• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 
 • Aandacht voor handhaving monumentenzorg

  6 april - In de commissie Ruimte van afgelopen woensdag vroeg VVD-burgerlid Jim Bernaards aandacht voor de handhaving op monumentenzorg. Alle expertise is er, maar handhaving laat nog te wensen over. lees verder
 • Welstandsvrij bouwen

  6 april - In gesprek met onze wethouder Barry Jacobs werd het welstandsvrije bouwen woensdag in de commissie behandeld. Steeds meer wijken zullen welstandsvrij worden; mét vertrouwen in de burger dus en zónder overmatige regeldruk. Liberaal beleid in optima forma! Ook Kijk op Bergen op Zoom deed hier verslag van: weblink. lees verder
 • Transitie veehouderij

  6 april - De provincie heeft in 2017 besloten dat veehouderijbedrijven hun bestaande stallen 6 jaar eerder dan daarvoor afgesproken moeten aanpassen. VVD-raadslid Rian Govers vraagt het college of de Omgevingsdienst de hausse van vergunningaanvragen wel aan zal kunnen en of het bij de provincie wil pleiten voor een uitvoerbaar tijdspad. lees verder
 • Respijtzorg in Bergen op Zoom

  5 april - Mantelzorgers vervullen een zeer belangrijk rol. VVD-ers Dominique Hopmans en Tom Cats vragen om aandacht voor respijtzorg, het tijdelijk overnemen van de zorgtaken wanneer dat voor mantelzorgers nodig is. lees verder
 • Extra verhuissubsidie Facilitair Bedrijf

  lees verder

 • Glasvezel in het buitengebied

  lees verder

 • Welstandsbeleid een stuk liberaler!

  lees verder

 • Regelgezucht

  25 maart - Regelgezucht? We spreken toch altijd over regelzucht? Ja dat klopt, maar na wat ‘slaapkamergefilosofeer’ kwam deze term bij me op. Regelzucht is de drang om dingen te willen regelen, zaken te willen organiseren. Hoewel hier een negatieve connotatie aan kleeft, hoeft regelzucht niet per definitie slecht te zijn; het kan ook getuigen van een zekere ambitie, van ongebreidelde energie. Lees de column van Dominique Hopmans over regel(ge)zucht. lees verder
 • Windmolens Bandijk Halsteren

  windmolens

  24 maart - Energiebedrijf Innogy heeft een initiatief om windmolens aan de Bandijk te vervangen. VVD-raadslid Joost Pals informeert bij het college waarom er lijkt te worden gekozen voor een positionering die in het alternatievenonderzoek niet de voorkeur had. Bovendien zou één van de windmolens in Natura2000-gebied komen. lees verder

 • Verkiezingen provincie en waterschap

  lees verder

 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT