• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Werkgelegenheid in Bergen op Zoom


door Joost Pals, maandag 2 november 2009
werk in uitvoeringDe VVD Bergen op Zoom maakt zich zorgen over de werkgelegenheid in onze gemeente. De gemeente kan niet alles, maar wat de gemeente kan doen, moet ze ook doen. Bij het verdelen van de West-Brabantse koek krijgt Bergen op Zoom nu een ondermaats kruimeltje. VVD-er Joost Pals roept het College van B & W op om een groter deel binnen te halen via REWIN en SES.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Werkgelegenheid in Bergen op Zoom

Geacht College,

De VVD Bergen op Zoom maakt zich zorgen over de werkgelegenheid in onze gemeente. Grote werkgevers krimpen, aanzienlijke groepen werknemers verliezen hun baan. Dat is voor de gemeente op tal van vlakken zorgelijk. Te beginnen omdat mensen de zekerheid van werk kwijtraken, maar ook omdat de economische dynamiek achteruit gaat en omdat het voor de gemeente simpelweg een financiële kostenpost betekent.

De gemeente kan de recessie niet ombuigen, de mogelijkheden van de gemeente zijn beperkt. Maar wij vinden tegelijkertijd dat de gemeente alle manieren waarop zij werkgelegenheid wel kan behouden, of naar de gemeente kan toehalen, ten volle moet benutten.

Wij roepen uw College daarom ook op om de halfjaarcijfers van REWIN goed bij u door te laten dringen. REWIN heeft 41 nieuwe vestigers naar West-Brabant weten te halen. Slechts 4 daarvan gingen naar Bergen op Zoom. Ter vergelijking: naar Borchwerf (Roosendaal en Halderberge) gingen er 9 en Breda mocht 13 nieuwe bedrijven verwelkomen.

Wanneer we dat omzetten naar aantallen arbeidsplaatsen, dan betrof het voor Bergen op Zoom 30 nieuwe arbeidsplaatsen, Roosendaal en Halderberge (Borchwerf) 337 nieuwe arbeidsplaatsen en Breda kreeg voor 79 mensen nieuw werk. Dat zijn voor een centrumgemeente als Bergen op Zoom schrikbarend lage cijfers. Zeker omdat we dit de laatste jaren in elk (half)jaarverslag van REWIN zien terugkomen.

Wanneer wij in de toelichting op de halfjaarcijfers lezen dat Borchwerf II erg goed scoort vanwege “de gunstige ligging, de infrastructuur en het arbeidspotentieel”, dan vinden we dat prachtig voor onze vrienden uit Roosendaal en Halderberge, maar tegelijk veroorzaakt dat bij ons de nodige jeuk. Want waar is Bergen op Zoom in dit verhaal? Als er één stad is die gunstig ligt tussen Rotterdam en Antwerpen, dan is dat Bergen op Zoom wel.

Wij verwachten in alle redelijkheid dat uw College via uw positie in de Raad van Commissarissen van REWIN en ook via uw positie in het Dagelijks Bestuur van de SES actief opkomt voor de belangen van de gemeente Bergen op Zoom en dat u zich de kaas niet langer van het brood laat eten.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

- Wat bent u van plan om te voorkomen dat we in komende (half)jaarverslagen van REWIN en SES wederom moeten lezen dat Bergen op Zoom een spreekwoordelijk kruimeltje krijgt van de West-Brabantse koek?
- Bent u bereid om binnen REWIN en SES-verband te berde te brengen dat Bergen op Zoom al sinds enkele jaren minder resultaten ziet van de activiteiten door REWIN en SES dan wij redelijkerwijs zouden mogen verwachten?
- Op welke wijze probeert uw College te borgen dat REWIN en SES zich ook voldoende inspannen voor de gemeente Bergen op Zoom en hoe denkt u die borging te kunnen verbeteren?
- Hoe kijkt uw College aan tegen de stelling dat Borchwerf II zo goed scoort vanwege de gunstige ligging, infrastructuur en arbeidspotentieel? Waarom lezen we hier niet de naam van een bedrijventerrein in de gemeente Bergen op Zoom?
- Hoe verklaart u dat Borchwerf II loopt als een tierelier en dat Bergen op Zoom geen vergelijkbare resultaten kan presenteren? Wat is uw College van plan om hier verandering in aan te brengen?


Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie,

Joost Pals
Duoburgerlid

Ad Coppens
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT