• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Gemeente leeft op te grote voet


door Joost Pals, zondag 23 januari 2011
Bergen op Zoom geeft per inwoner fors meer uit dan andere gemeentes. Of we nou kijken naar buurgemeente Roosendaal, gemeentes met een vergelijkbare omvang, of het gemiddelde in West-Brabant. Bergen op Zoom voert een luxueus beleid met een hoog prijskaartje. VVD-raadslid Joost Pals stelt dat er fors bezuinigd moet en ook kan worden.

Hieronder vindt u de brief die Joost Pals aan het College van B & W stuurde.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Bezuinigingsoperatie in perspectief

Geacht College,

Als voorbereiding op de aanstaande bezuinigingsoperatie, die een forse impact zal hebben op de gemeentelijke begroting, is het goed om de huidige Bergse situatie in landelijk perspectief te bezien. Een handige bron hiervoor is de website www.waarstaatjegemeente.nl, die CBS-gegevens in een handzaam formaat presenteert.

Wat dan opvalt, is dat Bergen op Zoom in vergelijking tot andere gemeentes in Nederland verhoudingsgewijs op grote voet leeft. Gemiddeld geven Nederlandse gemeentes jaarlijks 3.236 euro per inwoner uit (CBS 2009). In Bergen op Zoom is dat met 3.734 euro zo’n 15% hoger. Als we kijken naar gemeentes van ongeveer gelijke omvang (3.070 euro) dan is het verschil nog groter. Zo ook voor Brabantse gemeentes (2.954 euro), West-Brabantse gemeentes (2.847 euro) en in vergelijking tot onze buurgemeente Roosendaal (2.575 euro).

Natuurlijk heeft iedere gemeente zo z’n eigenaardigheden én eigen aardigheden die de gemeenschap belangrijk vindt (en daarvoor dus ook wil betalen), maar in elke vergelijking geeft Bergen op Zoom in totaal meer uit, tot een verschil van 45% met Roosendaal toe. Het grondbedrijf verklaart een deel van het verschil, maar zeker en bij lange na niet alles.

Als we namelijk het grondbedrijf buiten beschouwing laten, valt te constateren dat Bergen op Zoom jaarlijks 18,6 miljoen euro meer uitgeeft dan het gemiddelde voor gemeentes met een gelijke omvang.

Wanneer we inzoomen op de thema’s dan vallen een aantal zaken op. Ten eerste de bijzonder hoge lasten voor sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening in vergelijking tot andere gemeentes. Met meer detailniveau lijkt dit het gevolg van aanzienlijk hogere kosten voor huishoudelijke verzorging (WMO) en de wijkgebouwen, terwijl voor het thema Cultuur en recreatie de kosten vooral door CKB De Maagd (muziekscholen en schouwburgen) en het Markiezenhof (musea) worden gevormd.

Voor Milieu is één uitschieter en dat is riolering. Daar besteedt onze gemeente twee keer zoveel aan als gemeentes met een vergelijkbare omvang. Reden genoeg om het gemeentelijke rioleringsplan tegen het licht te houden.

Op het vlak van Volksgezondheid besteedt Bergen op Zoom aan de Centra voor Jeugd en Gezin nu al twee keer zoveel als Roosendaal. Niet alleen qua lasten, maar ook wanneer we de baten via het Rijk erbij betrekken. Een kritische blik en heroverweging is hier op zijn plaats.

Het omgekeerde patroon, minder lasten dan het landelijke gemiddelde, zien we bij het thema Openbare orde en Veiligheid. Waar andere gemeentes daar jaarlijks 30 euro per inwoner aan uitgeven – Roosendaal zelfs 53 euro en Tilburg liefst 84 euro – blijft het in Bergen op Zoom steken op 19 euro per inwoner. In die situatie blijft efficiency-voordeel altijd een goed streven, maar lijkt ons hier in beginsel weinig ruimte zitten om te bezuinigen; hooguit voor herschikken. Hetzelfde geldt voor Economische Zaken en voor Onderwijs waar Bergen op Zoom onder c.q. in de middenmoot zit.

Ook al vormt een vergelijking met andere gemeentes slechts een stukje van de puzzel – immers, een gemeente heeft eigen beleidsvrijheid en dat is wat onze fractie betreft maar goed ook – het is wel goed om te constateren wáár onze gemeente luxueus beleid voert en zodoende ruimte is voor bezuinigen – en waar niet.

Conform artikel 39 van het reglement van orde verneemt onze fractie graag of uw College bovenstaande visie onderschrijft en of er eventueel relevante aspecten zijn die verklaren dat Bergen op Zoom in vergelijking tot andere gemeentes van vergelijkbare omvang aanzienlijk meer lasten kent. Zowel in totaal, als op de genoemde thema’s.


Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 • Duidelijkheid over de woonlasten
  20 december 2018 - Bij de behandeling van de belastingmaatregelen 2019 was er de nodige aandacht voor de opbouw van de woonlasten. Terecht, vindt VVD-raadslid Joost Pals... lees verder
 • Schrappen van plannen om schulden te verminderen
  15 december 2018 - De gemeenteraad sprak donderdag over het investeringsplan voor 2019 tot 2022. Een nieuwe methode om te werken aan het verminderen van de schuldenlast.... lees verder
 • Begroting 2019
  13 november 2018 - Op 13 november behandelde de gemeenteraad de begroting 2019. In dit artikel vindt u de bijdrage zoals fractievoorzitter Rian Govers namens de VVD in 1... lees verder
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT