• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • Vrachtverkeer Centrumring

  maarten van t hof raadzaal

  13 februari - Op donderdag 13 februari sprak de gemeenteraad over de handhaving van vrachtverkeer over de centrumring. VVD-raadslid Maarten van 't Hof benadrukte dat handhaving dringend nodig is, ondanks de beperkingen die er zijn, zoals de zeer beperkte capaciteit van de politie. De VVD steunde daarom ook een motie die daartoe oproept. lees verder

 • Voor goede takendiscussie is de juiste informatie nodig

  eurobiljetten pixabay free

  9 februari - Om de schuldenlast te verminderen voert de gemeente een takendiscussie: welke taken moet de gemeente uitvoeren, met welk ambitieniveau en tegen welke kosten? Daarvoor moeten de feiten op tafel komen. VVD-raadslid Joost Pals vraagt het college om daarvoor de beheersbegroting te verstrekken. Hierin staat gedetailleerd wat de huidige taken kosten. lees verder

 • De niet zo Groene Golf aan de Randweg

  highway pixabay free

  3 februari - Vooral 's avonds functioneert de 'groen golf' op de randweg niet naar behoren. VVD-ers Dominique Hopmans en Rian Govers vragen aandacht hiervoor bij het college van B&W. lees verder

 • Aan de slag met versterking van het gemeentebestuur

  Dominique Hopmans raadszaal

  2 februari - Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over het versterken van de 'governance'. VVD-raadslid Dominique Hopmans riep alle fracties op om hun (mede)verantwoordelijkheid te nemen. Het moet niet gaan om wij-zij-tegenstellingen, om wantrouwen en weglopen. Waar het om moet gaan is om versterking van het bestuur van de gemeente en daar speelt ook de gemeenteraad een rol in. lees verder

 • De Schelp: hoe is het mogelijk?

  zwembad de schelp

  24 januari - Bij de verbouwing van zwembad De Schelp zijn dingen gebeurd waarvan je je in alle redelijkheid kunt afvragen: 'hoe is het mogelijk?' Het zijn dezelfde soort missers die in het Proof-rapport worden genoemd. We constateren een fundamenteel probleem in het management de gemeentelijke organisatie. Meer dan een dozijn bestuurders (met hele uiteenlopende karakters en manieren van doen) hebben hiermee te maken gehad. De gemeente is niet 'in control' en om dat op orde te brengen is verandering in het management van de gemeentelijke organisatie nodig. Annette Stinenbosch heeft bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Dat is moedig. Maar het college draagt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is niet gering wat er is gebeurd. Daarom heeft de VVD een motie van afkeuring gericht aan het hele college gesteund. lees verder

 • Onderzoek van Proof naar zwembad De Schelp

  23 januari - In het rapport van Proof over zwembad De Schelp wordt geconcludeerd dat het schort aan de 'governance' (de wijze waarop besluiten worden genomen) bij de gemeente Bergen op Zoom. De VVD onderschrijft deze conclusies volledig en heeft bij de bespreking van het rapport in de gemeenteraad een motie ingediend om opvolging te geven aan de conclusies en adviezen. Dit rapport mag niet onderin een la belanden. De adviezen zullen in daden moeten worden omgezet. lees verder

 • Plannen Attero - Kragge II

  12 januari - De plannen van Attero om in Bergen op Zoom een GFT afvalverwerkingsinstallatie te plaatsen leidt tot onrust bij inwoners rondom het gebied van de Kragge II. VVD-fractievoorzitter Rian Govers informeert bij het collega naar de betekenis van de plannen. lees verder

 • Kinderstadsdichter

  jan van wijk16 december - VVD-afdelingsvoorzitter Jan van Wijk maakte onlangs kennis met de kinderstadsdichter van St. Niklaas in België. VVD-raadslid Rian Govers vraagt het college van B&W om te kijken of dit ook in Bergen op Zoom geïntroduceerd kan worden. Het stimuleert iedereen, maar vooral de jeugd, om veelzijdig met taal bezig te zijn. lees verder
 • Afval scheiden binnenstad

  vuilniszakken - pixabay - no attrib

  6 december - VVD-ers Dominique Hopmans en Jim Bernaards vragen bij het college van B&W om aandacht hoe binnenstadbewoners beter gefaciliteerd kunnen worden bij het scheiden van (groen)afval. lees verder

 • Begroting 2020: het zal echt anders moeten

  16 november - Afgelopen week debatteerde de gemeenteraad over de begroting 2020. Voor de VVD is het verminderen van de schuldenlast van groot belang. VVD-raadslid Joost Pals benadrukte dat het echt anders moet. De gemeente Bergen op Zoom is verslaafd aan geld uitgeven. Elk jaar gaan er extreem hoge bedragen naar cultuur, sport en musea: elk jaar 8 miljoen euro méér dan het landelijk gemiddelde. lees verder

 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT