• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Joost Pals

Schoolstraat 86
4661 JM Halsteren
Telefoon: 06 2412 2416
E-mail: joostpals@vvd-bergenopzoom.nl
Website: www.joostpals.nl

Over Joost Pals

Joost Pals (1980) is sinds 2006 commissielid en sinds 2010 raadslid. Hij is actief met projectmanagement in de IT. Hij is opgegroeid in de Heimolen en woont nu in Halsteren.

Joost richt zich in de politiek op de thema's financiën en veiligheid. Hij vindt dat de samenleving in de eerste plaats wordt gemaakt door burgers, bedrijven en verenigingen. De overheid past daarin een ondersteunende rol. Een compacte overheid die zich niet overal zélf mee gaat bemoeien. Een overheid die tot in elke vezel ervan doordrongen is dat ze er is vóór de burger. En wordt bekostigd dóór diezelfde burger.

Joost houdt vanuit de VVD-gemeenteraadsfractie de financiële positie van de gemeente scherp in het vizier. Die aanhoudende aandacht is ook nodig. Een degelijk begin van stabilisatie is gelegd, maar het besef moet tussen de oren blijven dat soberheid een noodzaak is. Het daadwerkelijke herstel van de woningmarkt moet nog komen en tot die tijd staan de gemeentelijke grondexploitaties onder druk.

Het verhogen van de belastingen is wat hem betreft geen optie. We zijn in deze periode net afgeraakt van de titel ‘duurste gemeente van Brabant’. Om als gemeente aantrekkelijk te zijn voor bewoners en bedrijven moet je er voor zorgen dat je belastingen niet te hoog zijn.

Serieuze economische kansen moeten we zeker pakken. En die zijn er. Hoe zouden volgende generaties naar ons kijken als we kansen voor meer werkgelegenheid zouden laten liggen? Dan zouden we ook onszelf als huidige inwoners tekort doen.

Daarnaast heeft het thema "veiligheid" zijn aandacht. De politieorganisatie is volop in beweging. De vorming van een Nationale politie en wijzigingen in het takenpakket hebben gevolgen voor de plaats van de gemeente in het veiligheidsbeleid. Er ontstaat zo een braakliggend terrein. Joost vindt dat de gemeente daarop in moet spelen, bijvoorbeeld door inzet van BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Zo kan hinderlijke overlast worden aangepakt.

De sluiting van de coffeeshops door de vorige burgemeester geeft fors minder drugstoeristen uit België en Frankrijk, maar gaf tevens een verschuiving van drugsoverlast naar wijken, dorpen en het buitengebied. De bestrijding van drugscriminaliteit zal moeten worden voortgezet om die effecten tegen te gaan.

Portefeuille

Commissie Burger en Bestuur (o.m. financiën en veiligheid), de Auditcommissie, de werkgroep Begroting en de Commissie Voortgang Grote Projecten


facebooktwitterlinkedin
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT