• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Transparantie met inflatiecorrectie


Weblog door Joost Pals, zondag 5 juni 2011
Joost PalsDe VVD pleitte bij de begrotingsbehandeling voor een transparantere methode voor de inflatiecorrectie en het College van B & W nam het idee onlangs over. VVD-raadslid Joost Pals geeft in dit weblog aan dat dit past binnen het streven van de VVD Bergen op Zoom om een realistisch beeld te scheppen van de gemeentelijke financiën.

Bij de begrotingsbehandeling stelde de VVD-fractie voor om een transparantere methode te gebruiken voor de inflatiecorrectie.

Tot nu toe maakte de gemeente elk jaar een schatting op basis van CBS-gegevens. Uiteindelijk blijft dat een voorspelling die niet zelden afwijkt van de werkelijkheid. Dat was bijvoorbeeld in 2009, het jaar voor de verkiezingen, het geval. De inflatie was te rooskleurig ingeschat, zodat onze wethouder Ad Coppens meteen werd geconfronteerd met een lijk in de kast: het inflatiecijfer moest achteraf gecorrigeerd worden.

Wat de VVD voorstelde, was om het reeds vastgestelde CBS-inflatiecijfer te gebruiken. Het College van B & W heeft dit idee overgenomen en stelt voor om met ingang van het komende begrotingsjaar deze methodiek toe te passen. Op die manier is het voor iedereen helder welke cijfer gebruikt wordt. Het is een objectieve methode en er hoeft geen correctie achteraf plaats te vinden.

Meer in het algemeen past dit binnen het streven van de VVD Bergen op Zoom om een realistisch beeld te scheppen van de gemeentelijke financiën. Zoals wethouder financiën Ad Coppens bij de begroting voor een zeer aanzienlijk bedrag extra heeft afgeschreven en waardoor de gemeente niet langer op papier 'rijk' lijkt.

Niemand koopt er immers iets voor als je enkel op papier rijk lijkt. Daar heb je net zo weinig aan als de doemverhalen over 'artikel 12' waar sommigen niet over uitgepraat raken. Alleen wanneer je daartussen laveert, kun je een realistisch en degelijk beleid voeren. Het is goed te zien dat Bergen op Zoom dat sinds 2010 weer met volle overtuiging doet.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT