zoeken
 
 • Precario in een coronascenario.

  terras pixabay free

  24 december - Horeca ondernemers ontvingen recent een aanslag voor de precariobelasting. VVD-raadslid Dominique Hopmans wijst op andere gemeenten die de precariobelasting voor 2020 en 2021 hebben geschrapt, omdat er door de lockdown geen gebruik gemaakt kon worden van de betreffende gemeentegronden. lees verder

 • Column: de vastgestelde bezuinigingen.

  22 december - VVD-raadslid Joost Pals schrijft in een column bij KijkopBergenopZoom over het financiële wel en wee van de gemeente Bergen op Zoom. Deze keer gaat hij in op de bezuinigingsvoorstellen die de eindstreep hebben gehaald. lees verder
 • Sprokkelgroen.

  stadsgroen

  20 december - In de raadsvergadering van 17 december jongstleden is de door de VVD opgestelde motie over Sprokkelgroen met algemene stemmen aangenomen. Deze motie is opgesteld door ons burgerraadslid Marco de Kock en raadslid Maarten van ’t Hof. In de commissie is door burgerraadslid Jim Bernaards de volgende toelichting uitgesproken. lees verder

 • Monumentaal erfgoed.

  markiezenhof

  19 december - De afgelopen maand is er veel ophef ontstaan over het naar buiten komen van plannen van het college om in het kader van bezuinigingen gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente te verkopen. De ophef ontstond omdat op de lijst en in de publicaties ook gebouwen genoemd zijn die horen tot het historische en culturele erfgoed van onze gemeente. Zo stond op de lijst de synagoge, het oude raadhuis van Halsteren en ons stadhuis aan de Grote Markt. De pers stond er vol van en ook ontstonden er acties om dit te voorkomen. Vanuit de VVD zijn onze burgerleden Odin Wiersma en Jim Bernaards en raadslid Maarten van 't Hof intensief aan de slag gegaan met dit onderwerp. lees verder

 • Bizone binnenstad.

  18 december - In de laatste raadsvergadering van 2020 sprak de gemeenteraad over de verlenging van de bizone in de binnenstad. VVD-raadslid Dominique Hopmans pleitte ervoor om van 2021 een heffingsvrij jaar te maken. Ook een hoge opkomst bij de draagvlakmeting is van belang. lees verder
 • Hondenbelasting afgeschaft.

  hond

  17 december - De hondenbelasting is oneerlijk en ouderwets. Al jaren pleit de Bergse VVD voor afschaffing ervan. Tijdens de raadsvergadering van 17 december is daar eindelijk definitief toe besloten! lees verder

 • Aandacht voor vrijwillige brandweer.

  brandweer (pixabay free)

  12 december - Bij de behandeling van een raadsvoorstel over de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant benadrukte VVD-burgerlid Jim Bernaards de risico's van nieuwe EU-richtlijnen op de vrijwillige brandweer. Het is belangrijk om die zó in te vullen dat de vrijwillige brandweer in stand gehouden kan worden. lees verder

 • Landelijk VVD verkiezingsprogramma.

  vvd balonnen

  12 december - Als lid van de VVD kun je meepraten over het verkiezingsprogramma. Deze maand was dat aan de orde voor het programma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. VVD-raadslid Maarten van 't Hof doet verslag. lees verder

 • Bezuinigingsmaatregelen.

  stadhuis

  10 december - De gemeenteraad besprak donderdag in de commissievergadering de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. VVD-raadslid Joost Pals benadrukte dat de VVD nooit akkoord gaat met een voorstel waarin 25% OZB-verhoging zit opgenomen. Bezuinigingen moeten in de eerste plaats gevonden worden door het afslanken van de gemeentelijke organisatie. Die ruimte is er ook volop. lees verder

 • Handhaving op carbidschieten.

  melkbussen pixabay free

  10 december - Bij een aanpassing van de APV om carbidschieten te verbieden legde VVD-burgerlid Marco de Kock de nadruk op het kunnen handhaven van de maatregel. Anders is het slechts een papieren tijger. lees verder

 
© 2021 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT