• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Geen barrières voor Bergse en Halsterse bedrijven


door Ad Coppens, donderdag 29 oktober 2009
StadskantoorDe VVD Bergen op Zoom vindt het zorgelijk dat kleinere, Bergse en Halsterse bedrijven afhaken bij een (Europese) aanbestedingsprocedure, vanwege de rompslomp die dat met zich meebrengt. De VVD vraagt zich af of we hier in Bergen op Zoom niet teveel zijn doorgeschoten met het onnodig toepassen van Europese regels.

VVD-ers Ad Coppens en Joost Pals schreven het College van B & W over dit onderwerp de volgende brief.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft:Aanbestedingsprocedure

Geacht College,

Enige tijd geleden heeft de Raad van de gemeente Bergen op Zoom de aanbesteding geregeld voor de accountantscontrole voor de komende jaren. Het is onze fractie daarbij opgevallen dat deze procedure veel tijd heeft gevraagd van de ambtelijke dienst, er zijn nogal wat formulieren over de tafel gegaan, ook voor de bedrijven, die hadden ingeschreven zal deze procedure veel tijd en mankracht hebben gekost.

Nu deze aanbestedingsprocedure achter de rug is, was er bij onze fractie behoefte om de aanbestedingsprocedure in het algemeen onder de loep te nemen.

De VVD fractie heeft contact gehad met enkele bedrijven binnen Bergen op Zoom die ook te maken hebben gehad met een zeer omvangrijke aanbestedingsprocedure, om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met de gemeente. Een van de bedrijven waarmee wij hebben gesproken, had het inschrijven uiteindelijk maar opgegeven omdat het invullen van de talrijke formulieren verschrikkelijk veel tijd kostte. Als er dan navraag werd gedaan of het allemaal wel nodig was, kreeg men het antwoord dat het “volgens de Europese regels zo moet”.

De door onze fractie bezochte bedrijven vonden de gang van zaken rondom aanbesteding in geen enkele verhouding staan met de uit te voeren werkzaamheden en vonden het in sommige gevallen zelfs onredelijk.

Onze fractie vraagt zich werkelijk af of we hier in Bergen op Zoom niet teveel zijn doorgeschoten, met het toepassen van sommige Europese regels. Zeker als het om de wat kleinere bedrijven gaat, baart het onze fractie zorgen dat er werkgelegenheid verloren gaat als gevolg van het onnodig toepassen van deze Europese regels.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

* Hoeveel klachten heeft u afgelopen 2 jaar gehad van Bergse bedrijven die met een Europese aanbestedingsprocedure in onze gemeente te maken hebben gehad?
* Kunt u ons opgeven hoeveel Bergse bedrijven afgelopen 2 jaar zich hebben ingeschreven voor het verkrijgen van een opdracht van de gemeente?
* Kunt u ons opgeven hoeveel Bergse bedrijven afgelopen 2 jaar de gunning van de opdracht niet hebben gekregen?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie,

Ad Coppens
Raadslid

Joost Pals
Duoburgerlid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT