• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Uitstekend Bergs resultaat bij schooluitval


Weblog door Ad Coppens, donderdag 19 april 2012
Ad CoppensSchooluitval is in het afgelopen schooljaar in de gemeente Bergen op Zoom flink teruggedrongen. VVD-wethouder Ad Coppens (Onderwijs) vertelt over dit mooie resultaat dat mogelijk is gemaakt door goede afspraken tussen gemeente en het onderwijsveld.

In het coalitieakkoord hebben we met betrekking tot Onderwijs opgenomen dat er gewerkt wordt aan het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en dat onderwijsachterstand en schooluitval wordt bestreden.

De laatst bekende cijfers over het schooljaar 2010-2011 geven aan dat Bergen op Zoom een uitstekend resultaat heeft gehaald. Het aantal vroegtijdig schoolverlaters is gedaald van 223 in schooljaar 2009-2010, naar 179 in afgelopen schooljaar.

Dit is een heel mooi resultaat voor onze gemeente; het verschil op de arbeidsmarkt tussen jongeren met en zonder een startkwalificatie is groot. Met een startkwalificatie is er 2x zoveel kans om werk te vinden, is er een betere doorstromingsmogelijkheid en staan deze jongeren sterker bij een krappe arbeidsmarkt. Jongeren met een startkwalificatie lopen ook minder kans om in een uitkeringssituatie te komen.

We hebben afgelopen twee jaar extra ingezet om het voortijdig schoolverlaten te voorkomen, dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Het is nu zaak om deze daling vast te houden en mogelijk tot een verdere daling te komen in volgende schooljaren.

Onze leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders hebben er samen voor gezorgd dat we dit resultaat hebben kunnen halen. Ook in de regio is een reductie van het aantal vroegtijdige schoolverlaters behaald, het geeft aan dat het werken in regio verband werkt.

Om dit alles te kunnen bereiken zijn de volgende maatregelen getroffen:

- Prestatieafspraken tussen gemeenten en onderwijs zijn vastgelegd
- De gemeenten zijn verplicht geworden om de kwalificatieplicht in te voeren
- Er is een betere registratie van schoolverzuim
- De cijfers van schoolverzuim zijn transparanter gemaakt
- Er is een betere studiekeuze- en loopbaanbegeleiding gekomen
- De regio deelt de opgedane kennis met elkaar.

Het is mooi dat deze belangrijke aandachtsvelden binnen de Onderwijs portefeuille voortvarend zijn opgepakt.

Ad Coppens
Wethouder Onderwijs
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT