• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Discotheek in Bergen op Zoom


door Joost Pals, dinsdag 17 november 2009
discotheekVoor een discotheek moet de Bergse en Halsterse jeugd die wil uitgaan terecht buiten onze gemeente. Uit onderzoeken blijkt - en wat we zelf ook horen is - dat er behoefte is aan een discotheek in Bergen op Zoom. VVD-ers Joost Pals en Ad Coppens roepen het College van B & W op om de gemeente zich te laten inspannen om dat voor elkaar te krijgen, door faciliterend op te treden.

Hieronder vindt u de brief aan het College van B & W over dit onderwerp.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Discotheek in Bergen op Zoom

Geacht College,

Als centrumgemeente probeert Bergen op Zoom zich op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld door het proberen binnenhalen van een HBO-instelling. Dat geeft dynamiek en heeft op tal van fronten een positieve werking. Denk aan werkgelegenheid en de vraag naar woningen. Dat zijn zaken die als een web met elkaar samenhangen.

Dat komt niet vanzelf aanwaaien, daarvoor heb je als centrumgemeente ook ondersteunende voorzieningen nodig. Zeker ook voor jongeren. En dan is het toch treurig om te moeten constateren dat de Bergse en Halsterse jeugd die wil uitgaan in een discotheek terecht moet buiten onze gemeente. De Vips is verworden tot een kraakpand, de Vischmarkt is op de schop. Van het Pulsar-project aan de Wattweg horen we niks meer. De Zeeland wordt een supermarkt.

Er zijn natuurlijk cafés, zalen en organisaties die hun best doen om mooie evenementen te organiseren, dat verdient bijzondere waardering, maar zij hebben daarbij wel veel moeite wegens de geluidsnormering. Het poppodium wat op komst is, richt zich toch voornamelijk op een ander publiek en is dus geen wezenlijk alternatief.

Uit het haalbaarheidsonderzoek voor het poppodium bleek al dat er veel interesse is voor dancemuziek in brede zin; meer nog dan de stijlen en de sfeer waar het poppodium zich op richt. Het is daarom ook zo jammer te moeten constateren dat juist waar veel vraag is naar een discotheek, Bergen op Zoom het laat afweten.
De VVD Bergen op Zoom vindt dat Bergen op Zoom zich moet inspannen om een echte discotheek in de gemeente te krijgen. Er zijn ondernemers genoeg die dat willen realiseren: het is aan de gemeente om daarvoor faciliterend op te treden. Wat dat betreft brengt een discotheek ook veel minder kosten voor de gemeente met zich mee en is zodoende ook goed haalbaar.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:
- Bent u met ons van mening dat er in de gemeente Bergen op Zoom grote behoefte is aan een discotheek? En dat een centrumgemeente als Bergen op Zoom zo’n voorziening hoort te hebben, mede in het licht van de hierboven genoemde ambities?
- Bent u met ons van mening dat een poppodium en een discotheek van een andere aard zijn, gericht op een ander publiek en met een andere sfeer?
- Wilt u pro-actief de komst van een discotheek in onze gemeente stimuleren? Zo ja, kunt u hierover per raadsmededeling berichten aan de gemeenteraad?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie,

Joost Pals
Duoburgerlid

Ad Coppens
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT