• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • VVD Next panel: jongerenhuisvesting

  vvd next logo30 juli - Twee keer per maand leggen VVD-raadslid Dominique Hopmans en VVD-burgerlid Jim Bernaards een stelling voor aan het VVD Next-panel, dat bestaat uit allerlei vrijdenkende jonge Bergenaren die zowel in als buiten onze stad wonen. Hun mening is erg belangrijk voor onze fractie, en eigenlijk voor de toekomst van heel Bergen op Zoom! In aanloop naar de nieuwe woonvisie hebben we het over jongerenhuisvesting, moet je als gemeente en corporatie je bezig houden met alleen bouwen volgens de demografische cijfers (vergrijzing) of kun je die cijfers actief proberen te bewerken? lees verder
 • Vloggen hoe mooi Bergen op Zoom is

  lees verder

 • Grondprijs eilandje Heide

  de heide

  18 juli - De extreem lage grondprijzen zijn aanleiding voor vragen aan het college. VVD-raadslid Joost Pals benadrukt dat de ondernemer van De Berk bezig is met een mooi initiatief. Maar dat laat onverlet dat de gemeente bij grondverkoop normale, zakelijke prijzen hoort te hanteren. lees verder

 • Oplossing voor huisvestingprobleem scholen

  basisschool

  12 juli - Wethouder Barry Jacobs heeft meerdere plannen opgesteld om huisvestingsproblemen bij basisscholen in Bergen op Zoom op te lossen. Zo komen er extra lokalen voor basisschool de Biezenhof, De Kreek, El Feth en een renovatie voor de Noordster en Welle. lees verder

 • Column: vrije school

  6 juli - Er komt een nieuwe school in onze stad. Een vrije school gebaseerd op de antroposofie. VVD-burgerlid Jim Bernaards gaat in deze column in op een aantal dilemma's, waaronder de vrijheid van de één en de vrijheid van de ander. lees verder
 • Het recht om uit te dragen

  aangenaam bergen op zoom

  24 juni - Menig toerist zoekt tegenwoordig op YouTube bij het kiezen van een dagje weg. VVD-raadslid Dominique Hopmans wijst het college erop dat de presentatie van Bergen op Zoom op YouTube stukken beter kan. Hij doet de suggestie om een wedstrijd te organiseren waarin het beste promotiefilmpje wordt beloond. lees verder

 • Beleidskader 2020

  23 juni - Afgelopen week sprak de gemeenteraad over het Beleidskader 2020, de opmaat naar de komende begroting. VVD-raadslid Joost Pals legde de nadruk op het op orde brengen van de gemeentelijke financiën. De gemeente Bergen op Zoom leeft op te grote voet en zal de tering naar de nering moeten zetten. lees verder

 • Fractievoorzitter "op de reservebank"

  21 juni - Donderdag 20 juni heeft de VVD-fractie gesproken over de caravanstalling van VVD-fractievoorzitter Rian Govers en de beeldvorming die hierover is ontstaan. Uitkomst van dit overleg is dat Rian voor de duur van een onderzoek door de burgemeester ‘op de reservebank’ plaatsneemt. lees verder
 • Programma Aanpak Stikstof

  De Raad van State oordeelde onlangs dat het 'Programma Aanpak Stikstof' (PAS) niet kan blijven bestaan. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor alle activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten die kan neerslaan in natuurgebieden. lees verder

 • Parkeerdruk binnenstadsbewoners

  12 juni - De parkeerdruk voor binnenstadbewoners is groot. VVD-raadslid Dominique Hopmans vraagt hier aandacht voor bij het college van B&W. Hij doet het voorstel om een gedeelte van de parkeergarage Achter de Grote Markt in te zetten voor binnenstadbewoners. De parkeergarage kent nu immers een betrekkelijk lage bezetting. lees verder
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT