pakken, zou het een goed idee zijn om ook van de Noordsingel een rustige stadsstraat te maken. Mogelijk dat ook de snelheid daarmee definitief omlaag kan naar 30km/u.

Conform artikel 39 van het reglement van orde hebben wij de volgende vragen:
- Bent u bekend met de situatie en de meldingen die gedaan zijn door bewoners bij zowel de gemeente, politie als busmaatschappijen?
- Hoe staat u ertegenover om ook de Noordsingel te betrekken bij het overleg over de verkeersdrukte op de centrumring? Wat zijn mogelijkheden om net als de Westersingel, ook van de Noordsingel een rustige stadsstraat te maken?
- Wat zijn de ervaringen met de tijdelijke omlegging van de bus routes en wat zijn de mogelijkheden om bussen voortaan altijd via de Zuidzijde Zoom naar het station te laten rijden?
- Kan er op korte termijn aan weerszijden van de Noordsingel een digitaal snelheidsbord opgehangen worden, om automobilisten meer bewust te maken van hun rijgedrag?
- Zijn er mogelijkheden om de hoogte van de stoep aan te passen, of met bijvoorbeeld meer groen in de middenberm het minder uitnodigend te maken om hard te rijden?
- Ook ontvingen wij bericht dat het ontbreekt aan verlaagde stoepranden voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Hoe wordt hier rekening mee gehouden?
- Kan/ wordt er op regelmatige basis door de politie gehandhaafd?
- Welke mogelijkheden ziet u om het wegdek aan te passen, zodat het probleem met de putdeksels kan worden opgelost.

Wij hopen dat u snel in overleg treedt met de bewoners en samen met hen, de politie en busmaatschappijen de snelheid uit de Noordsingel haalt. Het antwoord op onze brief ontvangen wij graag schriftelijk.

Namens de VVD-fractie,
Barry Jacobs
Lijsttrekker
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 • Markiezaatsweg 70km
  03 februari 2010 - Om zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid te bevorderen pleiten VVD-ers Joost Pals en Ad Coppens voor het gaan toestaan van 70km op de Markie... lees verder
 • Lunapark
  26 september 2010 - VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans geeft in dit weblog aan waarom drempels slecht zijn voor de verkeersveiligheid en het milieu. De VVD pleit daar... lees verder
 • Verkeersknelpunten Centrumring
  14 juni 2010 - De reconstructie van het Pastoor Joorenplein en omgeving heeft een aantal wijzigingen in de verkeerssituatie tot gevolg gehad. VVD-raadslid Barry Jaco... lees verder
 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT