• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • Provincie helpt gemeenten om gebouwen energiezuiniger te maken

  energielabel stadskantoor

  21 januari - De provincie Noord-Brabant werkt mee aan het energiezuiniger maken van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, gemeentehuizen en sportaccommodaties. VVD-raadslid Joost Pals bevraagt het college over de mogelijkheden die dit kan bieden voor Bergen op Zoom. lees verder

 • Modernisering huisvestingsbeleid scholen

  borghoek

  9 januari - Er komen extra klaslokalen voor de Borghoek en El Feth. Op basis van de groeicijfers komen ze daar ook voor in aanmerking. VVD-wethouder Barry Jacobs (Onderwijs) is wel in gesprek met de scholen om het huisvestingsbeleid te moderniseren. Door meer samenwerking en efficiency zouden leegstaande lokalen benut kunnen worden. Daarnaast wordt gekeken of de scholen zelf de verantwoordelijkheid van de huisvesting op zich kunnen nemen, zoals nu al bij het voortgezet onderwijs het geval. lees verder

 • Extra aandacht voor taalachterstand

  barry jacobs pasfoto9 januari - Er komt extra aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid. VVD-wethouder Barry Jacobs: 'Als ouder van jonge kinderen vind ik het belangrijk dat we toewerken naar een generatie die goed kan lezen en schrijven'. Nu al hebben 7 basisscholen een bibliotheek. In de loop van dit jaar komen daar nog eens 9 scholen bij. lees verder
 • Duidelijkheid over de woonlasten

  20 december - Bij de behandeling van de belastingmaatregelen 2019 was er de nodige aandacht voor de opbouw van de woonlasten. Terecht, vindt VVD-raadslid Joost Pals, want de Bergen op Zoom heeft als dure gemeente wat uit te leggen aan de inwoners. lees verder

 • Schrappen van plannen om schulden te verminderen

  15 december - De gemeenteraad sprak donderdag over het investeringsplan voor 2019 tot 2022. Een nieuwe methode om te werken aan het verminderen van de schuldenlast. VVD-raadslid Joost Pals benadrukte daarbij het belang dat de VVD-fractie hieraan hecht. De gemeente Bergen op Zoom moet leren dat niet alle “leuke plannen” bekostigd kunnen worden. Dat is een afspraak die we ook in het coalitieakkoord hebben gemaakt. lees verder
 • Wijkgesprek Fort-Zeekant - Markiezaten

  wijkgesprek fort zeekant markiezaten

  12 december - De VVD was maandag met een brede afvaardiging aanwezig bij het wijkgesprek Fort-Zeekant-Markiezaten. Een wijk waar veel verandert en waar ook ontzettend veel kracht in zit; iets waar we graag aan meedoen! #aandeslag lees verder

 • Benut rijksmiddelen voor regionale knelpunten

  Rian Govers10 december - De Rijksoverheid heeft middelen beschikbaar gesteld om regionale knelpunten aan te pakken. VVD-fractievoorzitter Rian Govers vraagt het college van B&W om te komen met een plan, zodat hier ook door Bergen op Zoom aanspraak op gemaakt kan worden. lees verder
 • Maarten Velthoen op plaats 3 waterschapsverkiezingen

  28 november - Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor het waterschap en de provincie plaats. Afgelopen maandag hebben de leden van de VVD de kieslijst voor het waterschap Brabantse Delta vastgesteld. De Bergse kandidaat Maarten Velthoen staat op een mooie plaats 3. lees verder
 • Bouwen voor zorg - met zorg voor balans

  21 november - Er zijn mooie initiatieven voor woonzorgcombinaties in onze gemeente. VVD-raadslid Dominique Hopmans vraagt bij het college van B&W wel om regie en samenhang op dit onderwerp. lees verder
 • Het recht om uit te dagen

  19 november - Ik hou wel van een beetje competitie. Althans, in de dingen waar ik goed in ben (en dat zijn er niet heel veel). Competitie houdt mensen op scherp, kan leiden tot nieuwe inzichten en zorgt voor wederzijdse versterking. Een soort synergie. Lees de column van Dominique Hopmans over het recht om uit te dagen. lees verder
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT