• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Budget drugsbestrijding blijft, extra verhoging hondenbelasting van de baan


door Joost Pals, donderdag 15 november 2012
De motie van de VVD om de hondenbelasting niet extra te blijven verhogen werd gesteund door een meerderheid van de raad. Ook een gezamenlijke motie van VVD en PvdA om de financiële middelen voor het bestrijden van drugsoverlast te behouden is aangenomen.

Voor de gemeenteraad staat het versterken van de financiële reserves voorop. De raad sprak afgelopen donderdag over de begroting voor 2013. Soberheid is geboden en veel budget voor nieuw beleid was er dus niet. Dit dwingt het gemeentebestuur om in te zetten op meer efficiency en op mogelijkheden van cofinanciering door andere overheden zoals rijk, provincie en Brussel.

De VVD Bergen op Zoom diende samen met Lijst Linssen, PvdA, GroenLinks en D66 een motie in die het college van B & W opdraagt om samen met Roosendaal en de rest van West-Brabant snel voorbereidingen te treffen om optimaal gebruik te kunnen maken van de Brusselse gelden.

De tijd dringt, want in 2014 begint een nieuwe 7-jaarse beleidsperiode voor de EU. Om dit te benutten, zal het gemeentebestuur komend jaar aan de slag gaan om in kaart te brengen welk gemeentelijk en regionaal beleid een Europese bijdrage kan krijgen.
Dat hier volop kansen liggen, bleek al uit een eerder bezoek van de gemeenteraden van Roosendaal en Bergen op Zoom aan de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel. Sindsdien beseffen beide raden dat het de moeite loont om samen op te trekken richting andere overheden.

Hoewel de financiële middelen nog altijd beperkt zijn, blijft voor de gemeente het uitgangspunt dat de lasten voor de burger niet meer mogen stijgen dan de inflatiecorrectie. Dit vormt, samen met het vergroten van het weerstandsvermogen, de basis van het solide financiële beleid van het college van B & W.

De OZB wordt komend jaar alleen voor de inflatie gecorrigeerd. Het rioolrecht kent opnieuw geen inflatiecorrectie en blijft dus op hetzelfde niveau als dit jaar. De afvalstoffenheffing gaat zelfs enkele euro's omlaag en door het Diftar-plan kan dit wellicht nog verder worden verlaagd. De gemeenteraad gaf ook brede steun aan een motie van de VVD om de extra verhoging op de hondenbelasting niet te continueren. Die is twee keer verhoogd en dat vond de raad wel genoeg.

Het college kreeg van de raadsleden de boodschap mee dat de aanpak van drugoverlast grote aandacht blijft verdienen. In 2014 wordt het project Courage afgerond en de gemeenteraad wil dit budget behouden voor de bestrijding van drugscriminaliteit. Na de sluiting van de coffeeshops is de overlast van Belgische en Franse drugstoeristen flink afgenomen en kwam capaciteit vrij om de straathandel tegen te gaan. Met name voor jongeren brengt straathandel het risico met zich mee dat zij in contact komen met harddrugs.

De raadsleden maken zich zorgen over meldingen van drugsoverlast door heel de gemeente. Met regelmaat zijn er meldingen van straathandel aan de Boulevard bij de Bergse Plaat, in Tuinwijk, Fort-Zeekant en Halsteren. Ook een verschuiving naar het buitengebied valt te constateren.
Daarom willen de raadsfracties samen met de burgemeester het gesprek voeren om de gemeente het maximale te laten doen in de aanpak van drugscriminaliteit.
Een motie van VVD en PvdA die het college daartoe opdraagt werd door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT