• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Voetbalvelden Lepelstraat


door Rian Govers, zondag 17 december 2017
voetbalveld Lepelstraat
Door gebrekkige ontwatering zijn de voetbalvelden van het sportcomplex in Lepelstraat bij herhaling niet bespeelbaar. VVD-raadslid Rian Govers vraagt om aandacht hiervoor en informeert tevens naar de mogelijkheden van kunstgras.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Voetbalvelden Lepelstraat.


Geacht College,

We naderen het einde van het jaar 2017 en inmiddels zijn de eerste sneeuwbuien een feit.
De voetbalcompetities hadden het weekeinde van 16-17 december hun laatste wedstrijden voor de winterstop gepland staan. Helaas kon er in Lepelstraat weer niet gespeeld worden. Zie de bijgevoegde foto’s. De drainage / ontwatering is niet deugdelijk en de VVD vindt dat daaraan wat gedaan kan worden.

De vele teams van de Lepelstraatse Boys bespelen (samen met de twee teams van de Marjola Girls) de twee grasvelden op het sportcomplex aan de Kruisweg te Lepelstraat. Tevens is er één grasveld dat gebruikt wordt als trainingsveld.

De Lepelstraatse Boys hebben te maken met een groeiend ledenaantal. Zelfs zoveel dat ze nu voor de jeugdteams een ledenstop hebben ingevoerd.

In relatie tot dit bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

- Bent u met ons eens dat sportverenigingen bijdragen aan de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners?
- Hoe staat het college tegenover het plan om ook op dit sportcomplex een kunstgrasveld en/of kunstgras trainingsveld te realiseren?
- Wilt u hiervoor een prijsopgave (laten) opstellen?
- Wat voor maatregelen kunnen er op korte termijn worden getroffen, om de ontwatering van de huidige velden te verbeteren?
- Bent u bereid die problemen met de drainage / ontwatering op korte termijn aan te pakken?

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform art. 39 RvO.

Namens de VVD-fractie,

Rian Govers – Gabriëls, raadslid.
Campagneleider GR18
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT