• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Barry Jacobs

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
E-mail: barryjacobs@vvd-bergenopzoom.nl
Website: www.barryjacobs.nl

Over Barry Jacobs

Barry Jacobs (1980) is sinds 2009 politiek actief. Eerst als burgerlid en sinds 2010 als raadslid. In 2018 heeft hij de overstap gemaakt naar het college en is hij namens de VVD wethouder Sociaal Domein en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Barry is zijn carrière begonnen bij Defensie. Als officier bij de Landmacht nam hij o.m. deel aan missies in Afghanistan en Irak. In de periode 2012-2018 heeft hij bij SABIC in diverse managementfuncties gewerkt.

"Door mijn uitzendingen naar Afghanistan en Irak weet ik dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Samen leven begint voor mij bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Of het nu gaat om ontwikkeling, inkomen of veilig en prettig wonen. Een krachtig, klein stadsbestuur, dat zich tot haar kerntaken beperkt en waar noodzakelijk mensen ondersteunt. We geven in onze gemeente ondernemers de ruimte en trekken werkgelegenheid aan."

Barry is getrouwd met Bianca en samen hebben ze drie jonge kinderen.

Portefeuille
- Jeugd
- Onderwijs:
-- Voor- en naschoolse educatie
-- Basis- en voortgezet onderwijs
-- Middelbaar beroeps-, hoger- en wetenschappelijk onderwijs
-- Volwasseneneducatie
- Sociale zaken, inclusief participatie
- Schuldenproblematiek en armoedebeleid
- Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
- Ruimtelijke ontwikkeling (ordening) (Omgevingswet)
- Vergunningen


facebooktwitterlinkedin
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT