• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Regionale aanpak VVD boekt politiek resultaat


door Gertjan Huismans, maandag 26 september 2011
Regio West BrabantDe Raad van Bergen op Zoom heeft unaniem een motie van de VVD fractie aanvaard die de Strategische Agenda terug wijst naar het Bestuur van de regio. Negentien samenwerkende gemeenten in West Brabant krijgen deze maand de concept agenda voorgelegd. Het is aan de gemeenteraden om een uitspraak te doen of de agenda die nu wordt gepresenteerd voldoet aan de wens van de gemeenteraden om invloed te houden en de keuzes mede te bepalen.

Dat was voor de VVD in de regio West-Brabant reden om een gezamenlijke motie in te dienen die uitspreekt dat het document moet worden voorzien van een duidelijker prioriteitenlijstje. Ook moet beter worden aangegeven hoe de agenda wordt ondersteund door strategische agenda's van de B5, de Provincie en zelfs het Rijk. 'We willen weten waar we voor kiezen.'

Hiermee hoop de VVD te voorkomen dat na de vaststelling geen duidelijke keuzes zijn voorgelegd door het Algemeen bestuur van de Regio. Met andere woorden; waar hebben de gemeenteraden nu echt voor gekozen en wat gaat het regiobestuur er mee doen ? 'Als een kaderstellend stuk niet helder is voor wat betreft de consequenties, weet de raad niet waar ze voor kiest'

Het is niet voor het eerst dat de VVD in regionaal verband een vuist maakt om te waarborgen dat de kiezers niet ondergesneeuwd worden in het regionaal geweld. Bij de gemeenteraadsverkiezing werd een regionaal verkiezingsprogramma opgesteld waarvan talrijke zaken nu in het Provinciaal Bestuursakkoord staan opgenomen.
De VVD is meerdimensionaal gaan opereren omdat veel zaken niet meer lokaal maar in regioverband worden geregeld. Wat we in de gemeenteraad inbrengen vertalen we met elkaar door in de regionale agenda's.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT