• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Rommel wordt aangepakt


zondag 30 augustus 2009
zwerfvuilDe VVD vroeg bij het College van B & W om aandacht voor de verrommelde omgeving van het strandje aan de Tureluur op de Bergse Plaat en voor zwerfvuil in het Parade-gebied. Op beide verzoeken antwoordt het College dat er beter onderhoud gaat plaatsvinden.

De rietbegroeiing bij het strandje aan de Tureluur is gemaaid en de grond zal regelmatiger worden bewerkt om het zand schoon te houden.

Wat de Lombardenstraat in het Parade-gebied betreft, heeft het College aan Saver gevraagd om hier extra aandacht aan te besteden, ook in het weekeinde.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT