• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Duidelijkheid en realisme, ook in 2012


Weblog door Ad Coppens, dinsdag 10 januari 2012
Ad CoppensVVD-wethouder Ad Coppens kijkt terug op de zaken in zijn wethoudersportefeuille: financiën, onderwijs en handhaving. Door gezamenlijk te werken aan duidelijk en realistisch beleid op deze terreinen is er al een hoop bereikt. Dat geeft een goede basis om de geweldige uitdagingen van 2012 tegemoet te treden.

Een korte terugblik op 2011 en een doorkijk naar het jaar 2012.

Bij de start van dit College, nu 1,5 jaar geleden, zei Gertjan Huismans, in zijn hoedanigheid als fractievoorzitter: 'de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de coalitie partijen met elkaar verbonden, er moet de komende jaren immers ruim 8,4 miljoen worden bezuinigd'.

We zijn nu begin 2012, en die bezuinigingen van destijds zijn inmiddels opgelopen naar 15 miljoen tot en met 2015. Bijna een verdubbeling van bij het aantreden van dit College. Hoe anders kan het lopen.

Ondanks die flinke bezuinigingsopdracht, treft u hier een weblog aan van een opgetogen en trotse VVD wethouder van Financiën. We hebben nu voor het tweede achtereenvolgend jaar een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2015 aan kunnen bieden. Deze meerjarenbegroting draagt ook de goedkeuring van de Provincie, als toezichthouder. De bezuinigingen zijn helder en realistisch in de begroting verwerkt.

Dat hebben we samen met de Gemeenteraad toch maar goed voor elkaar gekregen. De Gemeenteraad verdient daarmee alle lof, ook voor de Raad waren het moeilijke besluiten die genomen moesten worden. Onze eigen VVD fractie heeft bij het zoeken naar oplossingen voor het enorme bedrag dat aan ombuigingen gevonden moest worden, een belangrijke rol gespeeld. Hulde daarbij voor onze fractie.
We zijn er samen in geslaagd om deze bezuinigingen te realiseren, zonder extra lastenverhoging voor onze burger, en dat is in deze moeilijke tijd toch een behoorlijke opsteker. Ik kijk al met al zeer tevreden terug op het proces dat we afgelopen jaar hebben ingezet over het terrein van Financiën.

Ook het onderdeel van mijn portefeuille, Onderwijs, heeft nadrukkelijk de aandacht gehad, het VMBO onderwijs in het bijzonder. We zullen moeten blijven investeren in het VMBO onderwijs, willen we goede krachten kunnen blijven leveren voor de in Bergen op Zoom gevestigde bedrijven. Deze bedrijven zitten te springen op goed opgeleide jongeren.
Ook in het jaar 2012 zal ik als Wethouder van Onderwijs alle zeilen bij blijven zetten om vanuit de gemeente de scholen te ondersteunen om aan deze vraag te kunnen voldoen. Ook de krimp die ons over een aantal jaren te wachten staat, heeft mijn aandacht. Samen met de bestuurders uit de regio ben ik in gesprek om te zien hoe we het beste gezamenlijk kunnen sturen in dit dossier.

Op het gebied van Handhaving hebben we als credo: ” Vriendelijk als het kan, streng als het moet”.
Bedrijven en burgers moeten zich aan de regels houden, die de Overheid heeft gesteld, daar zijn regels immers voor bedoeld. In veruit de meeste gevallen worden de regels nageleefd.

In die gevallen dat er moet worden opgetreden doen we dat consequent, duidelijk en controleerbaar. Ik merk bij de vele contacten die ik op dat gebied heb, dat men deze aanpak waardeert, zolang er maar geen onderscheid wordt gemaakt. De burger heeft behoefte aan duidelijkheid; we komen met ons beleid daarin de burger tegemoet.

Zijn er dan geen problemen voor 2012 en verder? Ja, die zijn er: het overhevelen van taken van de overheid is nog lang niet gestopt. Dit kabinet heeft ingezet op een forse kleinere overheid, dat is ook het streven van de gemeente Bergen op Zoom. We zullen alert moeten zijn op de extra taken die op ons af komen.

Ook een punt van zorg is het realiseren van de ingezette bezuinigingen. Op papier is alles netjes vastgelegd, nu moet het nog wel worden uitgewerkt. Dat vraagt de volle aandacht van mij en van mijn collega’s.

Er liggen dus voor de komende jaren geweldige uitdagingen die ik graag wil aangaan.
Ik wens u allen een goed en gezond 2012.

Ad Coppens
Wethouder
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT