• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Woonvoorzieningen voor ouderen


door Ad Coppens, vrijdag 2 oktober 2009
Residentie MeilustDe VVD-fractie vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om ouderen in Bergen op Zoom te kunnen laten genieten van de oude dag in een aansprekende woonomgeving. Dat zou moeten kunnen zowel in serviceflats als in levensloopbestendige woningen, waar steeds meer vraag naar komt.

VVD-raadslid Ad Coppens schreef, samen met VVD-duoburgerlid Joost Pals, de volgende brief.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Ouderen in Bergen op Zoom

Geacht College,

Onze fractie wordt in toenemende mate benaderd door bezorgde ouderen, gehuisvest in Bergen op Zoom, over de huisvestingsmogelijkheden op dit moment en de visie daarop van de gemeente op termijn. De vragen die men ons stelt, betreffen in hoofdzaak het wonen in Serviceflats de Warande, de Scheldeflat en de Residentie Meilust. Het is alom bekend dat deze serviceflats te kampen hebben met leegstand, met hoge huurprijzen en veel achterstallig onderhoud.

Ouderen die overwegen hun woning in te ruilen voor een appartement in een serviceflat hebben weinig tot geen keuze. Het gevolg daarvan is, dat een aantal ouderen heeft aangegeven het niet meer te zien zitten in Bergen op Zoom en voornemens zijn om te vertrekken naar elders. Steden als Roosendaal en Breda worden als alternatief genoemd. In die gemeenten zijn er kennelijk wel mogelijkheden om te genieten van de oude dag in een aansprekende woonomgeving.

De VVD fractie is van mening dat de gemeente er alles aan zal moeten doen om ook deze doelgroep de mogelijkheid te bieden om de oude dag in Bergen op Zoom door te brengen, het is toch wrang en te gek voor woorden dat onze ouderen om genoemde reden vertrekken naar buiten Bergen op Zoom.

Naast de serviceflats zou de VVD-fractie een lans willen breken om in Bergen op Zoom meer in te zetten op levensloopbestendig wonen. Daar is een steeds groter wordende vraag naar: mensen ervaren het als veel prettiger om in hun eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen. Dat alleen al is voor ons reden genoeg om levensloopbestendig wonen te bevorderen, maar de gemeente heeft er zelf ook baat bij, omdat het een positief effect heeft op onze WMO-uitgaven. Wij denken dat het mes hier dus aan twee kanten kan snijden.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

* Is het College het met de VVD fractie eens dat we alle zeilen bij moeten zetten om ook ouderen te behouden voor Bergen op Zoom?
* Is het College bereid om in contact te treden met de woningcorporaties om te zien welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een beter aanbod voor ouderen om te blijven wonen in de gemeente Bergen op Zoom?
* Is het College bereid om met ons na te denken over maatregelen die levensloopbestendig wonen bevorderen?


Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie

Ad Coppens
Raadslid

Joost Pals
Duoburgerlid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT