• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Fietsers krijgen meer ruimte


door Maarten van 't Hof, vrijdag 8 december 2017
De VVD dient, samen met CDA, GBWP en BSD, een motie in om in het winkelgebied van de binnenstad meer ruimte te geven aan de fietser. VVD-duoburgerlid Maarten van 't Hof nam daartoe het voortouw na een bezoek van collegeleden, raadsleden, ambtenaren en belangengroepen aan Den Bosch.

Op initiatief van de Fietsersbond en het Binnenstadslab was er begin november een excursie naar ’s-Hertogenbosch met een delegatie uit Bergen op Zoom, bestaande uit collegeleden, raadsleden, ambtelijke staf en betrokken belangengroepen. Naar aanleiding van deze excursie is de motie tot stand gekomen. In ’s-Hertogenbosch is bij de collega’s gekeken naar hoe zij hun binnenstadproject hebben opgepakt. Kennis en ervaring is op vele punten daar met elkaar gedeeld.

Geen overregulering

De manier waarop men in deze stad omgaat met verkeer in de binnenstad viel bij de vier aanwezige fracties op. Geen opeenstapeling van verkeersborden om het verkeer te reguleren. Geen overregulering, maar afstemmingen in het verkeer worden overgelaten aan het gezonde verstand van de bewoners en bezoekers van de (binnen)stad.
Zo huldigt men er het standpunt dat fietsers te gast zijn in de winkelgebieden. Zij zijn er welkom, maar worden wel gewezen op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van gebruik en omgang met andere weggebruikers. In de praktijk blijkt dat fietsers afstappen als het te druk is om nog fatsoenlijk te fietsen. De enkeling die zich al onverantwoordelijk gedraagt, wordt aangesproken op het gedrag en zo nodig beboet. Dat is niet anders nu in onze binnenstad. Wij vinden het belangrijk dat deze motie er toe bijdraagt dat alle inwoners en bezoekers gastvrij worden ontvangen in onze binnenstad. Beter dan hen overladen met een overmaat aan borden en warboel aan regels.

Verkeersstromen

Een toegankelijke binnenstad voor iedereen. Ouderen die wat slechter ter been zijn hebben er baat bij dat zij met de fiets door kunnen rijden tot de winkel waar ze boodschappen willen doen. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor ouders met kinderen. Het stimuleren van de mogelijkheden voor Shop & Go is daarmee zeker een voordeel van de ondernemers in de binnenstad. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat er voldoende fietsparkeerplekken komen. Recent is door de gemeente aangegeven dat dit nu geregeld gaat worden. Maar naast fietsverkeer zijn er ook nog vele andere (weg)gebruikers die de binnenstad bezoeken. Goede regulering van al die verkeersstromen kan vele voordelen opleveren voor de Bergse Binnenstad en haar ondernemers. Door nu voor de totale binnenstad het verkeersregime te bekijken en daar waar nodig aan te passen, kan er ook beter rekening worden gehouden met vrachtauto’s voor de bevoorrading van winkels. De bewoners van de binnenstad met hun auto krijgen de status van bestemmingsverkeer. Ook kunnen we stoer rijgedrag met auto’s en scootertjes bestrijden. Het college wordt nu opgedragen om in het eerste kwartaal 2018 met een plan van aanpak te komen en in de zomer een proef te starten om ook hier ervaring op te doen met vrijgeven van fietsverkeer in de binnenstad.
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT