vvd.nlword lidcontact
 
 
 • Verkiezingen

  Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De lokale VVD zit vol van ambitie om jouw stem opnieuw te laten horen in de gemeenteraad!

  Op deze website vind je meer informatie over onze kandidaten en onze standpunten.

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Verbazing over rapport binnenstad


door Gertjan Huismans, zaterdag 30 december 2017
VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans spreekt in een brief aan het college zijn verbazing uit over een uitgelekt rapport van adviesbureau Van Spronsen & Partners over de binnenstad. De beweringen in het rapport corresponderen niet met in de praktijk kan worden gezien. De binnenstad wordt bijvoorbeeld juist wel goed bezocht door Belgen, iets wat in het rapport wordt ontkend.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Het verschijnen van hetbericht in de media over het uitgelekte rapport van adviesbureau Van Spronsen & Partners over de horeca en de regiofunctie van Bergen op Zoom roept bij de VVD fractie de nodige vragen op. Hoewel wij menen dat we als centrum gemeente snel moeten groeien naar 70.000 inwoners om de voorzieningen in stand te houden zijn wij verbijsterd over dit bericht in BNdeStem. We zijn niet voor niets de initiatiefnemers voor het project redden van de binnenstad met heel veel consultaties. We steken ontzettend veel geld in citymarketing en promotie van de Brabantse Wal, in de revitalisering van de binnenstad en Storytelling City met als toeristische poort; het Markiezenhof. Onlangs werden vier steden waaronder Bergen op Zoom in Brabant nog benoemd als toeristische parels. De Binnenschelde en de zwembad de Schelp zijn vergeven van de Belgen. De campings en hotels en Bed & Breakfasts, het natuurpodium, Stayokay en het klimbos trekken bezoekers uit de wijde regio, Vlaanderen en uit Nederland. De gemeente en de provincie steken vele miljoenen in Landschappen van Allure. Evenementen trekken duizenden bezoekers en niet alleen uit de stad. Het poppodium trekt bijzonder publiek uit de verre regio en is zelfs een landelijk stage voor de beste bands. In de stad hoor je meer en meer bezoekers met een Belgische tongval. Het rapport brengt niet in beeld wat de economische spin-off is van het toerisme. Dat zou een interessante vraag zijn geweest. Vroeger had de gemeente alleen al 190 cafe’s, restaurants en hotels niet meegerekend. We hebben alles geconcentreerd naar de pleinen. De straatkroegen zijn verdwenen. Hoeveel kroegen zijn er al niet verdwenen in de diverse straten zoals de Grote Slok. Daarvan zijn er de laatste tijd meer en meer van verdwenen. En die worden juist zeer gemist. Tegelijkertijd zien we durfondernemers die het goed doen. Zijn alle theehuizen meegeteld ? Als nu wordt gesproken over 175 horecazaken met de conclusie: er kan geen cafe meer bij is dat ons te kort door de bocht. Dat zijn er netto veel minder dan voorheen. Ondernemers starten geen horecazaak als er geen vertrouwen is in de markt. Deze investeringen moeten worden terugverdiend. Dat doen ze niet als er geen markt voor is. Bij de uitkomsten van dit zoveelste onderzoek krabt onze fractie zich zwaar achter de oren omdat ze haaks staan op andere indicatoren die bewijzen dat het de betere kant op gaat. Daarom zijn we zeer benieuwd naar de onderzoeksopdracht, de breedte van het onderzoek, de wijze van onderzoek, de gebruikte parameters. Zijn bijvoorbeeld cijfers opgevraagd bij het Markiezenhof, de Maagd, SBM, gebouw-T, recreatiebedrijven, parkeerbeheer, de Schelp, de ondernemers aan de Boulevard, bij de ondernemers in de regio, bij het MKB, bij de evenementenorganisaties en ga zo maar door ? We hebben ook nog de toeristenbelasting die duidelijkheid kan geven. Onze fractie heeft zeer grote twijfels bij de gebruikte kengetallen en de onderzoeksmethode. Deze heeft in onze optiek een zeer eenzijdige insteek door zich te zeer te richten op de binnenstad en te weinig onderscheid te maken in soorten toerisme. Niet voor niets is de vrijetijdseconomie ook in de gemeente de snelst groeiende sector voor de werkgelegenheid met potentie voor de toekomst. Dat nieuwe concepten als een bedreiging worden gezien vanwege de mix van retail en horeca begrijpen we niet. Ooit was funshoppen het adagium en nu zou dat verkeerd zijn ? Deze mix maakt de stad juist aantrekkelijk. We zien ook ondernemers die via Social Media de tent vol hebben zitten. De VVD fractie is van mening dat we juist op de goede weg zijn om de beleving in de binnenstad en de omgeving een goede impuls te geven door mee te gaan met de tijd met nieuwe concepten. Als het zo zou zijn dat bovengenoemde miljoenen die we als gemeenschap investeren in het vitaal houden van de stad als centrumgemeente dan is de vraag, klopt dit onderzoek wel of kunnen we snel miljoenen bezuinigen door geen cent meer te steken in het aantrekken van bezoekers uit de verre omstreken. Waarom zou LaPlace opnieuw willen investeren met een nieuw restaurant ?

Het rapport geeft gelukkig ook aan dat de behoudendheid van de ondernemers om mee te investeren in events verbetering behoeft. Onze fractie stelt ook meer en meer vragen bij de rol van ondernemersvereniging Sterck als beheerder van de Bi-zone gelden, de overheadkosten, de management en bestuurskosten, de return van dit gemeenschapsgeld naar de verenigingen die de stad zo levendig maken en de eenzijdige uitbesteding. Wat onze fractie betreft is het de hoogste tijd om eens een optelsom te maken over alle gemeentelijke gelden die worden gestoken in het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de gemeente zoals onlangs nog de 5 miljoen om de parkeergarage te moderniseren. Want als een rapport van dit onderzoeksbureau zou kloppen dan kunnen de gemeentelijke belastingen per direct omlaag en stoppen we met deze inspanningen. Dan zijn we in tientallen jaren nog geen streep verder gekomen. En elke euro komt uiteindelijk uit de portemonnee van de inwoners. Maar ondanks dat, de stad leeft, is Bourgondisch en prettig maar dit rapport is reden tot heel veel vragen.

Wij verzoeken het college
1 af te zien van presentatie van dit rapport in het City Lab en te kiezen voor bespreking in de commissie Burger en Bestuur van januari
2 zich daarbij voor te bereiden op de vragen over de onderzoeksparameters en aan te geven welke andere instrumenten en parameters in het verleden hebben gefaald volgens de uitkomsten van dit onderzoek waardoor de gemeenteraad is overgegaan tot het beschikbaar stellen van aanzienlijke kredieten in de afgelopen 10 jaar.
3 een concreet inzicht te geven in de onderzoeksvragen, de gehanteerde onderzoeksmethoden, en de wetenschappelijke uitkomsten van de conclusies. Daarbij in te gaan op de in de aanhef aangedragen suggesties.
4 de kosten van dit onderzoek en de wijze waarop de opdracht is vergund en waaruit deze zijn betaald.
5 een verantwoording te overleggen over de bestedingen van de bizone gelden over de afgelopen vier jaar
6 de kosten van citymarketing inbeeld te brengen voor de raad en aan te geven welke relatie deze hebben tot de regionale, west-Brabantse, Brabantse en bovenregionale profilering.
7 daarnaast zijn wij verbaasd over het uitlekken van dit onderzoek en vragen u uitleg over ook in relatie tot het initiatiefvoorstel van de VVD waarbij de raad haar huiswerk deed door een uitgebreide consultatieronde te houden, hetgeen nu blijkbaar wordt overruled door een onderzoeksbureau. Graag een uitleg over het raadsinitiatief in relatie tot de opdracht tot dit onderzoek. Wij verzoeken u om dit schrijven via het presidium te laten agenderen voor de commissie BB van januari .

Gertjan Huismans
Fractievoorzitter lokale VVD
 
   
 

Aanverwante artikelen

 • Leukste binnenstad voor kinderen
  05 januari 2018 - Maak van Bergen op Zoom de leukste binnenstad van Nederland voor kinderen. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs doet het college van B & W de suggestie om de b... lees verder
 • 11-11, schoon, heel en veilig
  14 november 2017 - Na de "elluf elluf" viering op zaterdag bleeft het afval de hele zondag liggen. Op maandag heeft de gemeente alles opgeruimd. VVD-fractievoorzitter Ge... lees verder
 • Economisch vitale Binnenstad
  19 maart 2015 - De VVD Bergen op Zoom neemt het initiatief om een antwoord te bieden op de razendsnelle economische ontwikkelingen in de Binnenstad. VVD-duoburgerlid ... lees verder
 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT