• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Liberale gedachten - Gezondheid als vrije keuze


Weblog door Jan van Wijk, maandag 27 augustus 2012
Jan van WijkVVD-afdelingsvoorzitter Jan van Wijk behandelt in de rubriek 'Liberale gedachten' met enige regelmaat onderwerpen vanuit het liberale gedachtegoed. Deze bijdrage gaat over de gezondheid.

Over gezondheid wordt al eeuwen nagedacht. Vorderingen nemen toe, de uitgaven ook en vragen over gezondheid zijn er meer dan ooit. Gezondheid kent immers onnoemelijk veel aspecten.

Menigeen baart de kostenstijgingen in de zorg flinke zorg. Een veelheid aan maatregelen nadert dan het overbezette zorgterrein. Meningen zijn er volop, als verhogen van premies , voorschrijven van goedkopere medicatie, opleggen van hogere bijbetalingen, stimuleren van fitheidsacties en werken op efficiëntere wijzen. Kortom, er zijn heel wat voor de hand liggende opties om de gezondheid enigszins betaalbaar te houden. Bij deze opties komen snel vele financiële aspecten aan de orde. De vraag is, of het hier vooral een financieel probleem betreft.

Geopperd wordt, dat kostenstijgingen in de zorg opgevangen kunnen worden. Zo wordt onder meer gesuggereerd, dat artsen moeten afzien van overbodige en ondoelmatige behandelingen, en dat enorme verspillingen kunnen worden tegengegaan. Ook zijn er mogelijkheden als invoeren van wachtlijsten, stoppen met behandelingen en behandelingen niet meer vergoeden. In het maken van een kwaliteitsslag kan ook heil worden gezien. Het bevorderen van therapietrouw en het vermijden van complicaties spelen hierbij ook een rol.

Na wat verdere verdieping in de materie blijkt, dat de groei van de zorg niet alleen door de vergrijzing van de bevolking komt, maar ook door het aantal behandelingen. Verder valt op, dat er haast geen normale kinderen meer zijn. Bij velen zijn er tandafwijkingen, anderen lopen niet correct, menigeen heeft eetmoeilijkheden. Is dit nu allemaal van deze tijd? De niet-volmaakte mens volmaakter maken ...?

Probleem in de zorg is ook, dat de kosten in de zorg veel sneller stijgen dan de toename van de welvaart. De maakt de weg vrij voor een onbeheersbare zorgcrisis. Bij ongewijzigd beleid gaat op termijn de helft van het inkomen op aan zorg. Gezondheid is dan echt een prijzig bezit. De vraag is, of de wensen van mensen passen in de tijd waarin zij leven?

Een leven hoeft niet duur te zijn. Echter, dit neemt niet weg, dat over de toekomst van de gezondheid flink mag worden nagedacht. Daarbij komen vragen in de media op, als: Moet gezondheid op de bon? Moet een dure zieke overlijden? Hoeveel moet de uitgave voor de eigen gezondheid zijn?
Moeten gezond levende mensen korting op hun zorgpremie ontvangen?
Opvallend zijn hier steeds de woorden moet en moeten. Dit past niet bij liberale gedachten.

Is het leven ooit te duur? Zo ja, wanneer? Als bij de beantwoording van de vragen aan het eigen leven wordt gedacht, mag het bij het denken aan anderen toch wel dezelfde uitkomst opleveren ...
Over gezondheid is het denken nog niet gestopt. Wellicht mogen liberalen met gezonde ideeën komen en wordt gezondheid een vrije keuze.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT