• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • Corona: heroverwegen voorschot toeristenbelasting

  tent pixabay free

  6 april - Voor de toeristenbelasting wordt aan het begin van het jaar een schatting vastgesteld. Door het coronavirus zullen ondernemers in de vrijetijdseconomie noemenswaardig minder overnachtingen hebben. VVD-raadslid Maarten van 't Hof pleit bij het college om het voorschot te verlagen. Dat voorkomt onnodige financiële druk op deze ondernemers, maar ook dat later teveel geïnde belastingen door de gemeente weer moeten worden teruggestort. lees verder

 • Politieke reset

  reset q and a rian govers

  4 april - In dit artikel gaat VVD-fractievoorzitter Rian Govers in op vragen over de politieke reset van het gemeentebestuur. lees verder

 • Corona

  rafael fructuoso vd veen24 maart - VVD-afdelingsvoorzitter Rafael Fructuoso van der Veen richt zich via een brief tot de leden van VVD Scheldebrug (Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen) over de bijzondere situatie als gevolg van het coronavirus. lees verder
 • Treasurybeleid

  5 maart - In de commissie Bestuur sprak de gemeenteraad over het treasurybeleid. VVD-raadslid Joost Pals ondersteunde het vaststellen van een norm voor de financiële weerstandsratio. Daarnaast vroeg hij om aandacht voor het risico door het bieden van garantstellingen. lees verder

 • Actualisering APV

  5 maart - In de commissie Bestuur werd donderdag 5 maart de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening besproken. VVD-raadslid Dominique Hopmans hield een warm pleidooi voor minder regels. lees verder
 • Woonvisie

  4 maart - Woensdag 4 maart sprak de gemeenteraad over de Woonvisie. VVD-raadslid Maarten van ‘t Hof benadrukte onder meer het belang van de woonbehoefte voor de steeds groter groep ouderen en het leeftijdsbestendig maken van woningen. lees verder
 • Nieuwbouw bouwclubs

  carnavalswagen

  26 februari - De VVD stelt nieuwbouw voor de bouwclubs ter discussie. Niet alleen is 5 miljoen euro veel geld voor een armlastige gemeente met een kwart miljard euro schuld, het is ook de vraag of nieuwbouw wel in het belang is van de bouwclubs en de bouwers. lees verder

 • WOZ-bepaling bij appartementen

  woontoren pixabay free

  16 februari - Bij de bepaling van de WOZ-waarde wordt vaak ten onrechte de reserve voor groot onderhoud bij een VvE meegenomen. Dit leidt tot een te hoge OZB voor eigenaren van een appartement. VVD-raadslid Joost Pals informeert bij het college van B&W naar de situatie binnen de gemeente Bergen op Zoom. lees verder

 • Vrachtverkeer Centrumring

  maarten van t hof raadzaal

  13 februari - Op donderdag 13 februari sprak de gemeenteraad over de handhaving van vrachtverkeer over de centrumring. VVD-raadslid Maarten van 't Hof benadrukte dat handhaving dringend nodig is, ondanks de beperkingen die er zijn, zoals de zeer beperkte capaciteit van de politie. De VVD steunde daarom ook een motie die daartoe oproept. lees verder

 • Voor goede takendiscussie is de juiste informatie nodig

  eurobiljetten pixabay free

  9 februari - Om de schuldenlast te verminderen voert de gemeente een takendiscussie: welke taken moet de gemeente uitvoeren, met welk ambitieniveau en tegen welke kosten? Daarvoor moeten de feiten op tafel komen. VVD-raadslid Joost Pals vraagt het college om daarvoor de beheersbegroting te verstrekken. Hierin staat gedetailleerd wat de huidige taken kosten. lees verder

 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT