• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

11-11, schoon, heel en veilig


door Gertjan Huismans, dinsdag 14 november 2017
Na de "elluf elluf" viering op zaterdag bleeft het afval de hele zondag liggen. Op maandag heeft de gemeente alles opgeruimd. VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans vraagt aandacht bij het college van B & W voor de rol van het zogenoemde initiatief "BI-zone" waar ondernemers aan betalen in het kader van "schoon, heel en veilig".

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Schoon Heel en Veilig.

Bergen op Zoom, 14 november 2017

Geacht College,

Met veel verbijstering heeft de VVD fractie geconstateerd dat de dag na de elluf elluf viering de hele binnenstad was vergeven van het afval. Op maandag heeft de gemeente alles opgeruimd. Op zondag stak niemand een hand uit naar het opruimen van het afval. De binnenstad lag er ondertussen op zondag bij alsof er een bom was ontploft. De bruisende binnenstad had nog een extra dag onnodig last van de elluf elluf viering. Dat roept de vraag op bij de VVD waar de verantwoordelijkheid ligt op het moment dat festiviteiten de stad op zijn kop zetten.
De ondernemers betalen een contributie aan de bi-zone en de gemeente legt er nog eens honderdduizend euro bij. Voor die twee ton is de ondernemersvereniging Sterck aan de bak om de binnenstad op de kaart te zetten in het kader van meer kwaliteit.

Onze fractie gaat uit van het principe, schoon, heel en veilig dat onverkort is verbonden aan het gemeenschapsgeld dat wordt bijgelegd aan de Bizone. Er is een binnenstadsmanager actief die hierin juist de verbindende schakel zou moeten zijn.

De vraag dient zich aan wat er nu eigenlijk gemanaged wordt als het de dag daarop zo’n puinhoop is in de stad. Waar worden de kosten van het opruimen op maandag van betaald? De VVD wil helderheid over de gemeentelijke kosten, de rol van Sterck de verrekening naar de bizone in het kader van schoon, heel en veilig.

Aan ieder evenement worden tegenwoordig gigantische eisen gesteld. Van WC tot prullenbak. Op het Wilheminaveld zie je de volgende dag niets meer van de Palm Parkies. Alles wordt aan strikte eisen verbonden.
Er wordt veel energie gestoken in het verbeteren van de kwaliteit van de binnenstad. De raad trekt daar jaarlijks een half miljoen voor uit. Er worden miljoenen geïnvesteerd in het opknappen van een parkeergarage en opknappen van straten. Er wordt geklaagd als er bij een container vuil wordt weggezet. We hebben pratende afvalbakken. Het lijkt erop dat een fundamentele discussie nodig is om dit mooie feest een feest te laten blijven. Daar is regie voor nodig.

Het wordt nu tijd om het schoon, heel en veilig aan dezelfde eisen te verbinden naar de ondernemers, de ondernemersvereniging, de bizone, de stichting vastenavend, die voor ieder gewoon evenement ook worden opgelegd. Wij roepen op om uw rol hierin op te nemen. Immers gemeenschapsgeld is niet gratis

De VVD heeft de volgende vragen aan het college

1 onderkent u dat dit een ongewenste situatie is?
2 bent u van mening dat aan ieder evenement gelijke eisen moeten worden gesteld?
3 hoe kijkt u aan tegen de prestatie-eisen die zijn verbonden aan de bizone subsidie?
4 welke stappen gaat u nemen om in het vervolg de rekening weg te leggen bij de vervuiler?
5 welke maatregelen gaat u nemen ?
6 waar worden de kosten van de extra schoonmaak van betaald ?

Wij verzoeken u ons te beantwoorden conform art. 39 van het reglement .

Met vriendelijke groet

Gertjan Huismans
Fractievoorzitter VVD
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 • Verbazing over rapport binnenstad
  30 december 2017 - VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans spreekt in een brief aan het college zijn verbazing uit over een uitgelekt rapport van adviesbureau Van Spronse... lees verder
 • Economisch vitale Binnenstad
  19 maart 2015 - De VVD Bergen op Zoom neemt het initiatief om een antwoord te bieden op de razendsnelle economische ontwikkelingen in de Binnenstad. VVD-duoburgerlid ... lees verder
 • 50 tinten groen
  15 november 2014 - Bij de begrotingsbehandeling in november heeft de raad unaniem een motie van de VVD fractie aangenomen om een energie coöperatiefonds op te richten. ... lees verder
 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT