• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Toeristische borden


zaterdag 5 september 2009
toeristische bordenPrecies een jaar geleden vroeg de VVD-fractie al aan het College van B & W wanneer de toeristische borden langs de snelweg zouden komen. Inmiddels zijn door heel Nederland zulke borden als paddenstoelen uit de grond geschoten, behalve in Bergen op Zoom bij de Brabantse Wal. De VVD informeert waarom het College dit niet voor elkaar krijgt.

VVD-raadslid Ad Coppens en VVD-duoburgerlid Joost Pals schreven het College van B & W de volgende brief.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Toeristische borden, deel zoveel

Geacht College,

Op 5 september 2008, precies een jaar geleden, schreven wij u een brief over toeristische borden langs de snelwegen. We spraken toen de hoop uit dat zulke borden binnen een jaar tijd ook in onze regio automobilisten zouden wijzen op de toeristische kwaliteiten van Bergen op Zoom en de Brabantse Wal.

In de tussentijd hebben we in de pers af en toe wat mogen vernemen. Het laatste bericht was op 6 mei 2009; in BN De Stem lazen we dat de borden er volgens wethouder Linssen écht zouden komen. Gericht op de Brabantse Wal, met een silhouet van het Markiezenhof: precies zoals we dat voor ogen hadden. Dat komt wel goed, zo dachten we.

Maar we beginnen ons inmiddels af te vragen waar die borden nu toch eigenlijk blijven. De afgelopen zomervakantie hebben we door heel Nederland tal van nieuwe toeristische borden kunnen zien. Ze schoten als paddenstoelen uit de grond: er is haast geen regio meer zonder toeristische borden. Alleen in Bergen op Zoom, bij de Brabantse Wal, daar ontbreken ze nog.

Die borden zijn op zichzelf natuurlijk niet zaligmakend, maar wanneer het jaren moet duren om zoiets simpels als die borden te regelen, dan plaatsen wij toch wel vraagtekens bij de toeristische ambities van onze gemeente en hoe serieus uw College en de regionale VVV die ambities nemen.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

- Waarom lukt het andere regio’s massaal om toeristische borden te realiseren en lukt dat Bergen op Zoom c.q. de Brabantse Wal gemeentes nog steeds niet?
- Hoeveel tijd heeft uw College besteed aan het mogelijk maken van de borden? Het College wekte bij tijd en wijlen de indruk hier intensief mee bezig te zijn. Hoe vaak en hoeveel is er overleg geweest met de betrokken (bestuurlijke) partijen?
- Gaan de toeristische borden er nou echt komen, of niet? En zo ja, wanneer mogen we ze aanschouwen?


Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie,

Joost Pals
Duoburgerlid

Ad Coppens
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT