• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

CJG: Niet meer dan één fysieke vestiging


Weblog door Barry Jacobs, zaterdag 9 juli 2011
Barry JacobsDe Centra voor Jeugd en Gezin zijn een restant van het beleid van voormalig minister Rouvoet. In de praktijk blijken de meeste ouders er niet op zitten te wachten. In dit weblog licht VVD-raadslid Barry Jacobs toe waarom, op initiatief van de VVD, in Bergen op Zoom wordt afgezien van meer dan één Centrum voor Jeugd en Gezin.

Met het oprichten van Centra voor Jeugd en Gezin is uitvoering gegeven aan een nadrukkelijke wens van voormalig minister Rouvoet (CU). Onder zijn bewind zijn ouders geconfronteerd met een vergaande bemoeienis van de overheid bij opvoeding.

Omvangrijke opvoedprogramma’s, een betuttelende gezinsnota en elektronische kinddossiers, hebben bijgedragen aan een forse interventie van de staat in het individuele gezin. Vanuit zijn christelijke overtuiging is het misschien te begrijpen dat Rouvoet geprobeerd heeft om een voet tussen de deur van gezinnen te krijgen, maar het is realiteit dat de meeste mensen hier niet op zitten te wachten. Niet de overheid, maar ouders zijn zelf op de eerste plaats verantwoordelijk voor opvoeding.

Ook uit het geringe animo voor Centra voor Jeugd en Gezin blijkt dat er anders wordt gedacht over de rol van de overheid bij opvoeding. In het hele land is de spontane inloop minimaal, men pakt liever de telefoon of stuurt een email.

Nog geen half jaar na de wettelijk verplichte realisatie, herbezinnen gemeenten zich op de invulling die gegeven moet worden aan de loketfunctie. In Bergen op Zoom is de situatie niet anders. De raadsmededeling Jeugdbeleid (RMD11-006) spreekt van een totale inloop van 90 personen. Het CJG jaarverslag 2010 bevestigt met 18 inlopende ouders de minimale behoefte aan een loketfunctie. Wèl kan de website rekenen op 4.123 unieke bezoekers en wordt er 84 keer gebeld. Op afspraak vinden er 145 adviesgesprekken plaats, waarvan 75 meervoudig.

Omdat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van spontane inloop en omdat de verantwoordelijkheid voor opvoeden bij ouders moet liggen, heeft de VVD-fractie grote twijfels over nut en noodzaak van het voornemen om te komen tot minimaal 5 fysieke inlooppunten in onze gemeente. De keuze om deze onder te brengen bij scholen en consultatiebureaus, zal naar onze mening behoefte en vraag niet doen veranderen.

Bijkomend nadeel is dat het willen hebben van meer inlooppunten gepaard zal gaan met extra structurele kosten, zoals huur- en gebruikerslasten. Ter indicatie: in 2010 is voor 1 fysiek inlooppunt €6.150,- aan huurkosten berekend. Deze kosten worden nu nog vergoed vanuit een rijksbijdrage, of dit na 2012 ook zo zal zijn is nog onduidelijk. Bij het eventueel wegvallen van deze subsidie zullen de structurele kosten betaald moeten worden vanuit gemeentelijke middelen.

De bezoekersaantallen liegen er niet om, de meeste ouders zitten simpelweg niet op inlooppunten te wachten. Daar waar toch vragen zijn, bieden telefoon en internet een goed en goedkoop alternatief. Gelukkig bestaat er geen wettelijke verplichting om over meerdere inlooppunten te beschikken. Daarom heeft de VVD-fractie tijdens de behandeling van het 'Beleidskader 2012-2015' het college per motie opgeroepen om af te zien van planvorming en realisatie van meer dan één fysieke vestiging voor het CJG. Deze motie is aangenomen.

Barry Jacobs
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT