• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Verrommeling Reimerswaalpark


door Joost Pals, zondag 25 maart 2012
NieuwenbergDe Nieuwenberg in het Reimerswaalpark ligt bezaaid met kapot geslagen glas: een grote bende die niet in korte tijd is ontstaan. VVD-raadsleden Joost Pals en Dennis Hoekstra wijzen erop dat de gemeente alle belang heeft om de Bergse Plaat een mooie wijk te laten blijven en kaarten deze verrommeling van de openbare ruimte bij het College van B & W aan.

Hieronder vindt u de brief die Joost Pals en Dennis Hoekstra aan het College van B & W stuurden.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Zwerfafval Reimerswaalpark, Bergse Plaat

Geacht College,

Onze fractie wordt aangesproken op de rommel bij het Reimerswaalpark, meer in het bijzonder de Nieuwenberg aan de Laan van Reimerswaal op de Bergse Plaat. Wij proberen in zulke zaken altijd de bekendheid van de Servicelijn te vergroten; dit is immers hét meldpunt voor zulke gevallen.

Niettemin nemen we graag altijd zelf ook een kijkje ter plekke en het moet ons van het hart dat het er wel een ontzettend grote bende is geworden, die zeker niet in korte tijd heeft kunnen ontstaan. De gehele Nieuwenberg ligt bezaaid met kapot geslagen glas (van wat eens bierflesjes waren). Dit is gevaarlijk voor zowel kleine kinderen alsook voor trouwe viervoeters.

Het is de VVD-fractie een doorn in het oog dat de openbare ruimte er in zulke mate verrommelt. De Bergse Plaat is per saldo een hele mooie wijk en we hebben er als gemeente alle belang bij om dat zo te houden. Niet alleen voor het directe welbehagen van onze bewoners op dit moment, maar ook omdat het vele malen meer energie, tijd en geld kost om een negatieve tendens om te buigen. Voorkomen is beter dan genezen, is nog steeds een terechte uitdrukking.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

- Hoe heeft deze grote bende kunnen ontstaan? (immers, niet op korte tijd gebeurd)
- Aanleiding voor een grondige schoonmaakactie is evident, maar is er wat het college betreft ook aanleiding om hier in breder perspectief extra aandacht aan te schenken? We wijzen erop dat dit gebied ook in het wijkveiligheidsplan voor de Bergse Plaat staat genoemd in relatie tot vervuiling.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie,

Joost Pals
Raadslid

Dennis Hoekstra
Raadslid
 
   

 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT