• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Kelders onder water in Lepelstraat


door Barry Jacobs, zaterdag 23 december 2017
Bewoners van het centrum van Lepelstraat hebben mog steeds te maken met grondwateroverlast in de kelders. VVD-raadslid Barry Jacobs bracht dit al eerder onder de aandacht van het college van B & W en bevraagt het college welke maatregelen er zijn genomen en waarom dat nog niet het gewenste effect heeft opgeleverd.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: kelders onder water in Lepelstraat​

Geacht College,

Op 23 maart 2015 heb ik u een brief geschreven met betrekking tot grondwateroverlast in het centrum van Lepelstraat. Kelders die 60 jaar lang droog zijn geweest lopen nu om onverklaarbare redenen vol met water. Naar aanleiding van onze oproep deze week om maatregelen te nemen tegen de wateroverlast op de velden van Lepelstraatse Boys, zijn opnieuw ook de kelders ter sprake gekomen. Bewoners geven aan dat de kelders nog altijd onder water staan en dat het helaas niet gelukt is om de oorzaak te vinden en het probleem op te lossen.

Gelet op de impact die dit probleem heeft voor bewoners en ondernemers wil ik graag weten welke acties er de afgelopen twee jaar zijn genomen om de wateroverlast in kaart te brengen en op te lossen. In uw antwoord op mijn eerste brief heeft u aangegeven het grondwatermeetnet te zullen uitbreiden en bewoners op te roepen om meer meldingen te doen. Wij zijn benieuwd wat dit heeft opgeleverd. Tevens heeft u gesteld dat de huidige grondwaterstanden goed in beeld moeten worden gebracht om doelmatige oplossingen te bepalen. Wij willen graag weten wat er gedaan is aan het vinden van oplossingen en waarom deze geen effect lijken te hebben.

Conform artikel 39 van het reglement van orde, ontvangen wij graag antwoord op de volgende vragen:

- Bent u op de hoogte van het feit dat de wateroverlast in Lepelstraatse kelders nog altijd niet is opgelost?
- Wat heeft het uitbreiden van het grondwatermeetnet aan informatie met betrekking tot de grondwaterstanden opgeleverd?
- Hoeveel meldingen van bewoners en ondernemers heeft u ontvangen? Heeft u al een beter beeld van in welke straten dit probleem exact speelt?
- Welke doelmatige oplossingen heeft u sinds ons eerste schrijven gevonden en tot wat zijn de resultaten van de genomen maatregelen?
- Wat is er nodig om weer voor droge kelders in Lepelstraat te zorgen? Welke partners, zoals bijvoorbeeld het waterschap, kunnen u daarbij helpen?
- Wat communiceert u in de tussentijd met de bewoners en ondernemers?

De antwoorden op onze brief ontvangen wij graag schriftelijk.

Namens de VVD-fractie,
Barry Jacobs
lijsttrekker​​​
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT