• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Vrachtverkeer Pomonalaan


door Joost Pals, dinsdag 5 december 2017
vrachtwagen free stock photo
De VVD vroeg eerder om aandacht voor vrachtverkeer dat de Pomonalaan en Burgemeester Wittelaan als sluiproute gebruikt. Het college van B & W stelt, mede na overleg met omwonenden, op proef voor 4 maanden een vrachtwagenverbod in. VVD-raadslid Joost Pals pleit voor een langere periode, omdat er tijd nodig is voordat zo'n maatregel ook is verwerkt in de updates van navigatiesystemen. Tevens vraagt hij om aandacht voor de handhaving van de maatregel en om het weer goed laten functioneren van de 'groene golf' op de randwegen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Vrachtverkeer Pomonalaan


Geacht College,

Per brief van 30 augustus jongstleden vroeg onze fractie om aandacht voor het vrachtverkeer dat de Pomonalaan en Burgemeester Wittelaan als sluiproute gebruikt.Ook in de beeldvormende bijeenkomst in oktober kwam het onderwerp ter sprake.

Hoewel onze suggestie om een vrachtwagenverbod (uitgezonderd bestemmingsverkeer) in te stellen voor de Pomonalaan op dat moment nog met enige terughoudendheid werd benaderd, begrijpen we dat wethouder Kammeijer inmiddels ook in gesprek met omwonenden heeft toegezegd dat nog dit jaar een dergelijk vrachtwagenverbod voor de Pomonalaan wordt ingesteld.

In de eerste plaats verheugt het ons dat uw college, na hierover advies te hebben ingewonnen, alles overwegende tot dit besluit bent gekomen.
Ook in de afgelopen tijd bleven ons signalen bereiken dat de genoemde wegen als sluiproute werden gebruikt: vrachtverkeer dat vanaf de Randweg Noord de Burgemeester Wittelaan in gaat om vervolgens via de Pomonalaan en het Burgerhout naar de Randweg West te komen. Een paar meter korter dan via de Randwegen, maar wel met veel hinder voor omwonenden.

Uw besluit, maar ook de manier waarop omwonenden samen met u het gesprek voeren, doet ons deugd. Waar we nog wel aandacht voor vragen, is of het (vooralsnog) tijdelijke karakter, dat u noemt bij het plaatsen van de borden, geen roet in het eten kan gooien.

Immers, menig vrachtwagenchauffeur gebruikt een navigatiesysteem voor het bepalen van de route. Het duurt meestal een flinke tijd voordat gewijzigde situaties zijn verwerkt en updates zijn toegepast. De door u genoemde periode van 4 maanden zal daarvoor te kort zijn, is onze verwachting.

Daarnaast vragen we ook aandacht voor de handhaving van het vrachtwagenverbod: hoe u daar mee om wilt gaan. Immers, een dergelijke maatregel heeft pas nut als er ook handhaving mogelijk is. We doen daarbij de suggestie van de inzet van ANPR kentekenplaatherkenning.


Tot slot is het goed functioneren van de “groene golf” op de Randweg Noord en de Randweg West van belang om vrachtwagenchauffeurs (en andere verkeersdeelnemers) te stimuleren gebruik te maken van de randwegen. De ervaring leert dat de “groene golf” in de afgelopen periode met regelmaat niet goed functioneerde.

Conform artikel 39 stellen we u de volgende vragen:

 Bent u met ons eens dat navigatiesystemen een groot effect hebben op de routes die vrachtwagenchauffeurs kiezen en dat het enige tijd duurt voordat gewijzigde verkeerssituaties zijn verwerkt in de navigatiesystemen?
 Bent u zodoende bereid om de maatregel een permanent karakter te geven en eventueel pas na ruime tijd (bijvoorbeeld na 2 jaar) te evalueren?
 Op welke wijze bent u voornemens invulling te geven aan de handhaving van het vrachtwagenverbod?
 Bent u bereid ten behoeve van de handhaving ANPR kentekenplaatherkenning in te zetten?
 Om welke redenen functioneert de “groene golf” op de randwegen met regelmaat niet goed? Welke acties onderneemt u om deze problemen te verhelpen?


Met vriendelijke groet,


Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 • Nieuwjaarsgroet
  01 januari 2012 - VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans blikt in dit weblog kort terug op 2011 en kijkt met vertrouwen vooruit naar 2012.... lees verder
 • Opruimen drugsdumpingen
  22 mei 2017 - Drugsdumpingen vormen helaas ook in onze gemeente een groot probleem. De provincie Noord-Brabant onderkent dit en wil de kosten voor het opruimen mede... lees verder
 • VVD wil scenario's voor dierenasiel in beeld
  07 november 2013 - In de commissievergadering Burger en Bestuur van 6 november werd gesproken over de toekomst van dierenasiel H'onderdak. Alle gemeenteraadsfracties ond... lees verder
 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT