• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Maarten van 't Hof

Churchilllaan 24
4624 EJ Bergen op Zoom
Telefoon: 06-53145993
E-mail: maartenvanthof@vvd-bergenopzoom.nl

Over Maarten van 't Hof

Maarten van ‘t Hof (1951) is in 2014 in Bergen op Zoom komen wonen. In de periode 2010-2014 was hij raadslid voor de VVD in de gemeente Barendrecht. Na zijn verhuizing naar Bergen op Zoom heeft hij als burger raadslid van 2014 tot 2018 de fractie van de VVD versterkt.

In deze periode heeft hij o.a. het initiatief genomen voor de aanpak van de Binnenstad, dat als initiatiefvoorstel door de raad in het najaar van 2015 unaniem is aangenomen. Deze brede aanpak binnenstad is nog steeds leidend voor het college met betrekking tot de binnenstad.

Maarten richt zich in de politiek vooral op ruimtelijke ordening en de binnenstadsproblematiek. Als oud vrijwillig brandweerman (1972-2012) heeft hij ook veiligheid in zijn politieke portefeuille.
Hij hecht veel waarde aan het betrekken bij onder andere bestemmingsplannen van direct betrokkenen en inwoners in het algemeen.

Daarom heeft hij in de afgelopen periode al een aantal malen voorstellen naar het college gestuurd om de toegankelijkheid van de gemeentelijke overheid te verbeteren en om te zorgen dat betrokkenen tijdig en goed worden geïnformeerd over plannen die hen kunnen raken. Ook met de komst van de nieuwe Omgevingswet is dat een belangrijk principe.

Maarten is vanuit de VVD-fractie betrokken bij diverse initiatieven waarbij raadsleden, collegeleden en ambtenaren samen nadenken over toekomstige ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor onze stad en het stadsbestuur. Denk aan de gevolgen van de snelle technologische ontwikkelingen. Daarbij is ook de toekomstige rol van de raad een belangrijk aandachtsgebied.

Nevenfuncties

Voorzitter van Arsis Kunst en Sociëteit te Bergen op Zoom
Voorzitter van de Stichting Kunstwerk te Bergen op Zoom
Secretaris van Stichting Zorgbrug te Rotterdam
Secretaris van de Stichting Foodsaving te Rotterdam
Vrijwilliger van S&L zorg als BHV oefenleider en adviserend over beleidszaken mbt de BHV

Portefeuille

Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie. Tevens onderwerpen Veiligheid, Binnenstad, Bestuurlijke vernieuwing


facebooktwitterlinkedin
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT