• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • Oplossing voor huisvestingprobleem scholen

  basisschool

  12 juli - Wethouder Barry Jacobs heeft meerdere plannen opgesteld om huisvestingsproblemen bij basisscholen in Bergen op Zoom op te lossen. Zo komen er extra lokalen voor basisschool de Biezenhof, De Kreek, El Feth en een renovatie voor de Noordster en Welle. lees verder

 • Column: vrije school

  6 juli - Er komt een nieuwe school in onze stad. Een vrije school gebaseerd op de antroposofie. VVD-burgerlid Jim Bernaards gaat in deze column in op een aantal dilemma's, waaronder de vrijheid van de één en de vrijheid van de ander. lees verder
 • Het recht om uit te dragen

  aangenaam bergen op zoom

  24 juni - Menig toerist zoekt tegenwoordig op YouTube bij het kiezen van een dagje weg. VVD-raadslid Dominique Hopmans wijst het college erop dat de presentatie van Bergen op Zoom op YouTube stukken beter kan. Hij doet de suggestie om een wedstrijd te organiseren waarin het beste promotiefilmpje wordt beloond. lees verder

 • Beleidskader 2020

  23 juni - Afgelopen week sprak de gemeenteraad over het Beleidskader 2020, de opmaat naar de komende begroting. VVD-raadslid Joost Pals legde de nadruk op het op orde brengen van de gemeentelijke financiën. De gemeente Bergen op Zoom leeft op te grote voet en zal de tering naar de nering moeten zetten. lees verder

 • Fractievoorzitter "op de reservebank"

  21 juni - Donderdag 20 juni heeft de VVD-fractie gesproken over de caravanstalling van VVD-fractievoorzitter Rian Govers en de beeldvorming die hierover is ontstaan. Uitkomst van dit overleg is dat Rian voor de duur van een onderzoek door de burgemeester ‘op de reservebank’ plaatsneemt. lees verder
 • Programma Aanpak Stikstof

  De Raad van State oordeelde onlangs dat het 'Programma Aanpak Stikstof' (PAS) niet kan blijven bestaan. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor alle activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten die kan neerslaan in natuurgebieden. lees verder

 • Parkeerdruk binnenstadsbewoners

  12 juni - De parkeerdruk voor binnenstadbewoners is groot. VVD-raadslid Dominique Hopmans vraagt hier aandacht voor bij het college van B&W. Hij doet het voorstel om een gedeelte van de parkeergarage Achter de Grote Markt in te zetten voor binnenstadbewoners. De parkeergarage kent nu immers een betrekkelijk lage bezetting. lees verder
 • Aansluiting op snelfietsroutes Vlaanderen

  fietspad

  11 juni - Bereikbaarheid is ook per fiets van belang. VVD-burgerlid Jim Bernaards ziet goede mogelijkheden om op eenvoudige wijze aan te haken op de 'fietsostrade' (snelfietspad) naar Antwerpen. lees verder

 • 380 kV ondergronds

  zoomland

  29 mei - De gemeenteraad behandelde op donderdag 29 mei een motie over het 380 kV tracé. Namens de VVD sprak fractievoorzitter Rian Govers steun uit om het tracé ondergronds aan te leggen en zo te trachten om de kap van 20 hectare bos te voorkomen. lees verder

 • Regionale samenwerking

  Grip en sturing op regio west brabant

  22 mei - In de commissie Bestuur werd donderdag gesproken over grip op regionale samenwerking. VVD-raadslid Dominique Hopmans benadrukte het belang van goede informatievoorziening. lees verder

 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT