• Verruiming winkeltijden

  winkeltijden

  30 mei - Het initiatiefvoorstel van VVD-raadsleden Dominique en Maarten om alle winkeliers de ruimte te geven om, in de aankomende moeilijke tijd, op zondagen ook langer open te kunnen zijn dan 18u is afgewezen. Ondanks ons vertrouwen in ondernemingen, het willen loslaten van regeldruk en dat er geen extra overlast te verwachten is. VVD, CDA, D66, BSD, Punt en Steunpunt staan wél achter onze ondernemers! lees verder

 • Niet doorslaan met windmolens

  res duurzaamheid

  29 mei - In de RES committeert onze gemeente zich aan een bod waarin we veel meer duurzame energiebronnen moeten realiseren dan kan, en meer dan we moeten. Teveel windmolens, zonneparken in ons schaarse buitengebied. De gevolgen zijn onnodig groot en de VVD stemde dan ook tegen, uiteraard. lees verder

 • Het focusakkoord

  riangovers focusakkoord26 mei - Op maandag 25 mei werden de nieuwe wethouders benoemd. Ook sprak de gemeenteraad over het focusakkoord. In dit artikel vindt u de bijdrage van VVD-fractievoorzitter Rian Govers aan deze bijzondere raadsvergadering. lees verder
 • Column: orde op zaken - oplossingen

  26 mei - VVD-raadslid Joost Pals schrijft in een column bij KijkopBergenopZoom over het financiële wel en wee van de gemeente Bergen op Zoom. Deze keer gaat hij in op de oplossingen voor de financiële problemen. lees verder
 • Wanneer is iets een monument?

  21 mei - VVD-burgerlid Jim Bernaards stelde gisteren in de commissie voor om bij kandidaat-monumenten die tussen de 74 t/m 79 punten krijgen, twijfelgevallen dus, de raad te laten beslissen. Op die manier krijgt de inwoner, die het erfgoed 'erft' tenslotte, meer zeggenschap en heeft het college meer draagvlak. Helaas staat een groot deel van de raad hier nog niet achter. lees verder

 • Column: over de oorzaken van de gemeenteschuld (3): tekort op de exploitatie

  20 mei - VVD-raadslid Joost Pals schrijft in een column bij KijkopBergenopZoom over het financiële wel en wee van de gemeente Bergen op Zoom. Deze keer gaat het over tekorten op de exploitatie. lees verder
 • Energietransitie: realistisch zijn

  zonnepanelen

  19 mei - In de laatste commissie sprak burgerlid Jim Bernaards over de RES, waarin wij als Bergen op Zoom samen met de regio ons committeren aan duurzame energiebronnen. Maar, met onze schaarse vrije ruimte: moeten we extra willen doen dan nodig? En wat voor effect heeft dat op ons landschap? Onze fractie houdt een vinger aan de pols in de aankomende raad. lees verder

 • Tekorten op het sociaal domein

  hans kersten profielfoto15 mei - Bergen op Zoom heeft tekorten op het sociaal domein. Dat geldt ook voor veel andere gemeenten. VVD-burgerlid Hans Kersten heeft contact met onze collega's in Enschede om de oorzaken hiervan te analyseren. Enschede heeft met de Radboud Universiteit daarvoor een rekenmodel ontwikkeld. lees verder
 • Bestemmingsplan Buitengebied Noord

  14 mei - In de commissievergadering van 14 mei werd het bestemmingsplan Buitengebied Noord besproken. VVD-raadslid Maarten van 't Hof vroeg onder meer om aandacht voor de problemen waar agrariërs mee te maken hebben. lees verder
 • Column: over de oorzaken van de gemeenteschuld (2) - Hoge investeringen

  12 mei - VVD-raadslid Joost Pals schrijft in een column bij KijkopBergenopZoom over het financiële wel en wee van de gemeente Bergen op Zoom. Deze keer over hoge investeringen. lees verder
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT