• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Guido de Veld

Over Guido de Veld

Naam: Guido L. de Veld
Wijk: Waterveste, gemeente Bergen op Zoom
Twitter: @de_veld
Website: veteranenbergenopzoom.nl/bestuur
Website: beweegme.nl/2018/03/01/guido-de-veld/

Mijn naam is Guido de Veld en ik woon ruim 10 jaar in de gemeente Bergen op Zoom. Ik ben gehuwd en samen hebben wij een dochter van 8 jaar. Momenteel ben ik werkzaam als Hoofdofficier bij de Koninklijke Luchtmacht en heb ik vanwege het werk in vele gemeenten gewoond.

Als je er uiteindelijk voor kiest ergens te blijven moet je in mijn ogen ook bezien of dat je iets kunt betekenen in de directe leefomgeving. Dat heeft mij er enkele jaren geleden toe doen besluiten lid te worden van het bestuur Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum (SVOC). Daarnaast heb ik mij, in het jaar 2017, aangesloten bij de lokale VVD. Mijn keuze voor deze politieke partij is gebaseerd op het landelijk netwerk en het lokale VVD verkiezingsprogramma.

Aan de kiezers de taak een goed team bij een prima verkiezingsprogramma te kiezen door zijn of haar stem uit te brengen. Een ieder doet dat naar eigen inzicht, normen en waarden en punten die binnen de gemeente aandacht en of actie behoeven. Daar dient een gedegen (volks)vertegenwoordiger tegenover te staan!

Binnen dit lokale verkiezingsprogramma focus ik mij op een aantal standpunten. Dit aangezien ik het onmogelijk acht je op alle punten als vertegenwoordiger te presenteren. Dit hoeft ook niet aangezien ook het bedrijven van politiek een team aangelegenheid is. Als team moet je wel in staat zijn alle partijstandpunten tot op detail te kennen, uit te dragen en er naar streven deze te realiseren. De samenwerking met andere partijen is hierbij een vereiste. Uiteraard moet je elkaar binnen het team wel (met positief kritische blik) volgen, ondersteunen aan- en bijsturen.

Mijn focus:
- Openbare orde en veiligheid;
- Sociaal domein;
- Samenwerking;
- Jongeren en ouderen.

Daar zet ik tegenover:
- Lokaal verkiezingsprogramma, als afspraak met de kiezer;
- Visie / strategisch inzicht, om standpunten en aandachtspunten op de kaart te krijgen en te behouden;
- Daadkracht, om woorden om te zetten in daden;
- Duidelijk en begrijpelijk taalgebruik, om niet te verzanden in discussies en onnodig lange vergaderingen;
- Verantwoordelijkheidsbesef, om betrokken te zijn, te blijven en verantwoordelijkheid te nemen;
- Respectvol communiceren en handelen, om effectief samen te werken;
- Vooruitstrevendheid met respect voor de bestaande gemeenschap, om niet stil te staan en het goede te behouden.

Mijn huidige werkgever faciliteert mijn ambitie in tijd, kennis, ervaring en opleiding. Hiermee kan ik de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom op een kwalitatief goede wijze van dienst zijn.


twitter
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT