• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • De Schelp: hoe is het mogelijk?

  zwembad de schelp

  24 januari - Bij de verbouwing van zwembad De Schelp zijn dingen gebeurd waarvan je je in alle redelijkheid kunt afvragen: 'hoe is het mogelijk?' Het zijn dezelfde soort missers die in het Proof-rapport worden genoemd. We constateren een fundamenteel probleem in het management de gemeentelijke organisatie. Meer dan een dozijn bestuurders (met hele uiteenlopende karakters en manieren van doen) hebben hiermee te maken gehad. De gemeente is niet 'in control' en om dat op orde te brengen is verandering in het management van de gemeentelijke organisatie nodig. Annette Stinenbosch heeft bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Dat is moedig. Maar het college draagt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is niet gering wat er is gebeurd. Daarom heeft de VVD een motie van afkeuring gericht aan het hele college gesteund. lees verder

 • Onderzoek van Proof naar zwembad De Schelp

  23 januari - In het rapport van Proof over zwembad De Schelp wordt geconcludeerd dat het schort aan de 'governance' (de wijze waarop besluiten worden genomen) bij de gemeente Bergen op Zoom. De VVD onderschrijft deze conclusies volledig en heeft bij de bespreking van het rapport in de gemeenteraad een motie ingediend om opvolging te geven aan de conclusies en adviezen. Dit rapport mag niet onderin een la belanden. De adviezen zullen in daden moeten worden omgezet. lees verder

 • Kinderstadsdichter

  jan van wijk16 december - VVD-afdelingsvoorzitter Jan van Wijk maakte onlangs kennis met de kinderstadsdichter van St. Niklaas in België. VVD-raadslid Rian Govers vraagt het college van B&W om te kijken of dit ook in Bergen op Zoom geïntroduceerd kan worden. Het stimuleert iedereen, maar vooral de jeugd, om veelzijdig met taal bezig te zijn. lees verder
 • Afval scheiden binnenstad

  vuilniszakken - pixabay - no attrib

  6 december - VVD-ers Dominique Hopmans en Jim Bernaards vragen bij het college van B&W om aandacht hoe binnenstadbewoners beter gefaciliteerd kunnen worden bij het scheiden van (groen)afval. lees verder

 • Begroting 2020: het zal echt anders moeten

  16 november - Afgelopen week debatteerde de gemeenteraad over de begroting 2020. Voor de VVD is het verminderen van de schuldenlast van groot belang. VVD-raadslid Joost Pals benadrukte dat het echt anders moet. De gemeente Bergen op Zoom is verslaafd aan geld uitgeven. Elk jaar gaan er extreem hoge bedragen naar cultuur, sport en musea: elk jaar 8 miljoen euro méér dan het landelijk gemiddelde. lees verder

 • Onderzoek en aanpak van straatintimidatie

  Meer dan 80% van de vrouwen tussen 17 en 45 jaar heeft te maken gehad met straatintimidatie. VVD-ers Jim Bernaards, Hans Kersten en Rian Govers zetten het onderwerp op de politieke agenda en vragen het college om een aanpak samen met maatschappelijke partners. lees verder

 • Stikstof redding zit in innovatie, niet in repressie

  koe (pixabay, free, no-attribution)

  24 oktober - Nederland is van oudsher een sterk innovatief land en Brabant behoort tot één van de innovatieve hubs van de wereld. Meerdere VVD-fracties in Brabant, waaronder Bergen op Zoom, pleiten ervoor om innovatie centraal te stellen in de stikstof discussie. Dáár liggen de echte oplossingen. lees verder

 • Aanpak tekort jongerenhuisvesting: flexwonen

  Wonen20 oktober - VVD-ers Dominique Hopmans en Tom Cats vragen om aandacht voor het huidige tekort aan jongerenhuisvesting. Ze doen het voorstel om deel te nemen aan het project Flexwonen. lees verder
 • Column: Bescherm de vrijheid

  In deze column schrijven VVD-ers Dominique Hopmans en Jim Bernaards over lesmethodes die tornen aan de vrijheid. lees verder

 • Contrademografisch bouwen

  wonen (scheldevesting)

  3 oktober - In de commissie Ruimte werd woensdag gesproken over het begin van de gemeentelijke woonvisie. Want wordt er niet teveel geleund op prognoses? En moeten die prognoses wel leidend zijn, zeker als het gaat om wonen voor jongeren? Of moet je 'contrademografisch' bouwen? Wij vroegen het aan ons jongerenpanel VVD-Next en droegen de boodschap uit in de commissievergadering. lees verder

 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT